Kumi Now! – 28 Vrijheid van meningsuiting en persvrijheid

Deze week (29 april – 5 mei) wordt in het project Kumi Now aandacht gevraagd voor de positie van journalisten, de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid in de bezette Palestijnse gebieden.

Journalisten, fotografen en Palestijnse burgers die informatie verspreiden of meningen uiten die door hun overheden niet op prijs worden gesteld, krijgen regelmatig te maken met bedreigingen, in beslagname van apparatuur, arrestaties, martelingen e.d.. Dergelijke overtredingen van art. 19 van de Universele Verklaring van Mensenrechten, zowel begaan door Israel als door de Palestijnse Autoriteiten, worden nauwgezet geïnventariseerd door MADA. Zie www.madacenter.orgMADA een Palestijnse organisatie, gestationeerd in Ramallah, ondersteunt de ontwikkeling van onafhankelijke Palestijnse media, stimuleert en verdedigt de vrijheid van media en meningsuiting.  MADA roept op om hen te steunen door druk uit te oefenen op de Israëlische overheid om a. te stoppen met het behandelen van Palestijnse pers en journalisten als mikpunt van haar agressieve politiek en b. het schrappen van Israels ‘facebook wet’, die het mogelijk maakt dat Israel Palestijnse en  kritische pagina’s en accounts kan blokkeren. MADA deelt de opvatting dat de groeiende omvang en ernst van de misdaden die door het Israëlische bezettingsleger gepleegd worden tegen Palestijnse media en journalisten, een direct gevolg is van de straffeloosheid van deze misdaden. Deze misdaden zijn ‘het nieuwe normale’ geworden.

Oproep tot actie: laat je kritische geluid luider horen; laat de feitelijke waarheid spreken; gebruik de sociale media daarvoor indien mogelijk. Je kunt dat doen door een artikel te delen dat door een van de Palestijnse media is of wordt gepubliceerd.

Maak bijv. gebruik van: https://972mag.com/; of https://mondoweis.net/; of http://www.palestinechronicle.com; of http://www.palestinemonitor.orgen https://palestinesquare.com. Meer bronnen te vinden op http://kuminow.com

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.