Kumi Now! – 5 WI’AM

Kumi Now! geeft deze week aandacht aan WI’AM. Wij voelen ons vaak verdeeld door onze nationale en religieuze denkbeelden en achtergronden. Maar als het over kinderen gaat zijn we het met elkaar eens: kinderen zouden geen slachtoffer mogen zijn van de oorlogen en conflicten van volwassenen. Maar in Palestijns bezet gebied dragen kinderen de fysieke en mentale littekens van een bezetting die al tientallen jaren duurt. WI’AM werkt eraan dat Palestijnse kinderen ook echt kind kunnen zijn. Hier kun je lezen wat je moet weten en wat je kunt doen om samen op te staan.

Organisatie

Wi’am: het Palestijnse conflict transformatie centrum is een in Bethlehem gevestigde maatschappelijke organisatie. In het Arabisch betekent “wi’am” “hartelijke relaties” en het ontwikkelen van relaties is de essentie van onze missie. We helpen geschillen binnen de Palestijnse gemeenschap op basisniveau op te lossen door de traditionele Arabische vorm van bemiddeling te implementeren, bekend als Sulha, samen met westerse modellen van conflicttransformatie. We hebben Programma’s die kinderen, jongeren, vrouwen en mannen in staat stellen om de psychologische en fysiologische gevolgen van langdurige conflicten aan te pakken.

Hoewel de Palestijnse autonomie zich nu uitbreidt tot de meeste grote bevolkingscentra van de Westelijke Jordaanoever, blijft in werkelijkheid 60% van de Westelijke Jordaanoever onder Israëlische militaire bezetting. De Palestijnse gemeenschap is zwaar verzwakt door een halve eeuw van bezetting (sinds 1967), en de machts transitie naar de Palestijnse nationale autoriteit is traag. Naast het nieuw opgerichte gerechtelijk systeem onder de Palestijnse nationale autoriteit blijft de traditionele Sulha essentieel en juridisch bindend. Het is in deze context dat Wi’am zijn activiteiten voortzet.

Bij Wi’am geloven we dat het belangrijkste wat jullie kunnen doen is mensen, kerken en delegaties naar het “Heilige Land” brengen om zelf de mensen van het land te ontmoeten. Om met de mensen die hier wonen te praten en naar hen te luisteren zodat ze, weer thuis, met kennis van zaken kunnen delen wat ze hebben meegemaakt.
Zulke exposure bezoeken helpen om meer begrip te krijgen, misvattingen te laten verdwijnen en het meest belangrijke de kloof tussen mensen te overbruggen die door foute verhalen en verslagen nog steeds voortduurt. Robert Frost verklaart de kracht van het bewandelen van de weg die weinig mensen gaan en vandaag en elke dag nodigen wij u uit deze weg met ons te gaan. Onze pijn en ons lijden te zien en met hoop naar huis te terug te gaan. Geen enkel onrecht kan eeuwig duren! En met uw hulp kunnen we het onrecht sneller achter ons laten en ons koesteren in het licht van gerechtigheid. We hopen u spoedig te zien.
Op de volgende sites kunt u alles over Wi’am lezen: http://www.alaslah.org/. Op Facebook: https://www.facebook.com/wiamcenter/ of op YouTube: https://www.youtube.com/user/wiamcentre.

Onderwerp

Het kinderprogramma van Wi’am heeft als doel kinderen een gewone kindertijd te geven waarin ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen op allerlei terrein.
Ons programma probeert hun hoop en veerkracht te vergroten waarbij we hen de nodige kennis en vaardigheden willen geven waarmee ze kunnen omgaan met moeilijke tijden en vijandigheid die ze kunnen tegenkomen als gevolg van de militaire bezetting of moeilijkheden thuis. Wi’am is gevestigd vlakbij het Aida vluchtelingenkamp, naast de muur, in het centrum van Bethlehem waar wekelijks gewelddadige conflicten zijn: In een rapport van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch en de UC Berkeley School of Law “Geen Veilige Ruimte” wordt de weg van Hebron naar Jeruzalem vlakbij de muur en Aida aangeduid als het gebied waar in 2017 de meeste traangas van de wereld werd gebruikt. Dit onderzoek vermeldt nog meer: “er is een patroon en een mate van angst en pijn die overeenkomen met ernstige vormen van angst en depressiviteit zoals: nachtmerries, paniekreacties en chronische posttraumatische stress stoornis. Een consistent patroon van antwoorden door alle groepen – mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden – suggereert dat de bewoners van Het Dheisheh en Aida Vluchteling kamp regelmatig en in zeer hoge mate blootgesteld worden aan psychologische kwellingen.

