Kumi Now! – 8 De Golan Hoogvlakte en Al-Marsad

De Syrische Golan hoogvlakte is sinds 1967 in tweeën gedeeld en kampt sindsdien met een reeks problemen. De Israëlische regering marginaliseert er systematisch de Syrische bevolking met als doel de hoogvlakte om te vormen tot ‘Noord-Israël’. Het Arabische mensenrechtencentrum Al-Marsad bewaakt er de mensenrechten van de gemarginaliseerde bevolking. Hier kunt u lezen wat u daarover moet weten en wat u kunt doen, zodat we daar samen tegen op kunnen staan.

Al-Marsad, het Arabische centrum voor mensenrechten op de Golan hoogvlakte is een legale, onafhankelijke en mensenrechtenorganisatie. De organisatie werd in 2003 opgericht door de achtergebleven Syrische bevolking en is de enige mensenrechtenorganisatie in deze bezette regio. Haar missie is ‘het beschermen en bevorderen van mensenrechten en de rechtsstaat op de bezette Syrische Golan hoogvlakte, op basis van toepassing van het internationaal recht en in het bijzonder de internationale menselijke rechten en de internationale mensenrechten’.

Al-Marsad stelt voor dat u nadat u hieronder gelezen heeft over de geschiedenis en de bezetting:

  • Uw regering aanschrijft en om informatie vraagt over de gesprekken die zij voert met Israël over de schending van mensenrechten door Israël op de Golan hoogvlakte en over de acties die uw regering onderneemt om te bevorderen dat Israël die rechten daar wel respecteert. Vraag uw regering of zij bekend is met de inhoud van de rapporten van Al-Marsad1en deze inzetten bij gesprekken met Israël en de Verenigde Naties.

Gebruik daarbij deze link (http://golan-marsad.org).

  • Schrijf naar Genie Energy en breng ze ervan op de hoogte dat de werkzaamheden van Afek op de bezette Syrische Golanhoogte een schending van de internationale rechten van de mens vormen en verzoek Genie Energy acties te ondernemen met als doel dat haar zakelijke activiteiten voortaan voldoen aan de internationale wet- en regelgeving.

Afek is eigendom van Genie Energy, een Amerikaanse onderneming met Rupert Murdoch, Dick Cheney en James Woolsey als leden van de Raad van Advies.

Genie Oil en Gas zijn te bereiken via de telefoon, de fax en een e-mailadres, die te vinden zijn op https://genieoilgas.com/contact-us/.

Afek heeft een contactformulier op https://afekoil.co.il/en/ (scroll naar beneden).

U kunt Al-Marsad vinden op http://golan-marsad.org of https://www.facebook.com/Al-Marsad-Arab-Human-Rights-Centre-in-Golan-Heights-1430895697124379/ of https://twitter.com/GolanMarsad

1 Zoals http://golan-marsad.org/al-marsad-submission-to-un-human-rights-committee/

Het onderwerp

De Syrische Golanhoogte is een bergachtige regio in zuidwest-Syrië. Tijdens de Arabisch-Israëlische oorlog van 1967 bezette Israël tweederde van dit gebied met een omvang van iets meer dan ‘Greater London’.

In het vervolg daarop moest circa 95% (130.000) van de oorspronkelijke Syrische bevolking gedwongen verhuizen en werd het heb verboden terug te keren. Ook begin het Israëlische leger met het slopen van huizen en het vernietigen van een complete stad en van 340 dorpen en boerderijen.

In plaats daarvan kwamen er Israëlische landbouwnederzettingen, die vaak werden opgebouwd met stenen van de gesloopte dorpen en boerderijen. In 1981 werd in Israël de ‘Golan Heights Law’ aangenomen met als doel het gebied te annexeren, een illegale actie die wereldwijd door de internationale gemeenschap werd veroordeeld.

