Kumi Now! – 7 Christian Peacemakers Team

In Kumi Now! deze week aandacht voor het werk van het Christian Peacemakers Team in Al-Khalil (Hebron).

Christian Peacemaker Teams (CPT) is sinds 1995 aanwezig in al-Khalil (Israëlische naam: Hebron)  op uitnodiging van de plaatselijke burgemeester en gemeenschap. De organisatie is op geloof gebaseerd en steunt het geweldloze volksverzet dat de Palestijnen organiseren tegen de Israëlische militaire bezetting en de onrechtvaardige structuren die haar in stand houden. Door samen te werken met lokale Palestijnse en Israëlische vredestichters en mensen in onze eigen landen op te leiden, helpen we een ruimte voor rechtvaardigheid en vrede te creëren.

CPT werkt in verscheidene landen, bv. ook in Koerdistan, Colombia en op Lesbos, en heeft ook een Nederlandse afdeling: Christian Peacemaker Teams – Nederland http://cpt-nl.org/. Hier zijn ook diverse blogs te lezen. De Nederlandse stichting wordt gesteund door en werkt in nauwe verbondenheid met Stichting Doopsgezind WereldWerk, een ANBI-erkende hulpwerkorganisatie voor (nood)hulp, ontwikkelings- en vredesprojecten. Zie ook http://www.dgwereldwerk.nl/

De website van het CPT in Palestina is cptpalestine.com. Of kijk op Facebook bij facebook.com/cptpalestine/, Twitter op twitter.com/cptpalestine en YouTube op youtube.com/user/CPTHebron.

Wat doet CPT?

Permanente controleposten, tijdelijke controleposten, wegversperringen en andere fysieke belemmeringen worden allemaal door de staat Israël gebruikt om de bewegingsvrijheid van de Palestijnen te beperken en ervoor te zorgen dat de staat de controle over de Westelijke Jordaanoever behoudt. In al-Khalil zijn er meer dan 100 fysieke obstructies, zoals de controleposten en wegversperringen in de oude stad van al-Khalil. 22 hiervan zijn permanente controleposten. In de laatste 12 maanden zijn er drie versterkt en er zijn er nog eens drie gebouwd. Twee daarvan zijn gebouwd in de gesloten militaire zone in de Palestijnse wijk Tel Rumeida. Alle militaire controleposten worden bemand door gewapende Israëlische grenspolitie of soldaten. Sommige van deze militaire controleposten zijn om 10 uur ‘s avonds gesloten en pas de volgende ochtend om 6 uur ‘s morgens heropend, waardoor er ‘s nachts geen enkele beweging in deze gebieden mogelijk is. Het is niet ongewoon dat controleposten zonder voorafgaande kennisgeving worden gesloten, waardoor de Palestijnen gedwongen worden langere routes te nemen of gebieden voor onbepaalde tijd volledig af te sluiten voor de Palestijnen.

CPT houdt elke schooldag toezicht op de Israëlische militaire controleposten (Qitoun, Salaymeh en al-Ein Humrah) als kinderen en leraren naar hun school gaan. Door de versterking van de controleposten is het moeilijk te zien wat er binnenin gebeurt, maar de CPT weet dat schooltassen, dameshandtassen, ID’s en lichaamscontroles regelmatig plaatsvinden. Deze controleposten zijn in strijd met het recht op onderwijs zoals vermeld in artikel 26 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Elke vrijdag houdt de CPT toezicht op de drie militaire controleposten buiten de Ibrahimi-moskee, terwijl mensen langslopen voor gebeden. Dezelfde controles als hierboven vermeld vinden elke vrijdag plaats bij deze controleposten. Deze beperkingen, samen met de dagelijkse mishandeling en intimidatie die ermee gepaard gaan, zijn in strijd met artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarin staat: “Iedereen heeft recht op vrijheid van denken, geweten en godsdienst”.

