Kumi Now! – 40 Pelgrims van Ibillin

Deze week vraagt Kumi Now aandacht voor de ongelijke wijze van financiering van onderwijs in Israël. Scholen waar meest Arabische scholieren naar school gaan, krijgen beduidend minder financiële middelen dan andere met name Joodse scholen.

Als actie zou men:

1. een foto kunnen maken van de eigen school en dan met een ‘ marker ‘ 71 % zwart maken met als tekst: dit ontberen Arabische scholen als financiën, plak de foto dan in de hal van de school of

2. stuur een boek of een brief over gerechtigheid naar het Israëlische departement van Onderwijs, bijvoorbeeld het boek ‘ Blood brothers ‘ van Chacour met de mededeling: “ omdat U het zo moeilijk vindt Palestijnse scholen behoorlijk financieel te steunen, raad ik U aan dit boek goed te lezen en daarna te schenken aan een Israelische school, want dat is erg nodig “ . Voorbeeld van een brief volgt hieronder.

3. beide suggesties kunnen ook via sociale media worden verspreid

Een bijzondere school

De Pelgrims van Ibillin is een Amerikaanse ‘ non profit ‘ organisatie en werd in 1995 opgericht als Vriend van de Mar Elias Educational Institutions in Ibillin, een plaats in Galilea aan de Israëlische zijde van de Green Line. Deze scholen werden opgericht in 1982 door Vader Elias Chacour, die drie keer genomineerd werd voor de Nobel prijs, met als doel Joden, Christenen, Moslims en Druzen samen onderwijs te laten genieten met als regels geweldloosheid en creatieve conflictoplossing. Meer daarover op www.pilgrimsofibillin.org

Velen weten niet, dat de staat Israël er twee soorten schoolfinanciering op na houdt: een voor Joodse Israeli’s en een voor anderen. Die andere – waar met name Moslims, Chistenen en Druzen komen– zijn dan vaak ook minder van kwaliteit. Deze privé scholen beogen dat verschil op te heffen zoals de Mar Elias scholen, die nu 2700 studenten tellen uit meer dan 45 dorpen.

Hoewel privé, zijn deze scholen wel verplicht het voorgeschreven Israëlische curriculum van het departement van Onderwijs te volgen. De school staat heel goed aangeschreven, de resultaten voortreffelijk, want daarna gaan studenten de hele wereld over voor vervolgopleidingen.

De financiering door de staat van deze en soortgelijks scholen is zozeer teruggeschroefd tot wel 29 %, dat het voortbestaan nu in gevaar komt, ondanks hulp uit het buitenland, zoals via de Pilgrims of Ibillin. Deze Pilgrims organiseren reizen om niet alleen de ‘ oude stenen ‘ in het Land te bezoeken maar te spreken met de levende stenen zoals Chacour en andere leiders in Israël en Palestina.

In 2015 was er een christelijke schoolstaking om aandacht voor dit probleem te vragen en wel met groot succes. Later werd de schade ingehaald door extra lessen. De staking leidde tot veel meer bewustwording van het unieke van deze scholen en leidde ook tot de opzet van veel informele werkgroepen en het opzetten van netwerken. Deze scholen vormen daardoor een geweldloos protest tegen de tweedeling in de Israëlische samenleving.

 

Voorbeeldbrief

Minister for Education

Mr Rafi Peretz

Jerusalem

…, The Netherlands July 2019

Your Excellency,

Unhindered access to education is one of the basic human rights of the civilized world. Balanced and equal funding of education could guarantee that right to all its citizins of the modern state.

Nevertheless , in modern Israel this is not the case anymore. Jewish schools and educational institutes are more equal that other schools such as for moslims, christians and druzes, Israeli citizins as well.

It goes without saying that such a split in a civilized society could bear serious consequencess and will evoke unjustified differences between people.

Therefore I urge you Minister to do all possible in your power to avoid such a situation, which will deepen the split already existing amongst Israeli citizins. Please , join the modern world, which strive for equal human rihgts.

Sincerely yours,

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.