Kumi Now! – 22 Al Haq en de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen op de Westelijke Jordaanoever

logo al haq

De Westelijke Jordaanoever is rijk aan natuurlijke hulpbronnen maar ten gevolge van de bezetting door Israël wordt toegang voor de Palestijnen daartoe bemoeilijkt. Al-Haq wil mensen bewust maken van de invloed die deze belemmering heeft op de Palestijnse bevolking.

Al-Haq werd in 1979 opgericht als een onafhankelijke Palestijnse mensenrechtenorganisatie met als doel de mensenrechten en de rechtsstaat in het bezette Palestijnse gebied te beschermen en te bevorderen. Al-Haq richt zich op onderzoek en belangenbehartiging op het gebied van zaken en mensenrechten. Het onderzoekt en betwist de exploitatie door Israël van de natuurlijke hulpbronnen op de westoever ten behoeve van  Israëlische en transnationale bedrijven.

Israëlische functionarissen en watertechnologiebedrijven verkopen de mythe dat ze de “woestijn konden laten bloeien” en ontkennen zo de realiteit van het historische Palestina als een waterrijk land. Dat Palestijnse gemeenschappen van water wordt beroofd wordt genegeerd.

Bovendien hebben Mekorot en andere Israëlische bedrijven wereldwijd een aantal overeenkomsten en  gesloten op basis van hun “expertise” in waterbeheer en technologieAl-Haq verzoekt u deze week na te gaan of uw land of staat overeenkomsten heeft gesloten met Mekorot. Zo ja, overweeg dan:
• Regeringsfunctionarissen op de hoogte te stellen van de kwestie van Israëls exploitatie van Palestijnse natuurlijke hulpbronnen, en uw bezorgdheid te uiten over de daaruit voorvloeiende internationale wetsovertredingen waaraan Israël en de watertechnologiebedrijven medeplichtig zijn. • Het openen van een dialoog met bedrijven in uw omgeving die mogelijk ook samenwerken met Israëlische watertechnologiebedrijven; wijs hun op de verklaringen van de VN en op de mensenrechten• Een campagne te organiseren om uw gemeente verder voor te lichten over de bezetting door Israël en de fundamentele mensenrechten (inclusief het recht op water) die dagelijks worden geschonden.

U kunt Al Haq vinden op http://www.alhaq.org/. Of op facebook https://www.facebook.com/home.php#!/alhaqorganization, Twitter  https://mobile.twitter.com/alhaq_org, of YouTube  http://www.youtube.com/user/Alhaqhr.

Area C, 60 % van de Westelijke Jordaanoever, valt geheel onder controle van Israël. In dat gebied ligt de meerderheid van de Palestijnse natuurlijke hulpbronnen maar de Palestijnen hebben nauwelijks tot geen toegang daartoe. Om een voorbeeld te noemen: Palestijnen moeten betalen om toegang te krijgen tot de Dode Zee

Terwijl de Palestijnse toegang tot hulpbronnen wordt belemmerd, nemen de Israëlische nederzettingen in gebied C snel toe. Israëlische nederzettingen, illegaal volgens internationaal recht, zijn gebouwd op land dat genomen is van Palestijnen en  worden voorzien van Palestijns water. Naast nederzettingen vestigt Israël boerderijen, fabrieken en steengroeven die de hulpbronnen verder exploiteren. In een vicieuze cirkel zorgen de inkomsten uit deze industrieën ervoor dat nederzettingen verder kunnen uitbreiden, terwijl ze steeds meer middelen exploiteren naarmate ze groeien.Om het water te krijgen dat ze nodig hebben, worden Palestijnen in Area C gedwongen om tegen hoge tarieven van particuliere bedrijven te kopen en ‘illegaal’ waterinfrastructuur aan te leggen zonder Israëlische vergunningen, die moeilijk te krijgen zijn. Deze infrastructuur wordt routinematig vernietigd door Israëlische soldaten. Palestijnse gemeenschappen die zijn aangesloten op waternetwerken kunnen ook met watertekorten worden geconfronteerd. Het Israëlische nationale waterbedrijf, Mekorot, snijdt tijdens de zomermaanden vaak de watervoorziening voor Palestijnen af om aan de vraag in nederzettingen te voldoen. Ongeveer 200.000 Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever hebben helemaal geen toegang tot het waternetwerk.Inwoners van de  Israëlische nederzettingen betalen weinig voor water dat voor hen in voldoende mate voorradig is. De ongeveer 600.000 Israëlische kolonisten verbruiken zes keer zoveel water als de hele Palestijnse bevolking van ongeveer 2,8 miljoen op de Westelijke Jordaanoever. Deze discriminerende en ongelijke verdeling van watervoorraden tussen Palestijnen en Israëli’s wordt beschreven als  ‘water-apartheid’.

Lees het verhaal van Na’imah Mohammed Dabak, een inwoner van het dorpje  Al-‘Aqaba  op de site van Kumi Now!

Voorbeeld van een actie die u kunt ondernemen

Stuur  een fax naar het hoofdkantoor van Mekorot, het nationale waterbedrijf van Israël, met de volgende boodschap: ‘Stop met het stelen van Palestijns water. Respecteer het internationaal recht! ” Het faxnummer van Mekorot is + 972-3-6230833. Voeg gerust uw eigen bericht toe met informatie uit deze tekst. Of stuur een e-mail naar hun inbox door uw bericht te sturen naar

customer-services@mekorot.co.il

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.