Close

bondgenoten

Onderstaande personen en organisaties rekenen wij tot onze bondgenoten. Dat wil niet zeggen dat wij het op alle punten met elkaar eens zijn. We herkennen elkaar in een gezamenlijke inzet voor gerechtigheid, vrede en verzoening in Palestina en Israël.

Rights Forum

Dries van Agt – voormalig premier van Nederland, besteedt op zijn website alle aandacht aan het onrecht van de bezetting

Henri Veldhuis – predikant in Culemborg, publiceert op zijn website geregeld over de bezetting en de reactie van de Nederlandse kerken daarop

Gate48 – platform van in Nederland woonachtige Israëli’s die tegen de bezetting van de Palestijnse gebieden zijn

Een Ander Joods Geluid (EAJG)

Palestine Link

United Civilians for Peace (UCP)

Steuncommite Israëlische Vredes- en Mensenrechten Organisaties (SIVMO)

Diensten Onderzoek Centrum Palestina (DocP) –