“Komt allen die dorst hebt, hier is water” (Jesaja 55:1)

Door Rabbijn Jeremy Milgrom

Deze Shabbat Rosh Hodesh Elul, waarbij we de liefde tussen God en Israël vieren zoals die is verwoord in het acroniem Ani L’Dodi V’Dodi Li, zal er deze week een verschrikkelijke kloof zijn tussen de zegening van het overvloedige water, uitgedrukt in de  Sefardi haftara  (de liturgische cyclus van de profetische lezingen), “Komt allen die dorst hebt, hier is water” (Jesaja 55:11 / 55:1) en de watercrisis die de 1,8 miljoen Palestijnen belegerd door Israël in de Gazastrook treft.

Palestijnen op de bezette Westelijke Jordaanoever lijden ook onder de onvoldoende toegang tot het water, maar de situatie in de Gazastrook, zoals beschreven in B’tselem rapporten en in een recent artikel in Haaretz, is veel erger: onbehandeld afvalwater en verontreinigd water vormen ernstige gezondheidsrisico’s, en de dingen zullen alleen maar verslechteren. Israël heeft zijn watertekort overwonnen door ontzilting en rioolwaterzuiveringsinstallaties; er is een dergelijke fabriek in Gaza, maar er is niet voldoende elektriciteit om die te laten draaien. De Europese Unie is bereid om hem in werking te stellen, en heeft gepleit voor een speciaal relaiscircuit  (hook-up) aan de Israëlische kant, maar jaren zijn verstreken en de Israëlische autoriteiten hebben dat niet mogelijk gemaakt

Regelmatige lezers van deze website en andere informatiebronnen over de bezetting worden geconfronteerd met de onmogelijke taak van prioritering van mensenrechtenschendingen waar Israël verantwoordelijk voor is: er zijn zo veel gevallen van ongerechtvaardigde doden en gewonden, landonteigening, sloop van huizen, administratieve detentie, ontkenning van gezinshereniging, onderdrukkende checkpoints – de lijst is enorm, en onze kansen op de bevestiging  van een succesvolle campagne hiertegen lijken zo gering. Het kan dwaas optimistisch lijken, maar ik wil een bescheiden beetje goed nieuws op dit punt met u delen , en kort analyseren wat zich daarachter afspeelt: de Israëlische regering heeft blijkbaar besloten om de school te sluiten in de bedoeïenen dorp Khan al Akhmar, een paar mijl ten oosten van Jeruzalem, in de woestijn van Judea, als een stap in de richting die de bewoners dwingt het gebied te verlaten. Waar kunnen we het succes aan toeschrijven, hoe tijdelijk hij ook kan zijn? Twee eenvoudige factoren: bekwame rechtsbijstand en effectieve internationale interventie. De advocaat, Shlomo Lecker, kostte geld; de interventie kwam voort uit het feit dat de school gebouwd was door Vento di Terra, een Italiaanse NGO die diplomaten en media mobiliseerde toen de school werd bedreigd. De les voor ons is duidelijk: wanneer schendingen van de mensenrechten niet zijn geworteld in plausibele bezorgdheid over de veiligheid kunnen Israëlische beleidsmakers de ideologische druk weerstaan om de Palestijnse leefruimte verder te marginaliseren en fragmenteren – een trend die vaak de mainstream formuleringen van het zionisme kenmerkt. Door kinderen buiten de problemen te houden, verhoogt  een school de veiligheid van de nabijgelegen nederzettingen in plaats van ze schade te berokkenen.

Mogen wij de school in Khan el Akhmar laten blijven functioneren, en onze ogen open houden voor de andere ontberingen waarmee ze wordt geconfronteerd: de werkloosheid (bijvoorbeeld: het hoofd van de gemeenschap, die de huizen van de nabijgelegen kolonisten, waaronder die van de leden van de Knesset heeft gebouwd, is ontslagen als vergelding voor de bouw van de school), het dorp is niet aangesloten op de elektriciteitskabels die aan hen voorbijgaan op hun weg naar de nederzettingen, noch zijn ze aangesloten op het waternet, ondanks Jesaja… en laten we niet onze hoop en vastberadenheid verliezen om een toekomst van zegen, rechtvaardigheid en vrede voor de Palestijnen, Israëli’s, en de hele wereld te brengen.

 Bron:

http://rhr.org.il/eng/2016/08/weekly-parasha-thirsty-come-water/

Beth’selem links over de watercrisis:

http://www.btselem.org/water/discrimination_in_water_supply

http://www.btselem.org/water/20160622_jv_water_restrictions

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.