De Palestijnen moeten deze controlepunten gebruiken om zich te verplaatsen tussen hun huizen, werkplekken, scholen en gebedshuizen. Bij deze controleposten krijgen Palestijnen te maken met vernederende behandeling door de Israëlische grenspolitie en soldaten, waaronder vertragingen, fouilleringen, fouilleringen, identiteitscontroles, arrestaties en arrestaties.

Sluitingen, identiteitscontroles en lichaamsonderzoeken belemmeren regelmatig de Palestijnen op hun reizen van en naar het werk. Niet alleen worden mensen geweigerd of vertraagd, maar controleposten maken het moeilijk of onmogelijk om gereedschap en werkmateriaal door de verschillende gebieden van het bezette al-Khalil te vervoeren. Dit vertraagt of verhindert ook reparaties en de aanleg van infrastructuur en beperkt de toegang tot de benodigde materialen en middelen. De voortdurende aanwezigheid van Israëlische soldaten en de intimidatie bij de controleposten weerhoudt mensen ervan om naar de Oude Stad te reizen, waardoor de verkoop van goederen wordt vertraagd, de behoefte aan diensten wordt beperkt en een voortdurende economische neergang wordt veroorzaakt. Dit alles is in strijd met het recht op werk dat is vastgelegd in het internationale recht.

De actie:

Steunt uw lokale gemeenschap de bezetting met uw belastinggeld? Een belangrijke leverancier van traangas, en mogelijk andere apparatuur, gebruikt in de bezetting, is Combined Systems. Zij hebben een lange geschiedenis met Israël, zoals gedocumenteerd in dit artikel uit The Electronic Intifada uit 2011: //electronicintifada.net/content/tell-combined-systems-inc-stop-selling-tear-gas-israel/1094, tot 2018: //mobile.twitter.com/steketeh/status/997922653817262083. Naast het bijdragen aan de terreur van de bezetting zijn de langetermijneffecten van blootstelling aan traangas onbekend (zie het recente onderzoeksrapport van het Human Rights Center van de University of California Berkeley School of Law op law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2017/12/NoSafeSpace_full_report22Dec2017.pdf).

  • Stuur een brief of mail naar uw lokale politiebureau of regioleiding met de vraag: ‘Koopt uw regio in bij Combined Systems (www.combinedsystems.com) of andere bedrijven die profiteren van de Israëlische bezetting? Zeg alstublieft alle contracten met deze bedrijven op en weiger om in de toekomst zaken met hen te doen. Ik heb graag een veilige gemeenschap en waardeer onze politiemensen, maar ik wil de Israëlische bezetting niet steunen.’

Hoewel het goed is om deze berichten rechtstreeks naar uw politiebureau te sturen, kunnen we de controle van de lokale instanties versterken door deze berichten ook openbaar te maken, uw vragen aan hen te tweeten en deze vragen op hun Facebookpagina’s te plaatsen. Vergeet niet om uw lokale bureaus te taggen en een link op te nemen naar deze pagina van de Kumi Now website, samen met de hashtags #KumiNow en #Kumi7.

 

Schooldirecteur Hassan:

Hassan, het hoofd van de Ibrahimi Basic Boys School in al-Khalil, deelde met CPT hoe controleposten en de constante aanwezigheid van Israëlische militairen het onderwijs beïnvloeden. Elke ochtend staan Hassan en een paar leraren buiten de Qitoun controlepost om er zeker van te zijn dat de studenten veilig doorkomen:

‘De Israëlische grenspolitie, ze kennen ons allemaal. Maar ze controleren mij en de leraren nog steeds elke dag. Op een keer toen ik door de controlepost liep, wilde een grenspolitieagent mijn identiteitsbewijs zien. Ik zei: “Je kent me. Ik kom hier elke dag door. Je weet dat ik de directeur ben”.’

