Kumi Now! – 34 Peacemaker Trust en Stephen Sizer

Deze week richt de aandacht in het kader van Kumi Now! zich op Peacemaker Trust, een organisatie die zich richt op de achtergronden van onderdrukking en oorlog. De directeur van deze organisatie is Dr. Stephen Sizer. Hij is gepromoveerd op een studie christenen zionisten.

Christen zionisten ondersteunen de seculiere zionisten die streven naar de terugkeer van het Joodse volk naar Palestina en de soevereiniteit van de Joden over hert hele land. Christen zionisten claimen dat de belofte aan Abraham, Isaak, Jakob en Jozef ongeconditioneerd en eeuwig is en dat de Joden het uitverkoren volk zijn en een aparte relatie met God hebben. Kritiek op Israël beschouwen zij als weerstreven van God. Zij gaan er vanuit, dat Christus wederkomt, als de Joodse staat hersteld is, de tempel is herbouwd en het priesterschap met het offersysteem weer functioneert.

Volgens de christen zionisten heeft het Joodse volk recht op het hele land met Jeruzalem als hoofdstad. Zij ageren tegen vredesonderhandelingen en het beëindigen van de bezetting en de stichting van een Palestijnse staat. Zij gaan er vanuit, dat de Palestijnen in de laatste eeuwen uit de omringende landen zijn geïmmigreerd. Zij hebben geen oog voor de Palestijnse christenen ondanks het feit dat deze de erfgenamen van de eerste christelijke kerk zijn.

Peacemaker Trust daarentegen leest in de bijbel de herhaalde boodschap van eerbied voor menselijke rechten en de waarde van internationaal recht. God houdt van alle volken en wil dat gerechtigheid prevaleert. Zij geloven, dat het misbruik van de bijbel is om deze te gebruiken als aardrijkundig gids en daarmee tegenwoordige conflicten over land te regelen. God beloften gelden voor alle landen volken.

De standaard praktijk van de christen zionisten is om iemand ie voor de Palestijnen opkomt te intimideren met e-mails, brieven en telefoons. Als dat niet lukt, dan  wordt er kwaad van je gesproken en uiteindelijk word je beschuldigd van antisemitisme of zelfs holocaustontkenner. Zo is ook Stephen Sizer op alle mogelijk manieren dwarsgezeten.

Voor literatuur over het christen zionisme zie de website van Kumi Now!.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.