Kumi Now! – 4 MennoPIN

Kumi Now! is het project waarmee Sabeel allerlei geweldloze initiatieven onder onze aandacht brengt. Doe mee!, is hun oproep. Deze week gaat Kumi Now! over het verwoesten van huizen.

Palestijnen in de bezette gebieden leven voortdurend in angst dat hun huizen zullen worden verwoest door Israëlische autoriteiten. MennoPin maakt mensen bewust van deze vernielingen van huizen en van ander onrecht in de Palestijnse gebieden. Hier kun je lezen wat je kunt doen om samen op te staan om een einde te maken aan deze vernielingen.

De organisatie

MennoPIN, Mennonite Palestine Israel Network gelooft dat Christus ons oproept om te werken voor vrede, gerechtigheid en verzoening in de wereld. Het land van Palestina-Israël is op veel manieren een microkosmos van onze wereld, heel oud en modern. Het conflict in dit kleine gebied vuurt het wantrouwen en geweld aan in de regio en over de hele wereld.
Wij hebben decennialang relaties in Palestina-Israël opgebouwd en ervaringen gedeeld, waarbij we steeds op zoek zijn naar onze eigen verantwoordelijkheid in deze relaties. Daarom voelen we het als een speciale roeping om te bidden en te werken voor vrede in dat heilige land. We nemen het op ons om het voorbeeld van Christus te volgen, doortastend in woord en daad op een geweldloze manier, met liefde als onze gids.
MennoPin moedigt je aan om mee te doen aan BDS-beweging (Boycot, Desinvestering, Sancties) om een eind te maken aan de internationale steun die Israël krijgt in hun onderdrukking van de Palestijnen. Hiermee willen we druk uitoefenen op Israël om zich te houden aan internationaal recht. (www.bdsmovement.net).

Schrijf een brief naar degene die het voor het zeggen heeft in jouw bedrijf, kerk, ontmoetingscentrum, organisaties of regering en vraag hen dringend om niet meer te investeren in HP (www.fosna.org/free-your-church-hp).

Meer is te vinden op de website van MennoPin: https://mennopin.org/. Of op facebook: https:/www.facebook.com/mennopin/ of Twitter: https://www.twitter.com/mennopin

De eerste vernietigingen van Palestijnse huizen en winkels door het Israëlische leger begonnen met de Nakba in 1948 toen meer dan 500 Palestijnse dorpen werden vernietigd en meer dan 750.000 mensen werden gedeporteerd.
Sinds 1967 zijn er bijna 50.000 huizen en kramen/winkeltjes verwoest door het Israëlische bezettingsleger. 2016 was het hoogtepunt van deze verwoestingen.
Israël wil op deze manier de illegale bezetting uitbreiden en zo het beheer over de Palestijnse bevolking en de bezette gebieden in handen houden.
Hoewel bijna de hele wereld deze vernietigingen als illegaal en onmenselijk beschouwt, rechtvaardigt de Israëlische regering haar acties op verschillende manieren: 1) er is geen bouwvergunning (maar minder dan 2% van Palestijnse bouwaanvragen wordt gehonoreerd) 2) als strafmaatregel voor hen die ervan verdacht worden pro-Palestijnse zaken te steunen. 3) om muren te bouwen en zo Palestijnen te weren van hun eigen land en 4) om wegen te bouwen naar nederzettingen in Palestijnse gebieden.
Niet alleen verliezen Palestijnen hun huizen of winkels door deze vernietiging, ze worden gedwongen hun eigendom zelf te af te breken, zo niet dan moeten ze de Israëlische regering de kosten betalen voor de vernietiging ervan. Verwoestingen van eigendommen is één van de belangrijkste manieren die Israël gebruikt om mensen in Palestina te treiteren, te vernederen en te intimideren.

