Kumi Now! – 20 Coalition of Women for Peace

Deze week staat de Coalitie van vrouwen voor vrede centraal in Kumi Now. CWP is een feministische organisatie die zich inzet voor een einde aan de Israëlische bezetting van Palestina, voor de bevrijding van Palestijnen van onderdrukking, voor een samenleving, gebaseerd op recht en gelijkwaardigheid en voor waardigheid en leven voor alle inwoners van Israël/Palestina. Voor het Engelstalige origineel, klik hier.

Onderwerp

Nationale en internationale organisaties waarschuwen voor de humanitaire crisis in Gaza die gaande is, ondanks de humanitaire hulp geboden door de internationale gemeenschap. Nu al zijn op vele gebieden de problemen niet te overzien. Er is een enorm tekort aan water en elektriciteit, er is levensbedreigende vervuiling, zeer beperkte toegang tot medische zorg en een economische noodsituatie. Deze ontberingen maken het leven voor de inwoners van Gaza tot een dagelijkse strijd om te overleven. Dat is het resultaat van de decennia-lange bezetting van Gaza, gecombineerd met eens in de paar jaar een militaire aanval. De intervallen daartussen zijn te kort om tot enige vorm van wederopbouw te komen.
Israël oefent de hoogste vorm van controle uit over de Gazastrook, die daarom als bezetting gekwalificeerd kan worden. De verplichtingen van de bezetter die volgens internationaal recht bij bezetting horen, worden door Israël niet nagekomen.
In deze toestand hebben vrouwen te maken met vele gender-gerelateerde uitdagingen. In bezet gebied lijden zij zowel onder het geweld van het Israëlische leger als ook onder het geweld in hun eigen samenleving. Zij lijden onder het gebrek aan medische zorg, hygiëne en andere basale behoeften en zij kunnen moeilijk werk vinden. Strijd tegen de houding van Israël ten aanzien van Gaza noodzaakt ons om naast deze vrouwen te gaan staan in hun strijd voor hun rechten in hun eigen samenleving.

In de oorlog van 2014 tegen Gaza werden 299 vrouwen gedood. Zestien van hen waren zwanger.
Minstens 142 families verloren drie of meer leden en 700 vrouwen bleven als weduwe achter.
Ongeveer een half miljoen inwoners verlieten gedwongen hun huis. Twintig procent daarvan kon opnieuw een huis betrekken. Verschillende humanitaire organisaties uit de hele wereld hebben gewaarschuwd tegen de dreigende humanitaire crisis in Gaza. Terwijl er is gepoogd om de schade in Gaza met behulp van buitenlandse fondsen te herstellen, is het zonneklaar dat het een kwestie van tijd is totdat Israël besluit Gaza opnieuw aan te vallen. Dat doet de pogingen tot wederopbouw in de laatste twee jaar teniet. Beperking van de handel door economische controle is maar één manier waarop de Israëlische regering geweld uitoefent en daarmee invloed heeft op ieder aspect van het leven in Gaza. Pas als de bezetting wordt beëindigd kan er een begin gemaakt worden met genezing van levens, families en van de economie.

De volgende uitspraken zijn opgetekend uit de mond van Gazaanse vrouwen die door middel van een video- bijeenkomst deelnamen aan onze conferentie in Yaffa op 29 maart 2017 getiteld: “Vrouwen na de bezetting”:
Noor Swirki: De bezetting heeft direct en indirect invloed op het leven van vrouwen. Met name jonge vrouwen betalen de prijs. Dat hangt samen met de patriarchale structuur van de samenleving die op haar beurt lijdt onder langdurige bezetting. Je zou kunnen zeggen dat jonge vrouwen dubbel worden getroffen. Het resultaat is dat hun hoop en hun dromen van hen worden afgenomen.

Ola Amer Al-Jup: Toen Palestijnse vrouwen in de oorlog van 2014 hun man, hun vader zoon of broer verloren, verloren zij daarmee ook hun kostwinners. Nu rust op hen de taak, ook nog zorg te dragen voor de inkomsten voor de familie. Wij vragen aan de wereld het lijden van de Palestijnse vrouwen in de Gazastrook te verlichten.

Hiba Al-Danf: De oorlog van 2014 heeft zich vastgezet in de hoofden van de Palestijnse vrouwen. Die periode heeft nog steeds elke dag invloed op hen, alleen al op hun energieniveau en de verstandhoudingen binnen de familie. Of ze nu een vorm van verlies hebben geleden of niet; allemaal zijn ze bang voor de volgende klap.

