Kumi Now! – 23 Landbouw in Gaza en Aid Watch Palestine

logo aid watch Palestine

Palestijnse boeren over heel het bezet gebied worden geconfronteerd met een hele serie onnodige uitdagingen, inclusief geweld door kolonisten, vernietiging van olijfbomen, landonteigening door militairen,  industriële vervuiling door Israëlische industrie, de Muur en veel controle posten en dat alles houdt hen weg van het eigen land dat bebouwing behoeft.  In Gaza  is het allemaal nog veel erger sedert de vernietiging als gevolg van het 2014 offensief. Aid watch Palestine is waarnemer hoe de  dollarhulp worden besteed, die bedoeld zijn voor die boeren in de Gaza strook. Hieronder volgt de nodige informatie en wat wij hier in Nederland kunnen doen.

Wat is Aid Watch Palestine?

Het gaat om een onafhankelijke Palestijns initiatief, dat  inspanningen  om internationale hulp beter controleerbaar te maken, stimuleert en ondersteunt, te beginnen bij de herbouw van de Gaza strook. Men nodigt de Palestijnse gemeenschap en   hulp organisaties – lokaal en internationaal, publiek en particulier – uit om  kritische en constructief  hulp te onderzoeken. Samen  kan men deze  hulp gebruiken om   verder te komen in de  Palestijnse zaak met de focus op de lange termijn. Daarom probeert men  te verzekeren

  1. Dat informatie over hulp beschikbaar en toegankelijk is zowel in het Engels als Arabisch
  2. Dat het debatover hulp in Palestina kritische en constructief is
  3. Dat Palestijnen hun rechten begrijpen met betrekking tot hulp en hoe men dat aanvraagt
  4. Dat hulp organisaties zich houden aan hun mandaat en de gevolgen zien wanneer men dat niet doet
  5. Dat diegenen, die zich uitspreken worden gesteund

Men kan meer informative vinden op hun website http://www.aidwatch.ps/. Of  Facebook  https://www.facebook.com/AidWatchPalestine, Twitter  http://www.twitter.com/@AidWatchPS, of YouTube

Waar gaat het over?

Het bombardement op Gaza in de zomer van 2014  had een enorme en lang negatieve impact op de agrarische sector in Gaza.  Op basis van onderzoek in die sector is 57 vierkante km en dat is 29 % van het totaal aan landbouwgrond , vernietigd. Deze rampzalige destructie heeft tot enorme financiële verliezen geleid bij boeren, die al veel te lijden hadden onder de brute blokkade door Israel. Men schat dat het totale verlies in de agrarische sector als gevolg van dat bombardement rond de 550 miljoen US dollar ligt.

Aid watch schat dat rond 68 miljoen US dollar of hulpgeld werd uitgegeven om een gedeelte van de schade  te dekken. De meeste donor interventies werden gericht op de slachtoffers zoals kleine boeren, vissers en eigenaren van dieren verblijven.

Factsheet: Impacts of each Israeli Occupation’s Summer Offen

Ervaringen van Mosaad Khalaf Habib

We struikelden voortdurend in de modder van het bouwland van de oostelijke grens van Gaza. Telkens stond ik op veegde de modder weg en liep door over de 250 dunam die ik pachtte

Een van de boeren is  Mosaad Khalaf Habib,  die wordt begeleid door Aid Watch Palestine om de exacte verliezen vast te stellen in dat gebied en de reconstructie processen daar  te volgen.

Habib zei dat hij avocado, peper en tomaten planten had gepoot om te oogsten in 2014. Alles was volledig vernield. In 2014 kreeg ik een financiële verklaring, die mijn verliezen schatte op US dollar 14.470,-, maar dat bleef een dode letter omdat geen compensatie wordt betaald in deze sector. Men zegt dat dit te wijten is aan het bestaan van de twee regeringen in Ramallah en de Gaza strook. Ramalah weigert geld te sturen naar Gaza, omdat men vreest dat de regering in Gaza dat geld afpakt. Dus de boeren met name in de buffer zone zijn nu het slachtoffer daarvan.

In 2000 werden onze gronden en watervoorziening door Israëlische tanks volledig vernield. Later  werkten we als boeren samen om de watervoorziening te  repareren en dat kostte ongeveer US dollars 5800,-. Telkens als er schade was  rapporteerden we dat, maar we ontvingen geen compensatie.

In 2014 gebeurde hetzelfde  en werd alles vernield. Het Rode Kruis en andere hulporganisaties  brachten onze verliezen in beeld, maar we ontvingen geen schadevergoeding. Zonder die vergoeding kunnen we niet verder.

Het gaat om vruchtbare grond, maar er is nu geen irrigatienetwerk beschikbaar en daarom kunnen we het land niet bebouwen. Mijn schulden stijgen en ik krijg geen inkomen uit mijn werk.

Daarnaast is de Israëlische uitstoot van chemische afvalstoffen een groot probleem, want dat brandt op onze gronden. Daarbij hebben de Israëli’s alle bomen gekapt in 2008 om de boeren te dwingen alles op nieuw te planten.

Habib zegt dat  de oogst dit jaar laag zal zijn als gevolg van de onrechtvaardige praktijken van Israel. We roepen de regering in Ramallah en Gaza op om de verliezen te compenseren zodat we verder kunnen werken en onze schulden betalen.

Door: Reem Mohamed Ja’rour

Wat kan u doen?

Deze week zou u op elke brief, bericht of rekening  in chocolade letters  hashtag #OpenGaza  kunnen schrijven. Hoe meer van dat soort berichten circuleert hoe meer mensen het zullen opmerken. Daarbij kunt u foto s maken van wat U schrijft en dat op de sociale media laten rondgaan met de link naar het Kumi Now project. U kunt er een jaar mee door gaan.

Videos:

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.