Kumi Now! – 37

Kumi vraagt u om in deze week eens na te denken over het aangebodene in het Kumi boek, op de Kumi website en via Kumi online. Wat vindt u daar van?

Hier kunt u uw bevindingen kwijt; eventueel anoniem.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.