Vandaag de dag wonen er minstens 260.000 Israëlische settlers op de bezette Syrische Golan hoogte in 34 illegale nederzettingen. Samen met het Israëlische leger en de autoriteiten hebben zij 95% van het gebied onder controle. De oorspronkelijke Syrische bevolking van circa 26.000 woont in vijf dorpen in het uiterste noorden van de hoogvlakte op zo’n 5% van het land.

Land in bezit nemen en vernielen van bezittingen

Onder het mom van het inrichten van ‘Hermon National Park’ zijn de Israëlische autoriteiten van plan ruim 80 vierkante kilometer land rond twee van de overgebleven Syrische dorpen aan te wijzen als nationaal park. Wanneer dat wordt goedgekeurd raakt dat plan in het bijzonder het grootste resterende Syrische dorp, Majdal Shams, met als gevolg dat er alleen landbouwgrond (een belangrijke factor in het levensonderhoud van de bewoners) overblijft in het zuiden van het gebied. Dat geldt ook voor de beschikbare ruimte om te wonen. De Syrische dorpen zijn al overbevolkt als gevolg van discriminerende regels voor het bouwen van woningen. Mensen worden daardoor gedwongen zonder vergunning te bouwen met het risico op hoge boetes of zelfs sloop van hun woning. In september 2016 sloopte Israël voor het eerst in dertig jaar een Syrisch huis. Sindsdien is dat vele malen opnieuw gebeurd.

Illegale nederzettingen en exploitatie van natuurlijke hulpbronnen

In oktober 2016 keurde Israël de plannen voor de bouw van 1.600 eenheden in de nederzetting Katzrin goed na eerdere plannen in 2015 om 100.000 nieuwe settlers aan te moedigen in de vijf jaar daarna te verhuizen naar de bezette Syrische Golanhoogte. Sindsdien groeit er op deze vruchtbare grond met volop waterbronnen een substantiële landbouwindustrie.

Ook toerisme maakt deel uit van de economie in de nederzettingen. Onder de naam ‘Noord-Israël’ stimuleert de Israëlische regering toerisme in deze bezette gebieden. Met name wandelen, kamperen, wijnproeven en andere activiteiten zijn populair.

Dergelijke activiteiten en de accommodaties zijn vrijwel altijd te vinden in nederzettingen of eigendom van settlers. Maar ook internationale reisorganisaties als Lonely Planet, Booking.com en Airbnb werken meer aan het bevorderen van dit toerisme en noemen deze bezette gebieden misleidend onderdeel van Israël.

In 2013 verleende de Israëlische overheid een vergunning aan de private Israëlische onderneming Afek Oil & Gas om oliebronnen in de bezette Syrische hoogvlakte te exploiteren. Afek claimt met trots dat de regio ‘Billions of Barrels of Israeli Oil’ bevat.

Conflict in Syrië

De Syriërs op de bezette Golan hoogte maken zich bijzonder zorgen over het conflict in Syrië omdat zij vrezen voor de veiligheid van familie en vrienden aan de andere kant van de bestandslijn en elders in Syrië. De gevechten zijn hoorbaar en voelbaar aan hun kant van de bestandslijn. Maar ook de nabijheid van de Israëlische militaire bases draagt niet bij tot hun veiligheidsgevoel omdat dat ook potentiële militaire doelwitten zijn.

Het feit dat de Israëlische regering het conflict in Syrië gebruikt om haar aanspraken op deze regio nog eens extra kracht bij te zetten maakt het nog erger.

Premier Netanyahu organiseerde in 2016 een kabinetsvergadering in een illegale nederzetting die gevierd werd als de eerste kabinetsvergadering die ooit op de Golan hoogte werd gehouden waarbij hij opriep tot erkenning van Israëls soevereiniteit over de bezette Syrische Golan hoogte.

Landmijnen en militaire bases

Sinds 1967 gebruikt Israël grote delen van het gebied voor militaire oefeningen en bases en laat daarbij grote hoeveelheden afval achter, waaronder ook landmijnen.

