Kumi Now! – 11 Emigratie en de ELCJHL

Palestijnse christenen worden door de Israëlische bezetting  met steeds meer moeilijkheden  geconfronteerd. Dit heeft ertoe geleid dat veel Palestijnse christenen zijn geëmigreerd, wat heeft geleid tot een vermindering van christenen  in het Heilige Land. De Evangelische Lutherse Kerk in Jordanië en het Heilige Land (ELCJHL) werkt aan het behoud van de christelijke  gemeenschap door  het bieden van educatie. Dit is wat je moet weten en wat je kunt doen zodat we samen kunnen opstaan.

De ELCJHL is een  gemeenschap met zes Arabisch sprekende gemeenten: in Ramallah, Jeruzalem, Beit Jala, Bethlehem, Beit Sahour en Amman, Jordanië. We hebben ook een gezamenlijke ELCJHL / ELCA Engelstalige gemeente in Jeruzalem. Onze kerken zijn belangrijke spirituele centra voor onze congreganten, die vaak worstelen om te overleven te midden van de  militaire bezetting van Palestina. Zondagsdiensten, bijbelstudies, een academie voor leken, vrouwengroepen en jeugdgroepen worden binnen onze gemeenschap aangeboden.

ELCJHL gelooft dat  het probleem van christelijke emigratie uit het Heilige Land  opgelost kan worden door:

  • Ondersteuning van onderwijs via christelijke scholen en onderwijsinstellingen;
  • Stopen van de emigratie van christenen door banen te scheppen;
  • Zorg voor goedkope huisvesting;
  • Versterking van christelijke sociale instellingen die diensten verlenen aan iedereen in de Palestijnse samenleving, ongeacht religie, geslacht of politieke overtuiging.

U kunt ELCJHL vinden op hun website op http://www.elcjhl.org/. Of vind het op Facebook op https://www.facebook.com/elcjhl, Twitter op https://twitter.com/elcjhl of YouTube op https://www.youtube.com/user/ELCJHL.

De belangrijkste redenen voor christelijke emigratie uit  Palestina – gebrek aan vrijheid en verslechterende economische vooruitzichten –  houden rechtstreeks verband met de Israëlische bezetting. Dit is een langdurige en schadelijke trend voor onze Lutherse  gemeenschap.

Onze kerk, hoe klein ook, heeft een enorme invloed op de Palestijnse samenleving. Arabische christenen handhaven een cruciaal evenwicht in de regio. We willen brengers van vrede zijn, makelaars van gerechtigheid, verzoeningsministers, verdedigers van mensenrechten en genderrechtvaardigheid, initiatiefnemers van dialoog en apostelen van liefde.

Een van de manieren waardoor we invloed hebben, is via onderwijs.

We onderwijzen moslim- en christelijke studenten naast elkaar. Al onze scholen zijn co-educatief. Al onze scholen vereisen vredeseducatie als onderdeel van het reguliere curriculum, en veel scholen nemen deel aan andere mogelijkheden voor vredesopbouw en diplomatie, zoals de Model United Nations.

Via onze scholen brengen we het Evangelisch-Lutherse ethos in de Palestijnse context over:

  • We vormen de Palestijnse identiteit van onze jeugd om de diversiteit van onze gemeenschap te waarderen.
  • We leren onze jeugd om met andere religies te leven, vooral de religies van onze buren met een focus op de islam, het jodendom en het christendom.
  • We bieden vredeseducatie
  • We promoten de rol van vrouwen in onze samenleving.
  • We vormen de toekomst van het Palestijnse maatschappelijk middenveld door diversiteit te waarderen en democratische deelname te bevorderen.

Vandaag bedienen onze vier scholen 3.000 studenten. De scholen van de ELCJHL zetten zich in voor vredeseducatie.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.