Dit is niet alleen het gevolg van traangas. Lees ook:
Geweld: OCHA – (the United Nations Office for the Coördination of Humanitarian Affairs): In 2017 raakten er tenminste 961 kinderen gewond door toedoen van Israëlische soldaten. Defense for Children International schrijft in een rapport: het Israëlische leger gebruikt routinematig excessief geweld en met opzet dodelijk geweld in situaties niet gerechtvaardigd door internationale normen, hetgeen in sommige gevallen kan leiden tot buitenrechtelijk or opzettelijk doden.

Militaire detentie: DCP schrijft in haar rapport “No Way to Treat a Child” (Geen manier om een kind te behandelen): Israël heeft het twijfelachtige onderscheid het enige land in de wereld te zijn dat elk jaar systematisch tussen de 500 en 700 kinderen in een militaire rechtbank veroordeelt. Volgens gegevens uitgegeven door de Israëlische Gevangenis Dienst (Prison Service) houdt Israël sinds 2012 elke maand gemiddeld 204 Palestijnse kinderen vast. Van de wijdverspreide slechte behandeling en marteling van Palestijnse kinderen tot het systematisch ontkennen van de procedure rechten waar ze recht op hebben komt een systeem van controle naar boven dat zich voordoet als rechtvaardigheid.

Onderwijs: “Palestijnse Jeugd: Met speciale aandacht voor Jeruzalem, PASSIA meldt dat ‘de schooluitval onder Palestijnen uit Oost Jeruzalem heel hoog is; ongeveer 36% maakt de middelbare school niet af. Elk jaar is ongeveer 13% van de Palestijnse studenten in Jeruzalem schoolverlater, in Israëlische scholen in West Jeruzalem is dat slechts 1% (en 6.4% in Arabische scholen in groot Israël). De Gemeente Jeruzalem doet er weinig aan om deze trend te keren, aangezien 30% van de scholen in Oost Jeruzalem hebben geen enkel programma om dit te voorkomen en nog eens 40% heeft dit mondjesmaat.

Werkgelegenheid: Als het op werkgelegenheid aankomt, meldt PASSIA dat de werkeloosheid onder Palestijnse jeugd ongelooflijk hoog is, vooral in de leeftijd van 20-24 jaar, wel 41%. PASSIA schrijft deze hoge werkeloosheid toe aan de beperking van beweging en werkgelegenheidsbeperkingen, politieke vijandelijkheden, taalproblemen en andere factoren. Een grote zorg is de wanhoop die dit met zich meebrengt, waarbij 86% van de Palestijnse jongeren voelt dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om vooruit te komen.

Culturele identiteit: Tenslotte, PASSIA zegt dat Israël sinds 1967 een netwerk van onderdrukkende maatregelen heeft aangenomen die de (collectieve) identiteit van Palestijnen, vooral in Jeruzalem, ondermijnen, zo niet elimineren, met het uiteindelijke doel hen te dwingen om ergens anders heen te gaan op zoek naar betere leef omstandigheden en op deze manier hun aanwezigheid in het algemeen en in Jeruzalem in het bijzonder te minimaliseren.

Al deze en andere factoren (kolonisten geweld, checkpoints, pesterijen online, Israëls zeggenschap over het lesprogramma, etc.) hebben ervoor gezorgd heel veel Palestijnen van elke generatie lijden aan PTSD (posttraumatische stress stoornis), ook kinderen. Of, in deze context kunnen we beter spreken van CTSD (voortdurende traumatische stress stoornis). Veel kinderen lijden dan ook aan trauma-gerelateerde bijeffecten zoals, bedplassen, angst, gebrek aan concentratie, lichtgeraakt, bindingsangst en een gevoel van hopeloosheid. Deze bijeffecten dringen door in alle aspecten van hun leven en hebben vaak ook een negatieve invloed op hun educatie en ontwikkeling.

Daarom probeert Wi’am deze problemen aan te pakken door middel van kunst (theater, muziek, schrijven en schilderen) en door het aanleren van manieren hoe je deze trauma’s kunt hanteren. Het programma houdt ook in kinderen te leren omgaan met leeftijdsgenoten en kinderrechten, en het voorziet ook in betaalbare educatieve en recreatieve excursies.