Er zijn ook talloze landmijnen rondom de Syrische dorpen gelegd, vaak slechts enkele meters vanaf huizen en plekken waar kinderen spelen; in totaal meer dan 36 vierkante kilometer.

Sinds 1967 zijn daar minstens 66 Syriërs het slachtoffer van geworden. Daarvan werden er 16 gedood, waarvan de helft kinderen. Maar er zijn ook Israëlische burgers, soldaten en toeristen slachtoffer geworden.

Herroepen van beperkingen in wonen en reizen

Net als de Palestijnen in bezet Oost-Jeruzalem hebben de oorspronkelijke Syrische inwoners op de bezette Syrische Golan hoogte een permanente vergunning om daar te wonen. Maar terwijl de Palestijnen in Oost-Jeruzalem ook de Jordaanse nationaliteit mogen aanhouden wordt de oorspronkelijke Syrische bevolking aangeduid als van ‘onbepaalde nationaliteit’ en krijgen zij, wanneer ze willen reizen alleen een Israëlisch ‘laissez-passer’.

Dat levert hun bij reizen in het buitenland tal van extra kosten en beperkingen op. De totale kosten van een visum kunnen oplopen tot meer dan 500 US-dollar.

Zeker zo zorgelijk is dat visa regelmatig worden geweigerd door landen als Rusland, Oekraïne, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Van zo’n 100 mensen werd hun woonvergunning ingetrokken terwijl zij in het buitenland waren waardoor het voor hun onmogelijk is terug naar huis te komen.

Het verhaal van Saleh Abu-Arrar

Saleh Abu-Arrar is een van de velen die de vreselijke gevolgen van landmijnen op de Golan hoogte heeft ervaren. Toen hij 12 jaar oud was verloor Saleh zijn rechteroog, been en onderarm toen een landmijn explodeerde. Saleh beschrijft hoe hij de ochtend erna in het ziekenhuis wakker werd en zijn broer vroeg zijn rechterbeen te krabben. In plaats daarvan krabde zijn broer zijn linkerbeen. Daarna vroeg Saleh zijn broer nog een keer zijn rechterbeen te krabben. En weer krabde zijn broer zijn linkerbeen. Pas daarna kon zijn broer Saleh vertellen dat hij geen rechterbeen meer had.

Bij thuiskomst, herinnert Saleh zich, hadden mensen in zijn omgeving gefluisterd dat hij ‘beter af zou zijn wanneer hij dood was geweest in plaats van, zoals nu, gehandicapt voor het leven’. Maar met de nodige standvastigheid en zijn doelgerichtheid was Saleh in staat dergelijke commentaren te negeren en werkte hij had voor een zo normaal mogelijk leven. He werd accountant en is een prominent lid van de Syrische gemeenschap op de Golan hoogte.

Actie

Schrijf naar internationale reisorganisaties als Booking.com, Lonely Planet en Airbnb die ten onrechte de bezette Syrische Golanhoogte bestempelen als deel van Israël en daar accommodaties en toeristische activiteiten in illegale Israëlische nederzettingen aanprijzen. Maak hun duidelijk dat dat een valse voorstelling van zaken is en dat daarmee de rechten van consumenten op eerlijke informatie mee worden geschonden.

Verzoek deze organisaties te handelen in overeenstemming met de internationale mensenrechten en de conform de geldende wetten en te stoppen met het aanbieden van accommodatie en toeristische activiteiten in illegale Israëlische nederzettingen.

Deel je boodschappen met reisondernemingen op social media met de zin ‘Don’t exploit the occupied Syrian Golan!’, voeg deze link toe https://kuminow.com/al-marsad/ (naar Kumi Now 8) en gebruik de hashtags #OccupiedGolan, #KumiNow en #Kumi8. Als je op Twitter actief bent tag dan ook @GenieEnergy.

Lezen

‘In de naam van de Vader’ door Shay Fogelman

Het verschil van mening met mijn vader was in de loop van de jaren niet opgelost. Hij is er nog altijd van overtuigd dat de staat Israël controle moet houden over de bezette Golan…

Natuurlijk kan ik dat verschil van mening zien als gevolg van zijn oorlogservaringen of de generatiekloof tussen ons. Maar het ligt gecompliceerder.

