Mitri Raheb: Trump slaat de internationale christelijke gemeenschap in het gezicht

Het nieuws uit Israël-Palestina werd deze week gedomineerd door Trumps erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Ook Palestijnse christenen vinden daarvan het hunne. De reactie van de Lutherse theoloog Mitri Raheb, in de vorm van een Kerstmeditatie, geven we graag aan u door. Hij schrijft: ‘Het kerstverhaal begint met een keizerlijk decreet ondertekend door Caesar Augustus. Toen ik gisteravond op tv naar de verklaring van president Trump keek, moest ik denken aan de zogenaamde Balfour-verklaring die 100 jaar geleden werd ondertekend toen het Britse Rijk Palestina beloofde aan de Europese Joden als hun nationale thuisland. Trumps toespraak gisteren was inderdaad een ander ‘keizerlijk decreet’ waarin Jeruzalem werd erkend als de hoofdstad van Israël.’

Mitri Raheb

Mitri Raheb (Bethlehem)

Klap in het gezicht van de internationale, christelijke gemeenschap
Steeds opnieuw worden wij, het Palestijnse volk, geofferd op het altaar van de imperiale politiek. In die zin is er voor ons niets nieuws aan de hand. Nieuw is dat een Amerikaanse regering afstand doet van het internationale recht en zich isoleert van de grotere internationale gemeenschap. Dit is niet alleen een teleurstelling voor meer dan een miljard moslims voor wie Jeruzalem heilig is, maar het is ook een klap in het gezicht van een nog grotere christelijke gemeenschap die de visie blijft huldigen van een inclusief Jeruzalem gedeeld door twee volkeren en drie religies.

Niet ‘de macht van Ceasar’, maar ‘de kracht Christus’
De situatie is erg veranderlijk. Vandaag ging de hele Westelijke Jordaanoever en Gaza in staking. Ons Dar al-Kalima University College is ook in staking en we moesten onze geplande conferentie voor vandaag annuleren. Het Palestijnse volk is in staat van rouw; rouwend om de gerechtigheid die verloren is gegaan bij machtige bondgenoten. En toch geloven we niet in de macht van ‘Caesar’ maar in de kracht van Christus, geboren in Bethlehem onder bezetting en gekruisigd in Jeruzalem door de Romeinse autoriteiten. De meeste Caesars brachten alleen bloedvergieten, vernietiging en vijandigheid naar Jeruzalem, omdat ze niet in staat waren om te realiseren ‘wat voor vrede zorgt’. Geen enkel decreet zal ons ervan weerhouden om voor een rechtvaardige vrede voor Jeruzalem te werken.

‘Bid voor ons…wij zullen doorgaan!’
Wij zullen doorgaan met het grootbrengen van de volgende generatie creatieve leiders voor Jeruzalem en het kweken van hoop in heel Palestina. Dat is de erfenis van Christus voor dit land en we zijn vastbesloten om die in leven te houden.
We vragen onze vrienden om voor ons te bidden, voor de staf van onze christelijke universiteit, voor onze docenten, studenten en hun gezinnen. We vragen onze partners om hun profetische stem te verheffen bij het behartigen van onze politieke belangen. We vragen onze supporters om te blijven denken aan het stadje Bethlehem, niet alleen vanwege Kerstmis, maar vooral nu in tijden als deze.

rev. dr. Mitri Raheb, theoloog van de Bethlehem University

Bron: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000600964823&hc_ref=ARToQBWj-qsX8eK3fif2NQtZiVoGrKgXtBwGZENtSR_d4OXBxaOeQMzVxHEzPSqqq0U&fref=nf&pnref=story

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.