Close

 

 

 

Bij het Henri Veldhuis symposium op zaterdag 21 mei, georganiseerd door Rights Forum in samenwerking met Kairos-Sabeel Nederland hield Bram Grandia een inleidende lezing vanuit theologisch perspectief, waarbij een passage uit het bijbelboek Koningen (1 K 12: 10) een rol speelde.