Kumi Now! – 15 HP en Friends of Sabeel North America

hp free church fossa

Deze week staat FOSNA, Friends of Sabeel North America, centraal in Kumi Now. FOSNA is een oecumenische organisatie in Amerika die zich inzet voor gerechtigheid en vrede in Palestina. De organisatie doet dit door geweldloze actie en voorlichting. FOSNA steunt het werk van Sabeel Jeruzalem en werkt met kerken en geloofsgemeenschappen in heel Amerika. De organisatie is een ngo en werkt zonder winstoogmerk.

Een Hewlett-Packard vrije kerk/ Een kerk vrij van HP’.

Amerikaanse kerken gebruiken bovenstaande slogan. Wat bedoelen ze ermee en wat is er mis met HP?

We kennen HP als het bedrijf van laptops, printers, scanners en cartridges. Maar ze doen veel meer, ze ontwikkelen ook ingewikkelde software en sterke computers.  In 2015 splitste HP zich op in twee aparte bedrijven, één voor consumentengoederen en een ander speciaal voor de zakelijke dienstverlening. Beide bedrijven doen zaken met Israël en het Israëlische leger en beide bedrijven profiteren van de HP-merknaam.

HP levert computers voor de bevolkingsadministratie. Identificatiebewijzen gebaseerd op dit administratiesysteem bepalen iemands rechten. Dit systeem omvat een hiërarchie waarbij Joodse inwoners meer rechten hebben dan Palestijnse inwoners, die weer meer rechten hebben dan Palestijnen van de Westbank, Gaza of Oost Jeruzalem.

HP is ook de exclusieve leverancier van computers aan het leger, dat de bezetting van Palestina uitvoert en de laatste tien jaar de blokkade van Gaza in standhoudt. HP levert computersystemen en technologie die gebruikt wordt in gevangenissen. Israëls gevangenissysteem wordt gebruikt om Palestijnse politieke acties en oppositie tegen Israëls beleid te onderdrukken. HP is dus direct betrokken bij het in standhouden van Israëls bezetting van Palestina.

De ‘HP vrije kerk’ campagne is onderdeel van de wereldwijde actie om de HP-bedrijven te boycotten. Deze campagne maakt gebruik van de richtlijnen van de BDS-beweging (Boycot, Desinvestering en Sancties) De BDS-beweging doet de oproep om bedrijven die profiteren van Israëls illegale bezetting van Palestina te boycotten en investeringen terug te trekken. Een en ander gebaseerd op de beproefde en betrouwbare methode van Zuid-Afrikaanse en Amerikaanse activisten in hun strijd voor mensenrechten. De eisen van de BDS-beweging zijn op rechten gebaseerd en roepen Israël op internationaal recht te handhaven. Specifieke eisen zijn: Een einde aan de bezetting en de ontmanteling van de apartheidsmuur; implementatie van het Recht op Terugkeer (VN Resolutie 194) voor alle Palestijnse vluchtelingen en gelijke rechten voor alle Palestijnse inwoners van de Israëlische staat.

De campagne om HP te boycotten is een groeiende beweging van activisten wereldwijd. Al meer dan 1.8 miljoen personen tekenden de petitie die HP oproept haar rol in Israëlische apartheid te beëindigen. Veel studentenverenigingen riepen hun universiteiten op om investeringen in HP terug te trekken. De volgende kerkgenootschappen trokken al hun investeringen in HP terug: Presbyterian Church, Unitarian Universalists, United Church of Christ, Quaker Friends Fiduciary, Alliance of Baptists en Mennonite Church USA. Meer dan 20 kerken van over heel Amerika hebben uitgesproken geen HP-producten te kopen totdat het bedrijf haar betrokkenheid bij de bezetting stopt en garandeert dat in de toekomst vol te houden.

Verklaring van Dave Grishaw-Jones, predikant van de eerste ‘HP vrije kerk’ in Amerika.