Verhaal

Aya Bsheer, in wonen van Gaza.

Ik ben activist, zowel op politiek als op cultureel gebied. Een van mijn belangrijkste uitdagingen is het feit dat ik in Gaza woon, nu al langer dan zeven jaar onder bezetting. Reizen naar en studeren aan de andere kant van de blokkade is voor mij niet weggelegd. De blokkade heeft niet alleen desastreuze gevolgen voor mijn vrijheid, ook voor vrijheid van beweging en daarnaast voor mijn intellectuele en culturele ontwikkeling. Ik ben behoorlijk ambitieus maar de omstandigheden die de blokkade van Gaza, de oorlog en de bezetting met zich meebrengen verhinderen mij mijn doelen te bereiken.
Ik ben actief in de BDS beweging tegen Israël. Meteen na de oorlog in 2008/2009 sloot ik mij aan bij deze beweging. Een van de belangrijkste factoren die speelden bij mijn besluit mee te gaan doen, was mijn gevoel van hulpeloosheid gedurende de oorlog. Voor mij is deze vorm van boycot een daad van verzet en een kans om de wereld het ware gezicht van Israël te tonen.
Ik wil graag benadrukken dat beëindiging van de bezetting noodzakelijk is vanwege het illegale karakter. Ik denk wel dat wij bij beëindiging van de bezetting geen garantie kunnen bieden voor een oplossing van het Palestijns-Israëlische conflict. We moeten het bijvoorbeeld ook hebben over het probleem van de vluchtelingen. Ik steun het concept van een samenleving in een ongedeelde democratische seculiere staat voor allen, waarin ras, religie en gender geen uitsluitende factoren zijn. En heel mooi zou ik het vinden als er iets van een cultureel leven in Gaza zou opbloeien, want nu hebben we hier geen theaters, geen bioscopen en geen concerten.
Tijdens de aanval op Gaza was ik voornamelijk actief op mijn eentje. Ik bood hulp gedurende de periodes van staakt het vuren, die meestal werden geschonden door het Israëlische leger met als enig doel, nog meer mensen te doden. Daarnaast beschreef ik op internet in het Engels mijn ervaringen in die periode om de wereld op de hoogte te brengen van het dagelijks leven in Gaza onder luchtaanvallen en andere daden van agressie.
Volgens mij is er niemand in Gaza die niet werd getroffen door de oorlog. In ieder geval was er voor iedereen sprake van psychisch leed, hoewel we probeerden dat te verbergen. Bij de laatste aanval verloor ik vrienden en familieleden. Anderen bleven achter met een handicap of zonder dak boven hun hoofd omdat hun huis werd vernietigd. Vrienden verloren hun baan omdat hun werkplek door bommen werd vernietigd.
Omdat wij wonen in Deir al-Balah, een stad in het centrum van de Gaza strook, vluchtten vele vrienden en familie naar ons huis, hoewel het ook daar niet meer veilig was, zoals overal in Gaza. Zo is er nu geen enkele plaats meer in Gaza waar geen materiële schade is en waar men niet lijdt aan de gevolgen van de oorlog. Er is geen elektriciteit, geen drinkwater, geen eerste hulpposten en geen infrastructuur. Wel zijn er duizenden vernietigde huizen. Het allerergste is, dat niemand Gaza uit mag. Het onderwijs is beneden alle peil en de werkloosheid blijft stijgen.
Mijn bezigheden kennen vele uitdagingen en de druk die op mij wordt uitgeoefend om mijn activiteiten te staken is er ook. Volgens mij is dat ook een gevolg van de bezetting. Als bijvoorbeeld Gaza niet bezet was, zou ik naar een andere plaats buiten Gaza kunnen verhuizen om daar onafhankelijk te kunnen werken. De huidige situatie daarentegen verhoogt de sociale druk en dat houdt mij hier gevangen.
Als activist in Gaza heb ik niet direct te maken met bezetting, maar op elke hoek van de Gaza strook grijnst die mij aan. De bezetting bereikt ons van verre afstand. Zonder directe aanwezigheid belemmert het ons dagelijkse leven.

