Kumi Now! – 12 Checkpoints en Machsum Watch

Deze week gaat Kumi Now! over Machsum Watch. Machsum is Hebreeuws voor checkpoints oftewel controlepunten. Deze controlepunten staan op heel veel verschillende plaatsen in de bezette gebieden en belemmeren de Palestijnen op vele manieren. Om er door heen te komen heb je een toegangsbewijs nodig dat soms om onduidelijke redenen weer ongeldig wordt verklaard. De doorgang is een trage procedure, waarbij vergleken het inchecken op een vliegveld razend snel gaat.

Machsum Watch is een vrijwilligers organisatie van Israëlische vrouwen di zich verzetten tegen de bezetting van de West Bank, de onteigening van Palestijns land en de ontkenning van de Palestijnse mensenrechten. Zij ondersteunen het recht van Palestijnen om vrij door hun land te bewegen en verzetten zich tegen de controlepunten die het Palestijnse leven ernstig belemmeren.

Verder bezoeken zij de militaire rechtbanken. Over dit alles berichten zij. Dit is te vinden op hun website: https://machsomwatch.org/he/content/home-page, hun facebookpagina: https://www.facebook.com/machsomwatchen op hun twitteraccount: https://twitter.com/machsomwatch

Een voorbeeld van de problemen die Palestijnen ondervinden zijn de belevenissen van Jamal Hanina. De door Israël gebouwde muur liep dwars over zijn land. Hij bracht zijn schapen van het stuk land dat tussen de muur en de groene lijn, dat is de wapenstilstandsgrens tussen Israël en de nu bezette gebieden naar zijn weides aan de Palestijnse zijde, wat hij al 13 jaar deed. Nu moest hij daarvoor een controlepost passeren. Hij liet echter 20 lammetjes in stal achter. Toen hij de volgende dag met de moeders terug wilde, werd dat niet meer toegestaan. Hij moest melkpoeder kopen om zijn lammetjes te voeden. Nadat hierover gepubliceerd was de krant Haaretz mocht hij zijn lammetjes naar de Palestijnse kant halen. Echter sindsdien mocht hij niet meer naar zijn land aan de andere kant van de muur.

Als actie wordt aanbevolen: iedere keer als je door een deur gaat of de straat oversteekt, wacht dan een minuut om beter te begrijpen wat het is om niet de bewegingsvrijheid te hebben zoals veel Palestijnen. Als je samen met iemand wandelt, leg dan uit waarom je wacht: controlepunten houden vele Palestijnen tegen om zich vrij te bewegen. Schrijf er over op de sociale media samen met een foto van zo’n militair controlepunt.

Zie ook de website Kumi Now.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.