Kerstfeest in Bethlehem: Komt allen tezamen

Bij wijze van Kerstgroet schreef bestuurslid ds. Willemien Keuning een nieuwe column. Haar stelling? Geen betere en geen slechtere plaats voor Kerst dan Bethlehem!

Op deze website kunt u onder Nieuws een dagboek lezen, bijgehouden door Jan van der Kolk die begin december de Kairos-conferentie in Jeruzalem en Bethlehem bijwoonde. Zijn verslag maakt enerzijds triest, door de uitzichtloosheid voor allen die daar wonen en ook vanwege de weigering van de Nederlandse kerken om openlijk steun te geven aan de tweederangsbrugers van Israël.

De naam Sabeel is nog steeds besmet, terwijl dit centrum vanaf de oprichting niets anders doet dan zich geweldloos verzetten tegen bezetting en onderdrukking, en mensen zoveel sumud geeft dat zij inderdaad hun geweldloze verzet niet opgeven. ‘Antisemitisme!’, schreeuwen joodse en christelijke zionistische bewegingen en dat heeft effect, ook in de kerk. Daar is de angst voor spanningen zo groot dat spanningen daardoor juist worden opgeroepen.

Anderzijds vertelt zijn dagboek van kleine dingen die hoop geven, bijvoorbeeld van een ‘hoogbejaard mens dat liefde uitstraalt en tegelijk zeer stevige taal spreekt.’ Ik zie de oude Simeon voor mij uit het evangelie van Lucas: ‘Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem.’

Bethlehem – al ruim vijftig jaar onder bezetting – maakt zich op voor het Kerstfeest. Ouderen onder ons hebben nog herinneringen aan Kerstfeest onder Duitse bezetting: hoe de angst werd bezworen met recepten waarmee er toch nog iets in de oorlogskeuken kon worden gefabriceerd dat dan Kerstdiner heette. Er werd gezongen van vrede. Dat zal dit jaar ook weer in Bethelehem gebeuren, in de stad waar de Messias is geboren.

Als dat ergens vloekt met de werkelijkheid, dan is het wel op het Kerstfeest in Bethlehem.

Een onbekende dichter herschreef het geliefd Kerstlied ‘Komt allen tezamen’.

O come all ye faithful,
all who care for justice.
O look ye, o look ye at Bethlehem;
come and behold it
walled en segregated.
O come, let’s nog ignore it;
tell the world.

O sing all ye faithfull,
sing in indignation,
be with the citizens of Bethlehem;
sing out for justice,
freedom from oppression.
O come, let’s not ignore it;
tell the world.

Op deze website treft u brief aan met een verzoek aan predikanten om op het Kerstfeest voorbede te doen voor Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenissen.

Daarin wordt de suggestie gedaan om op deze dag de collecten te bestemmen voor een van de bij de Palestijnse Kindererrechtencoalitie aangesloten organisaties.

Kairos-Sabeel wenst u vredige Kerstdagen en veel sumud!

Willemien Keuning

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.