Kumi Now! – 23 Landbouwgrond in Gaza en Aid Watch

In de Kumi Now van deze week (25 t/m 31 maart) staat de situatie in van Palestijnse boeren in de Gazastrook centraal. Kom in actie en doe mee!

Palestijnse boeren in het bezette Palestijnse gebied worden geconfronteerd met een aantal nodeloze uitdagingen, waaronder geweld door kolonisten, vernietiging van olijfoliebomen, beslagleggingen door het leger, industriële vervuiling door Israëlische fabrieken, en muren en controleposten die het hen onmogelijk maken hun land te bewerken. Boeren in de Gazastrook zijn het meest getroffen door de vernietiging van het Israëlische offensief van 2014. Aid Watch Palestine (AWP) werkt aan het toezicht op de hulpdollars die bedoeld zijn om de boeren in Gaza te helpen. Dit is wat je moet weten over landbouwgrond in Gaza en wat je kunt doen om er samen stelling in te nemen.

Organisatie: Aid Watch Palestine
Aid Watch Palestine (AWP) is een onafhankelijk, door Palestijnen gestuurd initiatief dat de inspanningen stimuleert en ondersteunt om internationale hulp meer verantwoording te doen afleggen aan Palestijnen – te beginnen met de wederopbouw van de Gazastrook. Ze nodigen de Palestijnse gemeenschap en hulporganisaties – lokaal en internationaal, publiek en privaat – uit om zich bij hen aan te sluiten in kritisch en constructief toezicht op hulp. Samen kunnen we hulp gebruiken om de Palestijnse zaak vooruit te helpen en te focussen op langetermijnoplossingen.

Om deze visie te bereiken, werkt AWP om te zorgen dat:

  • Informatie over hulp beschikbaar en toegankelijk is: AWP advocaten pleiten voor actuele, nauwkeurige en bruikbare informatie over hulp die beschikbaar moet zijn voor het publiek in zowel het Arabisch als het Engels.
  • Palestijns toezicht op hulp kritisch en constructief is: AWP betrekt alle delen van de Palestijnse samenleving bij analyse en kritiek op hulpverleningsprocessen.
  • Palestijnen hun rechten begrijpen met betrekking tot hulp en manieren hebben om ze op te eisen: AWP informeert Palestijnen over hoe het hulpsysteem geacht wordt te werken. Ze publiceren informatie over het indienen van effectieve klachten en pleiten voor een beter hulpbeleid.
  • Hulpactoren voldoen aan hun eigen taakstelling en kunnen consequenties tegemoet zien als ze dat niet doen: AWP moedigt hulpactoren aan om zich te houden aan het internationale recht, wereldwijde normen en bestaande verplichtingen en om ijverig te werken aan het beëindigen van de behoefte aan hulp.
  • Mensen die hun stem verheffen worden gesteund: AWP bouwt een gemeenschap op van op gerechtigheid gerichte Palestijnen en internationale organisaties die gepassioneerd zijn om de hulp te verbeteren in Palestina en wereldwijd en die begrijpen wat er op het spel staat.

Je kunt Aid Watch Palestine vinden op hun website op http://www.aidwatch.ps/.Of op Facebook op https://www.facebook.com/AidWatchPalestine, of op Twitterhttp://www.twitter.com/@AidWatchPSof YouTube op https://www.youtube.com/watch?v=OlAG_nkQY7A.

Landbouwgrond in Gaza
Het Israëlische bombardement op de Gazastrook in de zomer van 2014 had een diepgaand en langdurig negatief effect op de landbouwsector van Gaza. Volgens een fact sheetgepubliceerd door Palestijnse NGO’s Network (PNGO) over de verliezen van de landbouwsector, werden 57 vierkante kilometer landbouwgrond (ongeveer 29% van de totale landbouwgrond in de Gazastrook) vernietigd. Deze ongebreidelde vernietiging heeft geleid tot zware financiële verliezen voor boeren die al worstelden onder de door de Israëli bruut opgelegde blokkade. PNGO schat de totale verliezen in de landbouwsector als gevolg van het bombardement van Israël op ongeveer $ 550 miljoen[1].

Aid Watch Palestine schat dat ongeveer $ 68 miljoen aan hulpgeld is uitgegeven om een deel van de schade aan de landbouwsector als gevolg van de oorlog te dekken. De meeste interventies door donoren waren gericht op het helpen van de slachtoffers van agressie, kleine boeren, vissers en eigenaren van stallen.

Verhaal: Mosaad Khalaf Habib

Onze voeten steken in de modder van de landerijen langs de oostelijke grens van Gaza; vallen was onvermijdelijk. Ik stond op, veegde de moddervlekken van mijn kleren af en liep verder door 250 dunams landbouwgronden van het Ministerie van Awqaf (religieuze schenkingen) en verhuurd aan een aantal boeren.

Een van die boeren, Mosaad Khalaf Habib, vergezelde Aid Watch Palestine door die landerijen om de verliezen van de boeren precies in ogenschouw te nemen en het herstelproces van de Gazastrook te volgen.

