Kumi Now! – 51 Mensenrechten en het Palestinian Center for Human Rights (PCHR)

Ondanks dat veel mensenrechtenschendingen in Israel en Palestina goed zijn gedocumenteerd gedurende vele decennia, gaan deze schendingen maar door. Het Palestijnse Centrum voor mensenrechten zit in Gaza en is in 1995 opgericht door Palestijnse juristen en vredesactivisten om deze schendingen aan de kaak te stellen, de ‘rule of law ’ te bevorderen en de ontwikkeling naar een democratische rechtstaat te ondersteunen.

Organisatie

Het Centrum documenteert niet alleen schendingen van mensenrechten, maar biedt ook rechtshulp aan individuen of groepen, doet research en publiceert in vele tijdschriften. Ook produceert het Centrum ontwerpen van wetgeving en dringt aan op het aannemen van internationale standaarden voor wat betreft wetgeving op het gebied van mensenrechten en democratische beginselen in lijn met VN normen.
Wanneer je je hiervoor interesseert dan kun je ook in jouw woonplaats actief worden via de Palestijnse campagne voor solidariteit. Deze campagne is actief in het bevorderen van bewustwording en begrip van de Palestijnse zaak en zo word je betrokken bij het aan de kaak stellen van wat het Israëlische bezettingsleger in Palestina doet. In veel landen zoals Italië, Spanje, Ierland, en de Verenigde Staten werken die groepen. Je kun altijd een vraag stellen aan PCHR of hier ook groepen werkzaam zijn. pchr@pchrgaza.org.

Je kunt op die site alles over het werk van PCHR vinden maar ook op Face Book https://www.facebook.com/pchrgaza/ en op Twitter https://twitter.com/pchrgaza of You Tube
https://www.youtube.com/user/pchrgaz

 

Onderwerp

Sedert 1994 worden de Palestijnse gebieden bestuurd in overeenstemming met de voorwarden en administratieve bepalingen van de Oslo akkoorden, die door de PLO en Israel werden getekend. Onderzoek leert dat fundamentele mensenrechten eigenlijk geen deel uitmaken van die Akkoorden of van de bestuurlijke structuren die zijn opgericht. Deze Akkoorden en de daarop volgende vredesonderhandelingen stellen de bezetting en daarbij gepaard gaande mensenrechtenschendingen niet aan de kaak..

In de jaren daarna zijn op bezet gebied nederzettingen en militaire installaties enorm uitgebreid en dat leidt tot een soort Apartheidsregime en discriminatie tussen Israëli’s en Palestijnen. Palestijnen hebben weinig rechten en geen uitzicht op verbetering van de politieke situatie. De verslechterende situatie maakt dat er een grote noodzaak is voor een sterke burgerlijke samenleving op basis van democratische idealen voor mensenrechten en een rechtvaardig rechtssysteem.

Verhaal

Hani Bassam Qdieh

“ Mijn droom was om een gewone kindertijd te hebben en te leven in vrijheid, welvaart en gezondheid, “ benadrukt Hani . Hij is nu 21 jaar en de oudste thuis. Toen hij vijf jaar was werd kanker geconstateerd. In Gaza kon hij vanwege allerlei beperkingen niet worden geholpen, maar wel in Tel Aviv, maar telkens wordt zij vergunning om daar naar toe te gaan geweigerd door de Israëlische autoriteiten om veiligheidsredenen. Wel mocht hij naar het Hadassa ziekenhuis in Jeruzalem, maar de behandeling daar leverde schade op aan zijn systeem tot op vandaag. “ Ik had kritiek op mijn ouders omdat ik anders was, niet goed kon zien en praten en dus kon ik niet spelen met andere kinderen. Ik werd uren lang ondervraagd door veiligheidsambtenaren om een vergunning te krijgen naar Tel Aviv te gaan waar ik 7 behandelingen zou ondergaan.”
PCHR toonde aan dat Hani geen enkele inbreuk had gemaakt op allerlei veiligheidsvoorschriften. Allerlei procedures volgden om toestemming te krijgen. “Ik heb veertien keer geprobeerd toestemming te krijgen. Bij elke afwijzing raakt ik meer gedesillusioneerd.”
Volgens de Wereld Gezondheids Organisatie daalde het aantal gegeven vergunningen in 2016 tot 44% vergeleken bij de situatie in 2014, toen nog 82% werd toegestaan. “ Mijn enige wens is nog toestemming te krijgen naar een ander land te gaan ” legt Hani uit. Men wil een normaal leven leiden , te worden behandeld als elk ander, te kunne studeren en te trouwen. De afsluiting van Gaza door Israel berooft de bevolking daar van de meest elementaire rechten zoals het recht op medische hulp, die wel beschikbaar is, maar door de blokkade onbereikbaar. Volgens PCHR zijn er meer dan 10.000 gevallen zoals bij Hani in 2016. Gevoegd bij de neergang wat medicijnen en medische uitrusting betreft leidt er toe dat onder dit beleg door Israel geen goede zorg beschikbaar is. PCHR vecht zonder ophouden voor uitreisvergunningen voor medisch zorg, wat een der fundamentele mensenrechten is.

Actie

Bel je locale radiostation en draag een liedje op aan Palestina. Deel die uitzending op de sociale media en verwijs naar de Kumi Now pagina met de hashtags #OpenGaza, #KumiNow, and #Kumi51. Kijk wat andere mensen laten horen op de radio en deel dat met weer anderen. Als Kumi speellijst!

Literatuur

“Americans at Yad Vashem” door Amanda Hawkins Op een avond in de vastentijd kwam er een vertegenwoordiger van de Moslimgemeenschap om te praten met kerkmensen. Deze imam zei dat vergeving niet hetzelfde is als verzoening. Ik gaf onderwijs over immigratie wetten. Studenten ruzieden over taal. Kandidaten bouwden muren. De imam vroeg hen: welke gemeenschappen leefden ondergronds? Die we niet kunnen zien of waarmee we kunnen spreken. Die we stilzwijgen.

From “Americans at Yad Vashem” by Amanda Hawkins, an American poet holding her MA in Theological Studies. Published by Poets.org.1 1 https://www.poets.org/poetsorg/poem/americans-yad-vashem

Bronnen

The PCHR publishes a weekly Report on Israeli Human Rights Violations in the Occupied Palestinian Territory: http://pchrgaza.org/en/?cat=47

The PCHR’s Annual Report 2016: http://pchrgaza.org/en/wp-content/uploads/2017/10/PCHR-Annual_2016.pdf

The PCHR’s fact sheets: http://pchrgaza.org/en/?cat=64

Human Rights in the Palestinian Territory – UN Press Release (video): https://youtu.be/3CEyezR-nDc

Human Right Watch’s Israel/Palestine website: https://www.hrw.org/middle-east/n-africa/israel/palestine

Human Right Watch’s “World Report 2018: Israel and Palestine”: https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/israel/palestine

UN Human Rights Council Occupied Palestinian Territory website: http://www.ohchr.org/EN/Countries/MENARegion/Pages/PSIndex.aspx

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.