Kumi Now! – 48 Optocht door de stad

In Kumi Now 48 (22-28 september) wordt aandacht gevraagd voor het uitdragen van de missie van Kumi Now door het organiseren van een optocht door de stad. Van belang is om indien mogelijk contacten te leggen met Kumi Now groepen en aanverwante activisten in de stad. Degene die een voortrekkersrol wil nemen voor het organiseren van een dergelijke mars, wordt gevraagd contact op te nemen met kumicity@kuminow.com

De volgende tips zijn van belang:

 1. verzamel een groep medeorganisatoren met wie je de Kumi Now visie uitwerkt en een gedetailleerd plan opstelt voor de te organiseren optocht. Zorg voor voldoende draagkracht binnen de deelnemende groepen.
 2. stel je goed op de hoogte van de wettelijke verordeningen die in je stad gelden en van de noodzakelijke vergunningen.
 3. het kiezen van een gunstig tijdstip en een locatie voor start en eind van de mars is cruciaal; let erop dat gekozen route en begin en eindpunt door een groot publiek bezocht kunnen worden.
 4. bepaal tevoren: met of zonder spreker(s), met liederen/slogans of in stilte.
 5. zorg voor een heldere boodschap op banners/posters die aandacht trekken en informatief zijn. Maak daarbij gebruik van humor en grapjes, maak het niet ingewikkeld, wees ervan bewust dat presentatie ertoe doet en toon betrokkenheid.
 6. denk en handel inclusief; nodig christelijke, islamitische, joodse en niet religieuze vrienden uit om deel te nemen aan de mars.
 7. neem de tijd om je activiteit te promoten middels de sociale media, de klassieke media, door flyers e.d., aankondigingen in verenigingsgebouwen, wijkcentra, kerken etc..
 8. vraag de pers om je mars te verslaan; stuur een persbericht en leg contact met lokale media, kranten e.d., zo ook met andere organisaties die jouw Kumi Now mars zouden kunnen steunen.
 9. leg documentatie aan en maak up dates via social media. Vermeld daarbij ook hashtags zoals #KumiNow, #KumiCity en #KumiMarch. En houd ons op de hoogte van het verloop van de mars via kumicity@kuminow.com
 10. handel respectvol; verzeker je ervan dat supporters de plaatselijke wetten niet overtreden, hetgeen tot arrestaties kan leiden. Vaak gaat het dan om het blokkeren van de rijbaan, het niet opvolgen van de order om uiteen te gaan en blijven hangen.
 11. laat de stadsmars niet het enige zijn; grijp deze gelegenheid aan om verder te werken aan de uitbreiding van Kumi Now groepen in je woonplaats.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.