Kumi Now! 41 – Vrouwen in het zwart

In de Kumi Now van deze week (28 juli – 3 augustus) staan de sterke Palestijnse vrouwen centraal.

‘De media brengen, bijvoorbeeld in de straten van Gaza of als er demonstraties of begrafenissen zijn meestal mannen en jongens in beeld. Maar als er geschoten wordt, als er doden vallen, als er begrafenissen zijn, dan zijn vrouwen er helemaal bij aanwezig en betrokken, ofschoon zij het huis niet uit gaan. Zij banen zich niet door de straten, maar zij doen juist heel veel werk achter de schermen. Zij blijven onzichtbaar zeker wat betreft de media.

De vrouwen in Palestina zijn de verbindende factor, ”het cement van de samenleving”, terwijl onze echtgenoten, mannen, broers, en soms onze zonen in de gevangenis zitten. Weggevoerd, gewond of gedood of zij zijn om economische of politieke redenen geëmigreerd, terwijl, zoals in alle gemeenschappen, wij -Palestijnse vrouwen- vast geprikt worden op de eigenschap ‘onderdanigheid’ en worden weggehouden van groepen mensen die critische beslissingen nemen.

Ik bevind mij als Palestijnse vrouw strijdbaar worstelend op twee fronten:

1.Palestijnse vrouwen die op nationaal niveau werken aan bevrijding.

2.Palestijnse vrouwen die op sociaal niveau werken aan bevrijding.

Wij vrouwen moeten ons bevrijden van de hierarchie waaronder wij leven en van de mannelijke structuren die in onze maatschappij heersen.’

Aldus Jean Zaru, een Palestijnse christen, Quaker en pacifiste.

Een sterker beeld van hoe vrouwen een rol zijn toebedeeld waar velen niet aan kunnen ontsnappen, is er niet. Palestijnse vrouwen hebben immers te maken met:

*huis ontruimingen en orders tot het ontmantelen van hun bezit,

*vele bewoners in één huis,

*slechte economische situaties,

*de zorg voor iedereen met name voor de kinderen,

*het brengen en bezoeken van familieleden naar ziekenhuizen en gevangenissen.

En als zij weduwe zijn geworden hebben zij een nog grotere taak te vervullen.

Zij ervaren ook veel geweld, zowel huiselijk als daarbuiten door soldaten bij de checkpoints.

Kortom: zij hebben veel te verduren en zij zijn ondanks dit alles de bindende factor in de maatschappij.

Vrouwen in het Zwart opgericht in 1988 in Jeruzalem was en is een geweldloze actieve tegenhanger tegen al deze vormen van geweld. Zij houden wakes in stiltes, midden in de stad. Ooit waren er wereldwijd 150 groepen van Vrouwen in het Zwart, waarbij 10.000 vrouwen waren betrokken. Nu zijn er in Palestina nog vier van de 30 groepen actief. Je kunt ze vinden op de website: http:womeninblack.org/.

Ook in Nederland is er in Amsterdam een groep actief. Hun eerste stilte kring in op vrijdag 6 september aanstaande van 12.45-13.45 op het Spui bij het beeld het Lievertje, zie de website

Wat je kun je doen in Palestina of elders? Zelf een wake beginnen en van tevoren goede informatie verkrijgen hoe het allemaal in zijn werk gaat. Zorg voor goede communicatie!.

Mocht dit niet lukken dan kun je een uur doorbrengen ergens op een publieke plek in het dorp of in de stad en daar gewoon verkeren.

Tot slot: er is een film die je kunt kopen of huren, waarbij opnames zijn gemaakt door Fida Qista, geboren en opgegroeid in Rafah, Palestina, om het leven en de grote beperkingen die in Gaza gelden in beeld te brengen. De titel: Where Should the Birds Fly (2012).

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.