Kumi Now! – Mensenrechten en Al-Marsad

Al-Marsad is een onafhankelijke Arabische mensenrechtenorganisatie in de Golan. Deze werd gesticht in 2003 door mensen uit de Syrische bevolking, die achterbleven op de door Israel bezette Golan. Hun missie is “de mensenrechten beschermen en bevorderen van hen die onder de bezetting leven op de Golan, in lijn met het internationale recht, speciaal het humanitair recht en internationaal recht tot bescherming van mensenrechten.“

Nadat U kennis heeft genomen van de geschiedenis en bezetting stelt Al-Marsad U voor om:
• Uw regering te vragen om informatie te vagen aan Israel over de mensenrechtenschendingen daar, zodat Uw regering Israel gaat vragen te handelen in overeenstemming met haar verplichtingen. Vraag Uw regering het mensenrechtenrapport van Al-Marsad op te vragen en daarmee de discussie aan te gaan met Israel en de Verenigde Naties. De link is Al-Marsad’s website (http://golan-marsad.org).
• Schrijf een brief naar Genie Energy om hen mee te delen dat Afek’s bedrijvigheid een schending is van internationaal recht en eis dat Genie Energy actie neemt om er voor te zorgen dat hun bedrijvigheid in lijn is met internationaal rechtelijke verplichtingen. Afek is eigendom van Genie Energy, een Amerikaans bedrijf dat Rupert Murdoch, Dick Cheney, and James Woolsey in de Raad van Toezicht heeft zitten. Mail address at https://genieoilgas.com/contact-us/. Afek kun je benaderen via at https://afekoil.co.il/en/ (scroll to the bottom).
• Al-Marsad kun je vinden op hun website http://golan-marsad.org. Of op Facebook at https://www.facebook.com/Al-Marsad-Arab-Human-Rights-Centre-in-Golan-Heights-1430895697124379/ of Twitter op https://twitter.com/GolanMarsad

Waar gaat het over?
De Golan Hoogte is een bergachtig gebied in Zuid west Syrië. Sinds de oorlog tussen Syrië en Israël in 1967 bezet Israel twee derde van dat gebied. 95% van de bevolking werd gedwongen weggevoerd en verboden ooit terug te keren. Israel begon een campagne om huizen te verwoesten, een stad, 340 dorpen en boerderijen verdwenen. Kolonisten kwam daarvoor inde plaats die de stenen gebruikten van vernielde huizen. Israel voerde de Golan Hoogte wet in, die door de internationale gemeenschap scherp werd veroordeeld. Er leven nu 26.000 kolonisten in 34 settlements. Daarnaast leven nog ongeveer 26.000 oorspronkelijke bewoners in vijf dorpen in het verre noord oosten van de streek.
Nieuwe plannen dingen de oorspronkelijk bevolking veder teug in de reeds overbevolkte dopen. Nieuwbouw is onmogelijk of leidt tot afbraak en hoge boetes.

Illegale nederzettingen en de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen door kolonisten – in de plannen wordt gesproken over 100.000 kolonisten – maakt het leven steeds moeilijker.
Toerisme is een nieuwe vorm van kolonisatie. Gesproken wordt over Nood Israel, maar het gaat om bezet gebied met attracties voor ‘ hiking ‘, kamperen, wijnproeverijen en andere vormen van recreatie. Internationale agentschappen als Lonely Planet, Booking.com, en Airbnb beschrijven misleidend het bezette gebied als deel van Israel en maken reclame voor deze nederzettingen activiteiten.

In 2013 gaf de Israëlische regering vergunning aan Afek Oil & Gas, om olie te gaan winnen en men kondigde blij aan, dat er zou zijn ‘Billions of Barrels of Israeli Oil’.

Wat de situatie veder verslechtert is de oorlog in Syrie en velen maken zich zogen over familie en vrienden aan de andere kant van de staakt-het-vuren-lijn.

Sedert 1967 heeft Israel het gebied gebruikt voor militaire doeleinden en landmijnen gelegd soms vlakbij dorpen tot wel 6000 voetbalvelden vol. Dat leverde 66 gewonden en 16 doden op.

De oorspronkelijke bewoners zijn onderworpen aan allerlei reisbeperkingen doordat men vergunningen moet aanvragen. Hoewel andere Palestijnen soms nog enige status hebben worden zij aangeduid als ‘undefined’ nationality. Om een visum te krijgen moet soms meer dan USD 500,- worden betaald. Soms mag men ook niet mee terugkeren naar hun huis.