Onze betrokkenheid bij de ‘HP vrije kerk’ campagne heeft ons gesterkt in acties op allerlei terreinen. Acties voor gerechtigheid voor Palestijnen en vrede in het Heilig land waren aanleiding op te komen voor immigranten bij ons in de buurt en voor mensenrechten voor transgender jongeren en homostellen. Ondanks kritiek werden we gesterkt in geloof en actie. We kunnen niet doorgaan solidariteit te preken en doen alsof dat genoeg is. We kunnen niet doorgaan bezetting te veroordelen en er aan deel te nemen door onze investeringen. We zijn een ‘HP vrije kerk’ omdat onze Palestijnse medechristenen ons vragen uit geloof te handelen en omdat solidariteit actie vraagt. Palestijnen betalen een hoge prijs. Wat moet ik doen? Niets? Als ik niets doe, als de kerk niets onderneemt zijn we medeschuldig aan onrecht, bezetting en menselijke ellende. Mozes suggereert niet dat Farao de Hebreeën laat gaan, hij eist het. Jezus suggereert niet dat we de gevangenen vrijlaten en de onderdrukten bevrijden, hij eist het.

Ik kreeg veel kritiek, er werd zelfs beweerd dat ik antisemitisme bevorderde door mijn steun aan de BDS-beweging. Maar dat weerhoudt me niet. Ik hoor bij de groeiende coalitie van Israëli’s en Palestijnen, een groeiende coalitie van Joden Christenen en Moslims. We doen dit met elkaar. We boycotten HP als een protest tegen bezetting, onverdraagzaamheid en verwoesting. Het is tijd voor de kerk om te handelen als de opstandige, liefhebbende creatieve kerk van Jezus Christus. Het is tijd voor ons om bedrijven te boycotten die profiteren van bezetting. Voor ons is de ‘HP vrije kerk’ campagne een stap in die richting.

Voor Palestijnen die leven onder bezetting hebben de letters HP een andere betekenis. Laat je fantasie de vrije loop en speel met die twee letters H en P. Verzin combinaties met een boodschap, bijvoorbeeld: How Pathetic; Help Palestina; Holland voor Palestina; Hoe lang nog Palestina?;

Om jouw kerkelijke gemeente, school of vereniging HP vrij te maken kun je het volgende doen:
– Informeer je goed over de problematiek m.b.t. Palestina en de betrokkenheid daarbij van HP
– Spreek met mensen in de organisatie over de betrokkenheid van HP bij de bezetting en maak een plan om dit in groter verband aan de orde te stellen
– Nodig een spreker uit om de groep meer achtergrond informatie te geven (neem hierover contact op met Kairos-Sabeel: info@kairos-sabeel.nl)
– Een bruikbare leus kan zijn: Het is tijd voor ons om bedrijven die van menselijke ellende profiteren te boycotten

Gedeelte uit een tekst van Bisschop Tutu, ‘Gerechtigheid vereist actie om de onderwerping van de Palestijnen te stoppen’

Dit zijn de wel de moeilijkste woorden die ik ooit schreef. Maar ze zijn van groot belang. Israël beschadigt niet slechts Palestijnen, maar Israël beschadigt zichzelf. De 1200 rabbi’s zullen het niet leuk vinden wat ik te zeggen heb, maar de tijd dat ze hun oogkleppen hadden moeten verwijderen en de werkelijkheid hadden moeten aanpakken is lang voorbij. Die werkelijkheid is dat Israël op weg is een Apartheid staat te worden, op weg is te worden als Zuid Afrika dat haar inwoners gelijke rechten ontzegde. Dat is niet iets voor de toekomst, maar dat is al de huidige werkelijkheid. Die keiharde werkelijkheid van miljoenen Palestijnen vereist dat mensen en organisaties met een geweten zich ontdoen van investeringen in bedrijven die profiteren van de bezetting, dat betekent desinvesteren in bedrijven als Caterpillar, Motorola Solutions en Hewlett Packard.

Voor het hele artikel zie: http://www.tampabay.com/opinion/columns/justice-requires-action-to-stop-subjugation-of-palestinians/1227722

De volgende websites geven relevante informatie:

FOSNA: https://www.fosna.org/free-your-church-hp  en een lijst van HP vrije kerken op:

https://www.fosna.org/hp-free-churches

FOSNA:  https://www.facebook.com/pages/Friends-of-Sabeel-North-America-FOSNA/126793740682727

BDS:  https://bdsmovement.net/boycott-hp/

Who Profits: https://whoprofits.org/

AFSC, geeft een lijst van bedrijven die van de bezetting profiteren:
http://investigate.adsc.org/screens/afscdivestment

Lees op deze website over andere bedrijven die aan de bezetting meewerken: https://kairos-sabeel.nl/kumi-now-4-mennopin/

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.