Hassan, al vier jaar directeur van de Ibrahimi school, waarbij hij elke dag dezelfde controleposten passeert, wordt nog steeds bevolen zijn identiteitsbewijs te tonen, zijn zakken leeg te maken, zijn riem en soms zijn schoenen uit te doen. Zijn personeel en de leraren op de school worden met dezelfde problemen geconfronteerd. Dit alles gebeurt voor de ogen van de leerlingen:

‘Eerst heb ik hen (de grenspolitie) gezegd dat als ze de tourniquets bij de controleposten sluiten, dit problemen kan veroorzaken. Ten tweede heb ik hen gevraagd of ze er een goed gevoel bij zouden hebben als deze kinderen hun broers of zussen waren.

Ik zeg tegen de leerlingen dat ze zelfs geen meetkunde-materiaal mogen meenemen omdat de soldaten ze niet door de controlepost laten gaan. Als ze die in hun tas hebben, zal dat grote problemen veroorzaken. Ze hebben het nodig om te leren, maar meenemen mag niet.

Een ander probleem is dat de studenten die groot zijn voor hun leeftijd vaak gevraagd wordt om hun ID te laten zien, ook al zijn ze pas 13 of 14 jaar oud en hebben ze nog geen ID’s (ID’s worden aan elke Palestijn van 16 jaar oud gegeven). Dit veroorzaakt problemen: de grenspolitie gelooft niet dat ze jonger zijn dan 16 jaar.

Elke dag als de schooldag om is, verdelen we de leerlingen in drie groepen en begeleiden we ze naar hun huis. We doen dit om ervoor te zorgen dat ze veilig thuiskomen, langs de controleposten, kolonisten en de grenspolitie. We geven veel om de veiligheid van onze studenten, maar we worden geconfronteerd met veel obstakels en moeilijkheden.

Talrijke kolonisten volgen de studenten als ze naar school komen. We zijn niet in staat om veel spullen naar school te brengen. En als we dat doen, moeten de leerlingen hun spullen door de controlepost dragen. Als we ooit meubels of grote spullen nodig hebben voor de school, dan moeten ze ook door de controleposten. Alles moet van ver worden meegenomen omdat we niet in de buurt van checkpoint of school mogen rijden. Waarom kunnen we niet met onze schoolbenodigdheden een auto meenemen via het checkpoint?

De ouders van de kinderen zijn te bang om naar de school te komen, bijvoorbeeld om hun kinderen in hun onderwijsomgeving te bezoeken, vanwege de controleposten, de Israëlische grenspolitie en de kolonisten. Afgelopen maandag beweerde de Israëlische grenspolitie dat een aantal van mijn studenten stenen gegooid hebben bij de controlepost in Qitoun. Ik heb hun gezegd dat je de school kunt doorzoeken en dat je geen enkele steen zult vinden. De grenspolitie heeft geen stenen gevonden, alleen een stapel puin dat overblijft na het boren van arbeiders. De grenspolitie dreigde en zei dat ze de school zullen binnenkomen en elk kind dat een steen gooit zullen arresteren. Dit is mijn vierde jaar als directeur van deze school. Mijn leerlingen gooien niet met stenen’.

 

Wat u ook kunt doen:

CPT moedigt u aan om meer te weten te komen over de kwestie. Bel daarvoor de Israëlische ambassade of diplomatieke missie in uw land en vraag hen waarom Israël een dergelijk schadelijk en discriminerend beleid tegen Palestijnen in Hebron toestaat. Herinner hen eraan dat alle mensen vrij zouden moeten zijn en in vrede zouden moeten leven, inclusief Palestijnen, niet alleen Israëli’s.

Laat uw telefoontje volgen met zowel een e-mail als een per post verstuurde brief aan de ambassade of diplomatieke missie. Adressen en contactgegevens zijn te vinden op http://embassies.gov.il/Pages/IsraeliMissionsAroundTheWorld.aspx.

Bronnen:

Rapportages:

Video’s:

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.