Kumi Now! – 21 De vernietiging van olijfbomen en het Joint Advocacy Institute (JAI)

logo jai

Palestijnen in bezet gebied ondervinden steeds opnieuw dat hun olijfbomen vernietigd worden en als gevolg daarvan hun middelen van bestaan aangetast. JAI van de YMCA-YWCA werkt aan de herplanting van olijfbomen om zo de Palestijnse boeren te helpen. Hieronder volgt wat zij doen en hoe we ‘samen’ kunnen opstaan en overeind blijven.

Over het Joint Advocacy Institute (JAI)

Hun doelen zijn:

1.De YMCA en de YWCA zijn wereldwijd bezig met het sponsoren van het kopen van olijfbomen, bestemd om geplant te worden op het grondgebied van Palestijnse boeren. Hun gevleugelde en hoopvolle  woorden luiden: KEEP HOPE ALIVE

2.Het opnieuw planten van duizenden olijfbomen die door kolonisten zijn vernietigd.

3.Het organiseren van internationale reizen waar zowel gewerkt wordt op het land bijvoorbeeld door het planten van jonge olijfbomen, als het meedoen aan de olijvenpluk in de herfst.

4.Door het maken van excursies,waarbij veel voorlichting wordt gegeven als het gaat om de situatie in het land.

5.Kennismaking met Palestijnen en het luisteren naar hun verhalen.

De Olijfboom

In het hele mediterane gebied is de olijfboom een eeuwenoude bron van bestaan. Ongeveer 1000 vierkante kilometers van het Palestijnse land is beplant met olijfbomen. De opbrengst van een olijfboom is gemiddeld 9 kilo. De opbrengst van olijfolie van een olijfboom is 2 liter.

De oljfboom wordt gebruikt voor:

  1. voedsel
  2. ‘heilige’ olie
  3. brandstof
  4. medicinaal gebruik

De olijfboom is eenvoudig en sober van karakter, brengt kostbare vruchten voort en kan wel 1000 jaar oud worden. De symbolische betekenis van de olijfboom is vrede. Samen met de wijnstok en de vijgenboom: symbool voor wijsheid, voorspoed en geluk!

Zoals al gezegd er worden de laatse jaren veel olijfbomen vernietigd, alleen al om Palestijns land te veroveren. De Palestijns boeren lijden hier enorm onder. De muur verhindert ook vaak de toegang tot hun land, waar ze enerzijds graag aan het werk willen en anderzijds willen oogsten.

Maar ondanks deze tegenspoed doet JAI er alles aan om steeds opnieuw tegengas te bieden tegen dit geweld

Facebook at https://www.facebook.com/groups/JAIPalestine/.

Een verhaal: Souad Ali, een Palestijnse boerin die in de stad Beit Omar woont op de Westbank.

Soud was 7 jaar oud toen ze op het land begon te werken. Ze weet alles van het boerenbedrijf. Ze is nooit naar school geweest. Alles was vroeger heel anders. Men had geen last van de bezetting en kolonisatie.

Naast olijfbomen was het land bebouwd met verschillende soorten groenten en fruit, zoals amandel bomen, tomaten en groenten. Hier kwam helaas een eind aan vanwege het korten op de watervoorziening. Ooit had Beit Omar de grootste groentemarkt in het zuidelijk deel van de Westbank, maar dat is nú niet meer.

De checkpoints zijn ook debet aan deze grote restricties. De boeren verkopen nú hun waar langs de snelweg 20, de weg van Jeruzalem naar Hebron.

Saoud vertelt dat het leven van een boer/boerin zwaar is. Voor al je harde werken krijg je nauwelijks iets terug. De geiten worden geslagen, de bomen vernietigd. Maar desondanks verlaten we ons land niet! Ons land is bron van leven en de olijfbomen zijn ons ‘heilig” symbool.

Kumi Actie

  1. Plant een boom in de tuin aan de voorkant van je huis en geef hem een naam. Dit is een teken van solidariteit met Palestina. Noem hem: ‘Boom van hoop voor vrede en gerechtigheid in de gehele wereld.’ Dit is een idee van de Palestijnse boeren. Plant hem zodanig dat iedereen hem kan zien.
  2. Koop via JAI een jonge olijfboom voor de boeren daar. Geef hem als cadeau aan familie en vrienden voor een of andere festiviteit. Kosten 20 euro. Daarbij kun je nog een certificaat krijgen. Een initiatief van JAI en het werkt! Op de website wordt alles uitgelegd…. neem er ook foto’s van en deel ze op sociale media.

 De olijfboom

Omdat ik elke dag gearresteerd kan worden

en mijn huis bezocht kan worden door de politie

om het te onderzoeken en te ‘reinigen’

omdat ik geen papier kan kopen,

zal ik alles wat ik meemaak

en al mijn geheimen

kerven in de bast van de olijfboom op mijn binnenplaats.

Mijn verhaal zal ik kerven en de hoofdstukken

van mijn tragedie

en mijn zuchten

om mijn akker en om de graven van mijn doden.

Al het bittere dat ik heb moeten slikken

maar dat tienvoudig vergolden zal worden

door het zoete dat nog komt,

zal ik daarin kerven.

Ik zal het nummer erin kerven

van elk perceel land dat van ons is geroofd.

En de ligging van mijn dorp, de grenzen ervan.

En de huizen die zijn opgeblazen.

En mijn bomen die ontworteld zijn.

En elke veldbloem die vertrapt is.

En de namen van hen die mijn zenuwen steeds

weer tot het uiterste wisten te spannen

mijn ademtochten

en de namen van mijn gevangenissen

en wat voor boeien om mijn polsen klemden

en de dossiers van mijn cipiers

en elk scheldwoord dat over mijn hoofd werd uitgestort.

En ik zal kerven: Kafr Qasim, ik ben je niet vergeten.

En ik zal kerven: Deir Yassin, jij leeft nog altijd

in mijn herinnering.

En ik zal kerven: wij hebben nu de climax van

het drama bereikt.

En ik zal alles kerven

wat de zon mij vertelt

wat de maan mij toefluistert

wat de doden mij toevertrouwen

bij de bron, vanwaar de geliefden vertrokken zijn.

Opdat ik mij herinner

alle hoofdstukken van mijn tragedie

alle fasen van de rampspoed

gekerfd in de bast van de olijfboom

op de binnenplaats van mijn huis.

 

Tawfiq Al-Zayad was burgemeester van Nazareth, de enige stad in Israël met een Arabische meerderheid, auteur van verschillende dichtbundels en studies over Palestijnse volksliteratuur.

(Uit: Hier zullen we blijven als de stekels van een cactus, 1987)

 

Om een boom te planten of te kopen/sponsoren ga naar de volgende website:

http://www.jai-pal.org/index.php/en/campaigns/olive-tree-campaign/sponsor-trees

PS.  In Nederland bestaat een partner organisatie van JAI, Plant een olijfboom.
Daar kunnen lezers bomen sponseren en zich inschrijven voor een reis naar Palestina om olijfbomen te planten of olijven te oogsten.
Vorig jaar is op deze website ook over JAI gepubliceerd.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.