Lezingen over de rol van religie in het Israëlisch-Palestijnse conflict

Het Amsterdam Centre for Religion and Peace and Justice Studies organiseert in april en mei een serie van 6 lezingen met als thema: Peace, Trauma and Religion in the Palestine-Israel Conflict. De lezingen vinden plaats op dinsdagmiddagen aan de VU in Amsterdam.

Ook in Nederland heeft de wijze waarop naar het conflict wordt gekeken voor vele een religieuze context. Zoals Palestijnen vaak gezegd hebben: de theologie in West Europa en Noord Amerika is deel van het probleem. In Nederland zijn er ook politieke partijen die hun onvoorwaardelijke steun aan de staat Israël verbinden aan hun visie op de Bijbel. En n kerken wordt het gesprek daar ook sterk door beïnvloed.

De lezingen worden gehouden op de Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1105. De lezingen duren telkens van 13:30 tot 15:15 uur. Meer praktische informatie vindt u hier.

Meer informatie over de lezingen vindt u hier (Engels).

Meer informatie over de sprekers vindt u hier (Engels).

Aanmelding voor gratis deelname via centre@religionpeacejustice.com

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.