Kumi Now! – 52 Joint Advocacy Initiative en olijfbomen

logo jai

Joint Advocacy Initiative (JAI) wil de realiteit van het leven onder bezetting in Palestina onder de aandacht brengen van de internationale gemeenschap door gebruik te maken van de media, door bezoeken te organiseren en door campagnes te voeren om de besluitvormers te beïnvloeden.

Meer in het bijzonder organiseert JAI de Olijfbomencampagne om de boeren te ondersteunen die lijden onder de diverse maatregelen van de Israëli en  het meest bedreigd worden om hun land kwijt te raken. Deze maatregelen omvatten onder meer de bouw van de afscheidingsmuur, de bouw en uitbreidingen van nederzettingen voor de kolonisten, aanvallen van de kolonisten, het ontzeggen van toegang tot hun land en het rooien van olijfbomen.

JAI deelt de verhalen van deze boeren en rapporteert over de Israëlische aanvallen op Palestijns land, boeren of olijfbomen. Alle actie is er op gericht de Palestijnse boeren in staat te stellen hun land te behouden en te bewerken.

De olijfboom is vanouds een bron van inkomen en voedsel. Olijfolie is voedsel, wordt gebruikt als heilige olie, brandstof of ingrediënt voor medicijnen. De olijfboom kan op arme grond groeien en meer dan duizend jaar oud worden. De olijftak is een symbool van vrede.

De Israëli’s rooien deze bomen zogenaamd voor veiligheidsredenen, maar in werkelijkheid om de nederzettingen en bijbehorende wegen uit te breiden. Sinds 2001 zijn er honderdduizenden bomen gerooid die vaak honderden jaren oud waren. Ondanks al het geweld blijven de Palestijnen geweldloos en met toewijding werken aan hun bestaan.

Meer informatie is te vinden op http://www.jai-pal.org/en/ en https://www.facebook.com/groups/JAIPalestine/.

U kunt helpen door een olijfboom te laten planten bijvoorbeeld via www.planteenolijfboom.nl

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.