Lege graven bij Rafah wachten op nieuwe slachtoffers

 

 

 

 

 

Het Internationaal Hof van Justitie moet beoordelen of de strijd in Gaza genocide is of ‘gewone massamoord’.
In het eerste geval moet Israël de strijd staken, in het tweede geval zal het menen carte blanche te hebben.

 

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.