Het verhaal van Jamal Abu Khadeir, vader

Op een morgen in November 2017, werd de familie van Abu Khadeir abrupt wakkergemaakt door 40 Israëlische officieren. Ze werden gedwongen hun nieuwe huis te verlaten omdat het direct zou worden verwoest. De Khadeir familie had $85.000,00 geïnvesteerd en heel veel uren hard gewerkt om een huis te bouwen dat groot genoeg zou zijn voor hun hele familie. Toen ze die ochtend hun huis werden uitgejaagd begonnen bulldozers direct met het vernietigen van hun huis, zonder enige waarschuwing vooraf.
Toen ze riepen om hiermee te stoppen kregen ze van de soldaten een pak slaag. Ishaaq Saeed Abu Khadeir, 73 jaar oud, vertelt: “Toen de Israëlische soldaten het huis aan het slopen waren, begonnen de jongens en mannen van de familie naar hen te schreeuwen. De Israëli’s begonnen op hen in te slaan en het werd een fysiek gevecht. Ik ging ernaartoe om ze uit elkaar te halen, zodat de jongens niet gewond zouden raken. Op het moment dat ik me omdraaide, duwde één van de soldaten me met al z’n kracht op de grond. Ik kon niet meer opstaan en heb nog steeds pijn.
“Jamal Abu Khadeir spreekt voor de hele familie als hij zegt: “Ik heb er geen woorden voor om uit te leggen hoe het voelt wanneer je toe moet kijken als je huis voor je ogen verwoest wordt – jouw bloed, zweet en tranen.”
zie: http://www.aljazeera.com/news/2017/11/israeli-forces-demolish-family-home-east-jerusalem-

zie ook: ”Sumoud” van Al Hag: https://youtu.be/g3R9E6T-rRU

 

Aktie

Steunt jouw plaatselijke gemeente de bezetting met jouw belastinggeld?
Om huizen te verwoesten in bezet Palestijns gebied, maakt de Israëlische regering gebruik van het materiaal van Caterpillar (Amerikaans), Volvo (Zweeds), Hyundai (Koreaans) en JCB (Engels). Bewijs hiervoor vindt u hier: https://www.google.co.il/search?q=bulldozer%20used%20%by%20israle%20for%2Odemolitions&tbm=isch

Schrijf rechtstreeks naar Caterpillar, Volvo, Hyundai en JCB. Zij moeten zich ervan bewust zijn hoe hun materieel wordt gebruikt en zo niet dan moeten hen dat verteld worden. Stuur ze een bericht: “Ik weet dat u materiaal levert aan de Israëlische regering die dit gebruikt voor de vernietiging van Palestijnse huizen. Deze vernietigingen zijn volgens internationaal recht illegaal. Uw stilzwijgen maakt dat u medeplichtig bent in deze schendingen van mensenrechten. Als deel van een wereldwijde gemeenschap die internationale wetgeving respecteert zullen wij eraan werken om u medeverantwoordelijk te houden.”

De volgende adressen kunt u gebruiken om uw berichten te versturen:
Caterpillar: https://www.caterpillar.com/en/contact.html
Volvo : https://www.volvogroup.com/en-en/contact-us.html
JCB:     https://www.jcb.com/en-gb/about/contact-us

Moedig andere mensen uit je omgeving aan om ook berichten te sturen naar deze organisaties. Plaats deze berichten op sociale media, met daarbij een link naar de Kumi website https://kuminow.com samen met de hashtags#HomeWreckers, #KumiNow en #Kumi4

Een Gebed Voor het Afbreken van de Muur van Vijandschap
“Want Jezus is onze vrede, hij die met zijn dood twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heef afgebroken” (Efeze 2:14)
Onze liefdevolle en genadige en almachtige God, wij bidden om kracht om  dragers van vrede en gerechtigheid te zijn in deze wereld vol van onrecht, onderdrukking en geweld. Wij bidden dat de verwoesting van huizen zal stoppen en dat de vijandschap tussen Palestina en Israël zal ophouden te bestaan, dat de waardigheid van het Palestijnse volk hersteld zal worden, hun land zal worden teruggegeven en dat Israël en Palestina echte veiligheid en vrede zullen vinden.
Amen

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.