Een waar gebeurd verhaal
Saleh Abu-Arrar is iemand die de vreselijke gevolgen van een landmijn aan den lijve heft ondervonden. Op 12 jarige leeftijd veloor hij een oog, been en onderarm nadat een landmijn explodeerde. Pas in het ziekenhuis ondervond hij dat zijn been verdwenen was, hoewel hij er nog jeuk aan had. Toen hij naar zijn dop terugkeerde fluisterde men dat hij beter dood had kunnen zijn, dan zo toegetakeld. Maar met veel moed en doorzettingsvermogen negeerde hij dat commentaar en wekte hard om wee zo normaal als mogelijk te kunnen functioneren. Hij is nu accountant en een gewaardeerd lid van de Syrische samenleving ter plekke.

Wat kunnen we doen?
Schrijf naar internationale reisorganisaties als Booking.com, Lonely Planet, and Airbnb dat ze moeten stoppen met de bezette Syrische Golan beschrijven als deel van Israel en dat ze eigenlijk kolonisten steunen met hun activiteiten. Men schendt de echten van de oorspronkelijke inwoners en geeft een misleidend beeld aan toeristen.
• Booking.com customer service email is customer.service@booking.com; and Booking.com’s press office email is lon-booking@ketchum.com
• Contact Lonely Planet by visiting this link: https://www.lonelyplanet.com/contact – it provides options to give feedback on guidebooks and email addresses to contact Lonely Planet
• You can find email addresses for Airbnb’s press offices around the world by visiting this link: https://press.atairbnb.com/contact/

Deel uw berichten op sociale media met “Don’t exploit the occupied Syrian Golan!” Sluit de link naar deze pagina van Kumi Now website samen met de tekst the hashtags #OccupiedGolan, #KumiNow, and #Kumi8. If on Twitter also tag @GenieEnergy.

Literatuur
“In the Name of the Father” by Shay Fogelman
“ De discussie met mijn vader ging maar door over de vraag of Israel controle moest houden over de Golan hoogte. Ik kon gemakkelijk begrijpen waarom hij met zijn oorlogservaring zo dacht. Een generatieconflict zo te zeggen. Mijn vader ziet het als thuisland van de Joden waar men duizenden jaren geleden ook was. Ik kijk liever naar de toekomst en daarom moeten we weg uit de Golan om vrede m et de Syrische burgers te krijgen.
In Haaretz heb ik een serie interview gepubliceerd met inwoners daar uit de Druzen stam . Ik wist niet dat e zoveel oorspronkelijke bewoners daar wadden geweest. Mijn vader vertelde me daar nooit over.
Achief onderzoek leerde me date r velen waren geweest, maar alles was weg gebulldozerd. Kazernes waren er voor inde plaats gekomen. Zo ontstond de mythe dat er nooit oorspronkelijke bewoners waren geweest.
Eigenlijk is het gebied geannexeerd. De internationale gemeenschap erkent dat niet, maar doet er niet veel tegen.”

From “In the Name of the Father” by Shay Fogelman, a reporter and contributor for Haaretz Newspaper in Israel. This chapter can be found in The Holy Land, edited by Ithamar Handelman Smith.

Resources
Reports from Al-Marsad include:
o “Forgotten Occupation: Life in the Syrian Golan after 50 years of Israeli Occupation”
o “A Distortion of Democracy – Local Elections in the Occupied Syrian Golan”
o “Changing the Landscape: Israel’s Gross Violations of International Law in the Occupied Syrian Golan”
o “Landmines in the Occupied Golan and Israel’s obligations under International Human Rights Law and Humanitarian Law”
o “Ownership to Occupation: The Forced Evictions and Internal Displacement of the People of the Syrian Golan”
o “Breaking Down the Fence: Addressing the Illegality of Family Separation in the occupied Syrian Golan”
o “From Settlement to Shelf :The Economic Occupation of the Syrian Golan”
o Find more at http://golan-marsad.org/publications/
They have also published:
“The Occupied Syrian Golan: Alternative Tourism” (brochure)
“The Syrian Golan: Five Decades of Occupation” (photo essay)
Two films that consider the occupied Syrian Golan are ‘The Syrian Bride’ and ‘Apples of the Golan’.

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.