Een papieren verklaring

Habib zegt: “Ik had een aantal aubergine, paprika en tomaten akkers in 2014, die allemaal volledig met de grond werden gelijk gemaakt en vernietigd. In 2014 kreeg ik een schriftelijke financiële verklaring die mijn verliezen op ongeveer $ 14.470 schatte, maar het bleef een dode letter omdat er geen financiële compensatie werd betaald voor de landbouwsector. Ze schreven het probleem toe aan de Palestijnse scheiding tussen de twee regeringen op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. De eerste, de Ramallah-regering weigert het geld te sturen, om te voorkomen dat de regering van Gaza het in beslag neemt. Zoals je ziet zijn de enige slachtoffers de boeren, vooral degenen die in de bufferzones wonen. ”

Hij vervolgt:” Sinds 2000, het begin van de Tweede Intifada, kon niemand die 5 dunams daar verderop, boven bereiken omdat ze precies langs de oostgrens liggen. In de oorlog van 2008 tegen Gaza werden de bufferzones herhaaldelijk binnengevallen door de Israëlische bezettingsmacht. Hun tanks en bulldozers doorkruisten ons land, maakten het met de grond gelijk en bombardeerden onze waterbronnen. We hebben alles gedocumenteerd, maar we hebben geen compensatie ontvangen.”

Habib vult aan:” Alle lokale boeren hebben samengewerkt om de waterbron te herstellen, om weer aan het werk te kunnen. “Het kostte ons ongeveer 20.000 NIS (ongeveer $ 5.800 USD).”

Wachtend op monetaire compensatie

Habib vertelt: “In de oorlog van 2014 om Gaza, hebben de Israëlies opnieuw de waterput gebombardeerd, evenals de landbouwgronden en irrigatienetwerken. Het Rode Kruis en andere organisaties hebben onze verliezen geïnventariseerd maar hebben ons tot nu toe niets uitgekeerd. We beginnen nu weer van voren af aan, zodat we onze gezinnen kunnen voeden.” Habib voegt eraan toe:” Als ze onze economische verliezen gaan beoordelen, beoordelen ze alles, inclusief de vernielde huizen, landerijen en auto’s, en keuren ze een specifiek bedrag goed dat gelijk is aan onze verliezen. Ze nemen het op in een papieren verklaring die zoals gezegd een dode letter blijft.” Habib bevestigt: “De boeren hebben een cruciale behoefte aan financiële compensatie zodat ze kunnen blijven werken.”

Hij voegt eraan toe:” Er zijn veel vruchtbare landbouwgronden, maar er zijn geen irrigatienetwerken beschikbaar en daarom kunnen we er geen gebruik van maken.”

Over landbouwuitgaven zegt Habib: “In 2016 betaalde ik NIS 30.000 (ongeveer $ 8.700 USD) om een irrigatienetwerk te installeren voor mijn 20 dunams. Maar de opbrengsten uit de oogst dekten die uitgaven niet, waardoor ik mijn gezin niet kan voeden. Mijn schulden nemen toe. Een van de bedrijven is me 3000 NIS (ongeveer $ 870 USD) verschuldigd en kan me niet betalen. Als ik dat niet doe (mijn schulden betalen), stop ik met werken en ben ik 48 jaar oud.”

Het is vermeldenswaard dat Habib een vader is van een gezin met twaalf leden, bestaande uit vijf jongens, zes meisjes en een vrouw.

Habib gaat verder en beklaagt zich over “de chemische stoffen die worden uitgestoten door de Israëlische raketten die onze landen hebben verbrand en verzwakt. Bovendien hebben de Israëli’s in 2008 alle bomen in get gebied met de grond gelijk gemaakt om boeren te dwingen elke keer opnieuw te beginnen.

Behoeften en hoop

Over de oogst van dit jaar zegt Habib: “De oogst zal dit jaar klein zijn als gevolg van de Israëlische illegale praktijken. Nadat ze gewasvernietigende chemicaliën op onze gewassen hadden gespoten en we opnieuw begonnen, overstroomden ze onze nieuwe gewassen met water. We doen een beroep op het ministerie van Landbouw en de regeringen in Ramallah en Gaza om boeren te helpen en hun verliezen te compenseren, zodat we kunnen blijven werken en onze schulden kunnen betalen. “

Door Reem Mohamed Ja’our. Vertaald door Ahmed Sedom naar het Engels.

De Kumi Actie om deze week uit te voeren

Schrijf deze week de hashtag #OpenGazain vette en grote letters op elk stuk papiergeld dat je tegenkomt. Hoe meer biljetten in omloop zijn met dit bericht, hoe meer mensen het zullen zien. Respecteer valutawetten indien mogelijk. Je kunt ook #OpenGazaschrijven op elk document wat je inlevert, recept dat je schrijft, visitekaartje dat je uitdeelt, e-mail die je verzendt, enzovoort. Neem foto’s van alles waarop je schrijft en plaats dit op sociale media. Voeg een link naar deze Kumi-campagnepagina en voeg de hashtags #OpenGazaen #KumiNowtoe.

Dit is het soort actie dat je het hele jaar kunt doen! Laat #OpenGaza afdrukken op uw volgende visitekaartjes, enz. Deel uw creatieve manieren om dit een doorlopende actie te maken door uw ideeën op sociale media te plaatsen met behulp van de bovenstaande hashtags. Voeg een link naar deze pagina van de site van Kairos-Sabeel toe, samen met de hashtags #OpenGaza, #KumiNow en # Kumi23.

Aanvullende informatiebronnen

U vindt aanvullende bronnen voor dit item op de Kumi Now-website http://www.kuminow.com.

[1]Factsheet: gevolgen van het zomeroffensief van de Israëlische bezetting 2014 en de vertraagde wederopbouw van de landbouwsector in de Gazastrook, te vinden op http://pngoportal.org/en/266.html

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.