Kumi Now! – 49 Opinie

Drie keer per jaar is een week rust op zijn plaats om na te gaan hoe het Kumi Now initiatief werkt en gewerkt heeft in Palestina, maar met name hoe dit initiatief de laatste maanden, het afgelopen jaar heeft gewerkt bij ons zelf, ‘onze vrienden’, in ons land. Doen wij iets met de aangeboden acties, hetzij brieven schrijven, hetzij steun betuigen, hetzij contact zoeken, hetzij aanwezigheid in de kring bij de Vrouwen in het Zwart in Amsterdam?

Een moment dus van grondige evaluatie en de vraag daarbij is, in samenspraak met Sabeel Jeruzalem, gaan wij er mee door? En hoe? Ondersteunen wij elkaar voldoende in aangeboden acties? Tonen wij voldoende solidariteit met de Palestijnen?

Als ik daar op mag reageren, dan doe ik persoonlijk niets extra’s dan het vertaal werk van Engels in het Nederlands. Echter, ik veronderstel dat er meer moet gebeuren. Wellicht om samen daar eens ‘grondig’ over te praten.

Marijke Egelie-Smulders, bestuurslid Kairos-Sabeel Nederland

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.