Lutherse aartsbisschop van Jeruzalem in Paasboodschap: ‘Wij blijven hier!’

“Wij Palestijnse christenen zijn al 2000 jaar in dit land en we zullen hier nog 2000 jaar blijven”, aldus de Evangelisch-Lutherse Aartsbosschop van Jeruzalem Sani Ibrahim Azar in zijn jaarlijkse Paasboodschap.

“Wij christenen werden genoemd in het boek Handelingen in het verhaal van Pinksteren: ‘Zijn het niet allen Galileeërs? En hoe komt het dat we, ieder van ons, in onze eigen moedertaal horen spreken? Parthen, Meden, Elamieten en inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, Phrygia en Pamphylia, Egypte en de delen van Libië die toebehoren aan Cyrene.

Wij de Evangelisch-Lutherse kerk in Jordanië en het Heilige Land en de bezoekers uit Rome, zowel Joden als proselieten, Kretenzers en Arabieren – ook wij horen hen in onze eigen taal spreken over Gods daden van macht. “(Handelingen 2) Wij zijn de vrouwen, wij zijn de mannen , wij zijn de getrouwe discipelen, die allebei het kruis dragen en de opstanding in dit land verkondigen sinds de tijd van Jezus. En we willen hier blijven.”

afbeelding.png

Evangelisch-Lutherse Kerk in Jeruzalem, 1898 (foto: Wikipedia)

De volledige paasboodschap: http://www.elcjhl.org/wp-content/uploads/2019/04/Easter-Message-2019-from-Bishop-Azar-.pdf

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.