Actie

Op uw Facebook-account plaatst u een week lang een foto waarop staat “Open Gaza” als teken van solidariteit met degenen die er wonen. Verander gedurende die week de naam van uw woonplaats in “Gaza” op al uw social media-accounts. Deel ook een van de korte video’s of andere items die hier worden vermeld onder ‘Aanvullende bronnen’ op sociale media en neem links op naar deze pagina van het Kumi-project en de Coalition of Women for Peace-webpagina. Voeg een link naar deze pagina van de Kumi Now-website toe, samen met de hashtags #OpenGaza, #KumiNow en # Kumi20.

Literatuur

“Gaza” door Suheir Hammad

a great miracle happened here
a festival of lights
a casting of lead upon children
an army feasting on epiphany

i know nothing under the sun over the wall no one mentions
some must die wrapped in floral petroleum blanket
no coverage

i have come to every day armageddon
a ladder left unattended
six candles burn down a house
a horse tied to smoke
some must die to send a signal

flat line scream live stream river a memory longer than life spans
the living want to die in their country

no open doors no open seas no open
hands full of heart five daughters wrapped in white

each day jihad
each day faith over fear
each day a mirror of fire
the living want to die with their families

the girl loses limbs her brother gathers arms
some must die for not dying

children on hospital floor mother beside
them the father in shock this is my family
i have failed them this is my family i did
not raise their heads i have buried them
my family what will i do now my family is bread
one fish one people cut into pieces

there is a thirst thefts life
there is a hunger a winter within winter

some must die to bring salvation
i have come to end times always present

the woman lost parents her children and screams
my sister i have lost my sister i want to die
my sister’s eyes were honey her voice mine
i can’t face this only god only god my sister

medics killed schools hit convoys bombed
the injured are dying the dead are buried in three
hours the people pray together and curse the people
mourn loud and quiet always too loud not enough

some must die because they are the vicinity
some must die because it was written

no army does not apologize has never
apologized authority chases paper assembly
occupation settles deeper

a great miracle here
the living are dying and the dying living

a festival of lights
a strip a land a blaze
the sea a mirror of fire

a casting of lead upon children
their heads roll off their shoulders into streets
their tops spin in hands

an army feasting on epiphany
driving future into history
carrying torches into women

Suheir Hammad is dichter, schrijver en activist.
Zij is een dochter van Palestijnse vluchtelingen, geboren in Jordanië.
Haar optreden op het Palestijnse Literateraire Festival is te zien op

Zij is ook te zien op de TED blog:
https://blog.ted.com/text-of-what-i-will-by-suheir-hammad/

Bronnen

• “No Way Out: Women Trapped in Gaza Away from Their Homes and Partners” from B’Tselem: https://www.btselem.org/gaza_strip/20180308_women_trapped_in_gaza
• “Gaza Situation Report 203” from the UNRWA: https://www.unrwa.org/newsroom/emergency-reports
• “Palestine (State of) 2016/2017” from Amnesty International: https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/palestine-state-of/report-palestine-state-of/
• “Israel/Palestine Events of 2016” from Human Rights Watch: https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/israel/palestine
• “Women Beyond the Siege” (collection of articles) from Coalition of Women: http://www.coalitionofwomen.org/english-women-beyond-the-siege-collection-of-articles/?lang=en
• “This is What Happened” from Coalition of Women: http://www.coalitionofwomen.org/3969-2/?lang=en

Videos van CWP vrouwen die de situatie onder Israëlische bezetting bespreken.
◦ “Jazzing from Susya”: http://www.coalitionofwomen.org/english-jazia-from-susya-talking-about-the-reality-of-living-under-israeli-occupation/?lang=en
◦ “Islam from Susya”: http://www.coalitionofwomen.org/%d7%90%d7%a1%d7%9c%d7%90%d7%9d-%d7%9e%d7%a1%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%97%d7%aa-%d7%9b%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a9/?lang=en
◦ “Najiyeh from the Jordan Valley”: http://www.coalitionofwomen.org/%d7%a0%d7%90%d7%92%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%91%d7%a7%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%93%d7%9f-%d7%9e%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%97%d7%aa/?lang=en
◦ Andere video’s:
◦ “Voices from Gaza: Women at Work, the Balch Falestin Plant” from B’Tselem: https://youtu.be/yoegHIjbf0M
◦ “Working Women of Gaza” from B’Tselem: https://www.btselem.org/video/149119
◦ “Path to Gaza: International Activists” from Women for Palestine: https://youtu.be/iI2J1vgf7do

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.