Kumi Now! – 44 Leven in Gaza onder de blokkade

Deze week (18-24 augustus) gaat Kumi Now! in op de situatie in Gaza. De in 2006 ingestelde blokkade van Gaza had de bedoeling om Hamas te straffen voor de overwinning bij de democratische verkiezingen in 2006. In werkelijkheid worden veeleer kinderen, hun families; gewone burgers, gestraft door de blokkade. Kerken voor Vrede in het Midden-Oosten zien het onrecht van de blokkade en willen die beëindigen.

De CMEP (Churches for Middle East Peace) vormen een coalitie van 27 kerkelijke denominaties  binnen Katholieke, Orthodoxe, Protestantse en Evangelicale tradities en is van grote invloed op miljoenen Amerikaanse Christenen. Zij ondersteunen overheden die zich inzetten voor een rechtvaardige en duurzame oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict waarbij mensenrechten, veiligheid en vrijheid voor alle mensen in deze regio leidend zijn.

Bij de verkiezingen in  2006 beloofde Hamas drie dingen: beëindiging van corruptie, veiligheid voor Palestijnen en bestrijding van werkloosheid en armoede. Nadat Hamas de verkiezingen won, begon Israël met de blokkade van Gaza door in overleg met Egypte de grensovergangen te sluiten, een no-fly zone in te stellen en de territoriale wateren te beperken tot zes mijl. Hamas wordt door 36 landen gezien als  terroristische organisatie. Sinds 2006 is de blokkade er nog steeds, de politieke schermutselingen tussen Hamas en Fatah staan democratische processen in de weg en de twee miljoen Gazanen leven onder omstandigheden die de voormalige Britse premier David Cameron kenschetste als een “gevangenenkamp”. In een rapport uit  2017 van de Verenigde Naties werd geconcludeerd dat Gaza op deze wijze tegen het einde van 2020 absoluut onbewoonbaar zal zijn. Sinds 2007 hebben de Gazanen drie oorlogen tussen Hamas en Israël moeten verduren die de infrastructuur  heeft verwoest.

De laatste oorlog tussen Israël en Hamas betekende de genadeslag. De energiecrisis is deels te danken aan het bombardement op de enige energiecentrale die Gaza rijk is, in 2014. Volgens de Jerusalem Post werden toen 18.000 huizen en 170 scholen verwoest. Daarnaast werden 150.000 huizen beschadigd. De invoer van bouwmaterialen wordt onmogelijk gemaakt door de blokkade, die wordt gerechtvaardigd door de verdenking dat daarmee plaatsen van waaruit  Hamas opereert worden versterkt. Boomstammen dikker dan 2,5 cm mogen daarom niet worden ingevoerd. Levend in toegewezen gedeeltes van hun nu geschonden voormalige huizen wordt de situatie voor de bewoners steeds onveiliger. Tijdens de toenemende polarisatie in de Palestijnse politiek in 2017 weigerde de Palestijnse president Mahmud Abbas de energierekening van de Gazastrip te betalen en hij vroeg de Israëlische regering het elektriciteitsnet van Gaza af te sluiten. Omdat Egypte zo nu en dan te hulp schiet, krijgt Gaza nu eenderde deel van de meest basale hoeveelheid elektriciteit. Gemiddeld is een Gazaan twee tot vier uur per dag voorzien van elektriciteit, maar onbekend zijn de momenten van beschikbaarheid. Voor de rest van de dag is men afhankelijk van het licht van een kaars of geleverd door batterijen.

Met de watervoorziening is het niet anders gesteld. Volgens de Wereldbank wordt de toestand onhoudbaar. Er is water beschikbaar voor een achtste deel van de bevolking. Het grondwater is ernstig vervuild. In 2020 zal het niet langer geschikt zijn voor consumptie.

Volgens een verslag van de Wereld Gezondheids Organisatie heeft 57 % van de Gazaanse huishoudens een  tekort aan voedsel. Door de grote bufferzone tussen Gaza en Israël waar iedereen die deze strook betreedt, neergeschoten kan worden, is 35% van de landbouwgrond in Gaza onbruikbaar. Het Israëlische departement voor volksgezondheid rekende volgens NGO’s uit wat het minimum aantal calorieën is waarbij een Gazaan nog net niet sterft van de honger om daarmee te bepalen hoeveel voedsel ingevoerd mocht worden. Dat werd ontkend door het ministerie en deze zaak wordt uitgevochten voor de rechter.

Sinds Hamas aan de macht is gekomen, hebben door toedoen van Israël en de Palestijnse Autoriteit drie destructieve oorlogen duizenden levens en  biljoenen dollars gekost, maar de reactie van het Israëlische leger op de aanvallen van Hamas is buiten alle proporties. President Abbas heeft besloten te korten op de salarissen en pensioen van werknemers van de Palestijnse Autoriteit in Gaza als meer dan 80 % van de Gazanen afhankelijk is van voedselhulp, water is schaars, de elektriciteitsvoorziening ver beneden peil en de infrastructuur grotendeels verwoest.

Kumiactie

CMEP is bijzonder bezorgd om de humanitaire situatie in Gaza. U kunt het werk van CMEP ondersteunen  door contact op te nemen met uw volksvertegenwoordiging. U kunt bijvoorbeeld een brief schrijven met gebruikmaking van de informatie in dit hoofdstuk.

Hier vindt u namen en contactgegevens van Tweede Kamer fracties en de verschillende commissies: https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/fracties

Ook kunt u de vaste kamer commissie voor buitenlandse zaken aanschrijven:

https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/buza

Een brief aan de Nederlandse ambassadeur in Israël is daarnaast een adequate aktie. Hier vindt u contactgegevens:

https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/israel/over-ons/ambassade-in-tel-aviv

In uw brief kunt u vragen om druk uit te oefenen op de regering van Israël om de blokkade op te heffen en met de internationale partners samen te werken met het oog op de belangen en behoeften van alle partijen in het conflict.

Helemaal mooi zou het zìjn als u uw ervaringen (positief en negatief) met ons wilt te delen via wjkeuning@me.com.

Het schrijven en uitgeven van het boek Kumi Now is – gezien de omstandigheden in Palestina – een topprestatie. Voor hen die deze krachttoer hebben volbracht, zou elke vorm van feedback zeer welkom zijn. Allen al de wetenschap dat dit boek in vele landen wordt vertaald en gepubliceerd betekent voor hen een hart onder de riem.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.