Kerken protesteren tegen koop Jeruzalems onroerend goed door Israëlische kolonisten

Vertegenwoordigers van christelijke kerken protesteerden op 11 juli tegen de verkoop van grond die eigendom is van de Grieks-orthodoxe kerk aan een joodse ultranationale organisatie in de oude stad, een Palestijns deel van bezet en ingelijfd Jeruzalem door Israël.

Op 11 juni bevestigde het Israëlische Hooggerechtshof de verkoop, meer dan tien jaar geleden gedaan, van drie gebouwen van de Grieks-orthodoxe kerk, gelegen in het christelijk district van de oude stad van Jeruzalem, aan bedrijven die banden hebben met de Joods- Israëlische vereniging Ateret Cohanim. Deze organisatie van Israëlische kolonisten heeft tot doel de Heilige Stad te “Judaïseren” en koopt al jarenlang huizen in de Oude Stad, dankzij bedrijven die als dekmantel dienen. Met deze verkoop wordt Ateret Cohanim eigenaar van de meeste gebouwen gelegen tussen de Jaffapoort, een van de hoofdingangen van de oude stad en de Arabische markt Op 11 juli hebben  vertegenwoordigers van verschillende christelijke kerken, waaronder Theophilus III de Grieks-orthodoxe patriarch, gebeden in het Arabisch, Grieks en Engels “voor vrede” in Jeruzalem, tegenover het hotel Petra en het Imperial Hotel die in handen zijn van de kolonisten. Ze spraken hun steun uit aan de huurders die door de verkoop zullen worden uitgezet. De patriarch veroordeelde de acties van “extremistische groeperingen die de eenheid en identiteit van de christelijke wijk proberen te verzwakken”.

 

Bron: o.a. https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2019-07/jerusalem-ville-sainte-eglises-chretiens-judaisation.html

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.