Kumi Now! – 24 Ma’an en kinderrechten

Deze week wordt aandacht gevraagd voor de organisatie Ma’an, een ontwikkelingscentrum voor de rechten van kinderen.

Ma’an baseert haar activiteiten op de VN conventie voor de rechten van de kinderen uit 1990. Israël heeft deze conventie ongeclausuleerd ondertekend, maar houdt zich er in de praktijk in de bezette gebieden niet aan.

Een van de belangrijkste rechten van en kind is dat van toegang tot goede opleiding. Deze wordt gehinderd door de militaire bezetting en de activiteiten van de Israëlische kolonisten. Deze belemmeringen zijn het ergst in de zogenaamde C-zone. Dat is de zone die onder direct militair bestuur staat en waar de Palestijnse autoriteit niets te zeggen heeft. Deze zone beslaat zo’n 60% van de oppervlakte van de Westelijke Jordaanoever. In de zone wordt geen toestemming gegeven voor de bouw van scholen en als dat ‘íllegaal’ toch gebeurt, dan worden deze weer afgebroken. De vele controleposten en de doorgaande bouw van de afscheidingsmuur maken de tocht naar de scholen voor de kinderen steeds lastiger en langer durend. Ook worden daar de kinderen op weg naar en van school door de kolonisten lastig gevallen. Al met al leidt dit tot een achteruitgang van het onderwijs. Daarnaast worden er regelmatig kinderen gearresteerd en vast gehouden.

Als U meer wilt weten, dan kunt U terecht op hun website www.maan-ctr.org of hun facebook https://www.facebook.com/MAANDevelopmentCenter/ of op Twitter http://twitter.com/MAANDevelopment of op YouTube https://www.youtube.com/user/MAANDevelopment.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.