Kerkleiders solidair met moslims inzake toekomst Tempelberg

Dertien patriarchen, bisschoppen en andere kerkleiders veroordeelden in een schrijven op 19 juli 2017 alle geweld In Jeruzalem en elders in de onlusten die betrekking hebben op de Tempelberg. Ze uitten hun zorg over de toekomst van het religieuze klimaat in de stad, kwamen op voor de integriteit van de islamitische heiligdommen op de Tempelberg en bevestigden bij gelegenheid nog eens het belang van handhaving van de bestaande religieus-politieke status quo met betrekking tot de Tempelberg die ook impact heeft op de positie van christelijke plaatsen, die ook onder druk staan van joodse extremisten die ze willen sluiten. Een deel van de kerkleiders nam deel aan een demonstratie van moslims op de Tempelberg. De Wereldraad van Kerken heeft zich bij het pleidooi van de kerkleiders aangesloten.

Bronnen:

Website van de Evangelisch-lutherse Kerk in Israël/Palestina: http://www.elcjhl.org/2017/07/19/jerusalem-heads-of-churches-release-statement-concerning-haram-ash-sharif/.

Website van Christian Today: https://www.christiantoday.com/article/jerusalem.church.leaders.urge.freedom.of.worship.following.historic.mosque.closure.after.gun.violence/110987.htm .

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.