Mijn vader ziet de Golan hoogte als het land waar de Joodse geschiedenis zich al duizenden Jaren lang ontwikkelt…

Ik kijk bij voorkeur naar de toekomst en vind dat wij de Golan hoogte dienen te verlaten en een vredesakkoord met Syrië moeten sluiten. Als het kan morgen nog.

Maar de laatste jaren ben ik vaak teruggegaan naar de Golan hoogte. Als journalist ben ik zeer geïnteresseerd in de traditie van de Druzen en hun complexe identiteit als die van een minderheid levend onder bezetting. Ik schreef over mijn ontmoetingen met hen tal van artikelen voor Haaretz

Een van de onderzoeken en degene die vrij onverwacht de meeste ontdekkingen opleverde was toen ik van een Druze hoorde dat er voor de oorlog tienduizenden Syriërs woonden in een aantal dorpen en steden op de Golan. Dat verbaasde me. In de Israëlische geschiedenisboeken en tijdens mijn research naar de oorlogen in de regio had ik nooit iets gelezen over wat er was geworden van die Syrische dorpen, steden en boerderijen. Mijn vader sprak ook nooit over burgers die daar leefden wanneer hij sprak over de oorlogen in de Golan. En ik had nooit enig spoor van bewoonde plaatsen gezien tijdens onze tochten, alleen maar tientallen bunkers en legerkampen.

Gedurende een aantal maanden doorzocht ik archieven en interviewde ik Israëlische soldaten, officieren en Druzen die nog altijd op de Golan woonden en ontdekte ik geheime militaire documenten en nieuw bewijs. Ik ontdekte dat een groot deel van de Syrische burgers die op de Golan woonden hun huizen kort nadat de oorlog uitbrak hadden verlaten.

De meesten omdat ze bang waren voor de veldslagen, maar ook omdat ze later door IDF werd belet naar huis terug te keren.

Maar ik ontdekte ook dat er aanwijzingen waren voor georganiseerde evacuaties, waarbij de enkele bewoners die in de dorpen waren achtergebleven op legertrucks werden geladen en met hulp van het Internationale Rode Kruis over de grens werden gebracht.

In de maanden na de oorlog werden hun huizen of gebulldozered of opgeblazen. Israël handhaafde alleen de legerkampen met als legitimatie de mythe van de ‘angstaanjagende Golan hoogte’.

Anders dan de andere gebieden die Israël in 1967 bezette werd de Golan hoogte in het begin van de tachtiger jaren genationaliseerd en wel door middel van een controversiële wet… de regering besloot de Israëlische wet van toepassing te verklaren op de Golan.

Er is geen land in de wereld dat deze annexatie erkent en de VN Veiligheidsraad heeft unaniem een resolutie aangenomen waarom Israël wordt opgeroepen deze annexatie ongedaan te maken…

Uit ‘In de naam van de Vader’ door Shay Fogelman, journalist, die bijdragen levert aan onder meer de Israëlische krant Haaretz.

Dit hoofdstuk is terug te vinden in ‘The Holy Land’, bewerkt door Ithamar Handelman Smith.

Bronnen

Meer informatie over Al-Marsad is hier te vinden:

 

Kijk ook op http://golan-marsad.org/publications/. Zij publiceerden ook:

“The Occupied Syrian Golan: Alternative Tourism” (brochure) http://golan-marsad.org/wp-content/uploads/Al-Marsad-alternative-tourism-brochure-.pdf

“The Syrian Golan: Five Decades of Occupation” (photo essay) http://golan-marsad.org/wp-content/uploads/Al-Marsad-Syrian-Golan-Five-Decades-of-Occupation-1.pdf

 

Twee films over de bezette Syrische Golan zijn ‘The Syrian Bride’ en ‘Apples of the Golan’.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.