Verhaal van A.A., een 14-jarige Palestijnse jongen
Ik heb twee broers in Israëlische gevangenissen en toen ik twaalf jaar was werd zelf in administratieve detentie vastgehouden. Ik werd meegenomen uit ons huis, midden in de nacht en zat 3 weken vat. In die tijd werd ik ondervraagd en vaak geslagen. Toen ik vrijkwam was ik erg bank, ik dacht dat de soldaten me weer zouden komen ophalen, dus bleef ik binnen. Na een paar weken ging ik weer naar buiten, maar de meeste van mijn vrienden wilden niet langer met me praten, omdat ze bang waren dat zij later ook ondervraagd en meegenomen zouden worden.
Ik begon weer naar Wi’am te gaan, waar ik mensen, speciaal Amerikanen, over mijn ervaringen kon vertellen en kon ik weer vrienden maken. Ze lieten me zien dat wat er met me gebeurd was niet goed was en dat ook een Palestijns kind rechten en een stem heeft. Maar, het belangrijkste wat ze mij leerden was dat ik belangrijk was en dat ik het recht om gehoord te worden, dat ik vrienden kon hebben en dat, ongeacht wat er gebeurd was en nog mag gebeuren, ik altijd vrienden heb en dat de mensen van Wi’am er altijd zijn en me zullen helpen. Nu wil ik hard werken en leraar Arabisch worden. Dan ik kinderverhalen schrijven die hen een goed gevoel geven en dat ik de liefde voor onze taal en cultuur kan bijbrengen. Ik zal ook schrijven over Palestina en onze strijd.

Actie

In 1992 ratificeerde Israël UN Conventie over de Rechten van het Kind. De Israëlische regering heeft echter moeite met het definiëren van wat een “kind” is, aangezien ze beweert dat de Conventie niet van toepassing is op de West Bank. Daar komt bij dat niet-Palestijnse kinderen in Israël en kinderen over de hele wereld pas volwassen worden als ze achttien zijn, maar Israël behandelt Palestijnse kinderen van 16 als volwassene. Het is nodig Israëlische politici te leren wat een kind is. Deel een foto van jezelf als kind, met daarbij een berichtje zoals hier onder staat.
“Hey Israël! Toen ik 17 was was ik nog een kind. Laat Palestijnse jongeren genieten van hun jeugd”
Of: “Een zesjarige is een kind. Punt uit. Behandel Palestijnse kinderen als kinderen.”
Lees het verdrag van UN Conventie over de Rechten van het Kind en laat Israël weten welke delen van de verdrag zij schenden.
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
Een indrukwekkende manier om foto’s en berichten te delen kan zijn om met je klas of club foto’s uit je jeugd op te hangen en dan proberen elkaar te herkennen. Of, deel ze eenvoudig op sociale media, met daarbij een link naar de Kumi Now website https://kuminow.com samen met de hashtags#KumiNow en #Kumi5.
Literatuur

“Returning to Haifa”, Ghassan Kanafani
Dit boek met verhalen is niet in het Nederlands vertaald, wel in het Duits: Rückkehr nach Haifa”.

Bronnen


Video’s:
o “Waging Peace at Wi’am”: https://youtu.be/5NdFQDYiFB8
o “Door Bang” from Defense for Children Palestine: https://youtu.be/da3K3W_kWak
o “Ahed Tamimi and the Plight of Palestinian Children” from Press TV UK: https://youtu.be/YJNj5zx1bb0
o “Israeli Forces Demolish Palestinian School” from AJ+: https://youtu.be/WtsOOLDZdrU
o “The Palestinian Kids Crossing a War Zone to Get to School” from Journeyman Pictures: https://youtu.be/5_iw6-PSKSI

Artikelen:
o “Children of Palestine: Realizing Children’s Rights in Palestine” from Humanium: https://www.humanium.org/en/palestine/
o “Palestinian Children, the True Victims of the Conflict” by Carmen Arroyyo for Inter Press Service: http://www.ipsnews.net/2018/08/palestinian-children-true-victims-conflict/

Rapporten:
o “Year-In-Review: Worst Abuses Against Palestinian Children in 2017” from Defense for Children International Palestine: http://www.dci-palestine.org/year_in_review_worst_abuses_against_palestinian_children_in_2017
o “Space to Play: West Bank Refugee Camps are Facing a Crisis of Safety and Square Feet” from Defense for Children International Palestine: http://www.dci-palestine.org/space_to_play
o “The Right of Child Prisoners to Education” from Addameer: http://www.addameer.org/sites/default/files/publications/addameer-report-the-right-of-child-prisoners-to-education-october-2010-en.pdf
o “In the Shadow of the 2014 Gaza War: Imprisonment of Jerusalem’s Children” from Addameer: http://www.addameer.org/sites/default/files/publications/imprisonment_of_jerusalems_children_2016.pdf
o “Palestinian Youth: With a Special Focus on Jerusalem” from PASSIA: http://passia.org/media/filer_public/4c/ae/4cae6026-4599-41c3-93c2-2d9f4d854b11/palestinian_youth-_english.pdf
“No Way to Treat a Child: Palestinian Children in the Israeli Military Detention System” from Defense for Children International – Palestine: http://www.dci-palestine.org/no_way_to_treat_a_child_palestinian_children_in_the_israeli_military_detention_system

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.