Naim Ateek over Gaza

Naim Ateek, de oprichter en directeur van Sabeel, heeft een verklaring opgesteld waarin hij reageert op de gebeurtenissen in Gaza. De originele verklaring is hier te vinden, hieronder vindt u de Nederlandse vertaling.

Jeruzalem, 30 juli 2014

Omwille van de brandende kinderen van Gaza

Steeds opnieuw horen we over de huidige aanvallen tegen Gaza: “Israël heeft het recht zichzelf te verdedigen.” Dat refrein is niet nieuw, sterker nog, het is zo vaak herhaald dat het een cliché geworden is. Sommige politieke leiders praten het na zonder er bij na te denken. Israël gebruikt dergelijke clichés om haar bloedige acties te rechtvaardigen en ook als excuus om de slachting nog verder uit te breiden. Op 29 juli zijn meer dan 1100 mensen omgekomen in Gaza, de meesten van hen burgers, en onder hen 253 kinderen (zie www.ochaopt.org). Daarnaast zijn 53 Israëlische soldaten en 3 Israëlische burgers Gegeven deze situatie is de vraag nu: is de Israëlische claim van zelfverdediging.

In de eerste plaats moet opgemerkt worden dat er geen afgebakend ‘zelf’ is dat Israël zou kunnen verdedigen: Israël weigert consequent om zijn grenzen te definiëren. Als gevolg van de Israëlische expansiepolitiek, gevoerd onder het mom van veiligheid, strekken die ‘grenzen’ zich nu uit tot ver in de Palestijnse gebieden en tot de Syrische Golanhoogte, in strijd met het internationaal recht. Bovendien schendt Israël, als een staat die nu al 47 jaar een andere staat – waar ook Gaza toe behoort – bezet houdt, het internationale en humanitaire recht. Aangezien Israël geen vastgelegde grenzen heeft, en een andere staat bezet houdt, kan het ‘zelf’ dat Israël verdedigt niet eens gedefinieerd worden.

In de tweede plaats is het van belang op te merken dat Israël noch een moreel noch een wettelijk recht heeft te claimen dat het zichzelf verdedigt zolang het een andere staat bezet. Stel je voor dat inwoners van Kuweit, nadat Irak Kuweit bezette, raketten hadden afgevuurd op Irakese steden om zo Irak te dwingen een einde te maken aan deze illegale bezetting. Zouden we dan vinden dat Irak het recht heeft zichzelf te verdedigen? Of zouden we Irak beschouwen als de aanstichter en agressor?

Zolang het internationaal recht en de Verenigde Naties Israël beschouwen als de bezetter van Palestina, verdedigt Israël niet zichzelf, maar de bezetting en het Zionistische project. Als er een eind komt aan de bezetting, heeft Israël het morele en wettelijke recht zichzelf te verdedigen; daar kunnen we het mee eens zijn. Maar zolang het de bezetting verdedigt door middel van collectieve straffen en disproportionele militaire macht, wat illegaal is volgens internationaal recht, lijken zijn claims ons misleidend, bedrieglijk en hol. Des te meer als Israël hier voortdurend ongestraft vanaf komt.

Tot slot: zijn Obama’s woorden over de veiligheid van Israël en zijn recht zichzelf te verdedigen geloofwaardig als we weten van brandende kinderen in Gaza? Als we weten van die kinderen, die opgesloten zijn en Gaza niet kunnen verlaten, wiens enige misdaad is dat ze aan de verkeerde kant van een willekeurige grens zijn geboren, die gedood worden terwijl ze thuis veiligheid zoeken, voetballen op het strand, schuilen in zogenaamde ‘veilige plaatsen’ van de VN: is de oorlog die Israël voert dan te verdedigen? Niets kan, moreel noch wettelijk, het lukraak doden van een opgesloten burgerbevolking legitimeren. Verklaringen noch acties, hoe doorwrocht ook, behouden hun overtuigingskracht naast de brandende en verscheurde lichaampjes van onschuldige kinderen. Ze zijn volkomen betekenisloos, verwerpelijk en godslasterlijk.

De volgende punten moeten daarom benadrukt worden:

1. De internationale gemeenschap moet de VN in staat stellen om zich in te zetten voor een oplossing van het conflict. We zitten gevangen in een destructieve spiraal. Om de zoveel jaar is er een escalatie: geweld laait op, duizenden Palestijnen worden gedood of verwond, vooral burgers – vrouwen, kinderen, ouderen en gehandicapten. De internationale gemeenschap is lethargisch, machteloos en niet bereid haar eigen resoluties ten aanzien van Palestina ten uitvoer te brengen. De VN moet daarom de middelen en de steun krijgen die nodig zijn om haar werk te doen.

2. Internationaal recht geeft mensen die onder bezetting leven ondubbelzinnig het recht zich te verzetten tegen het juk van de bezetter, ook door gewapende strijd. Hoewel het belangrijk is dat we ons hiervan bewust zijn, heeft Sabeel zich altijd sterk gemaakt voor het recht op bevrijding door geweldloos verzet.

3. De Palestijnse raketten uit Gaza dragen een boodschap die Israël en de Westerse machten, met name de Verenigde Staten, weigeren te begrijpen. De raketten richten zich op de diepste oorzaak van het probleem: MAAK EEN EINDE AAN DE ISRAËLISCHE BEZETTING EN BEVRIJD PALESTINA! Als dat niet gebeurt, zal geweld keer op keer oplaaien, en zullen steeds opnieuw vooral vrouwen en kinderen slachtoffer zijn. Tenzij een einde komt aan het systematische onrecht van de bezetting, zal het conflict steeds opnieuw escaleren, hoeveel moeite er ook gedaan wordt het te beteugelen. Een recente verklaring van Israëlische academici is daar helder over: “Israël moet instemmen met een onmiddellijk staakt-het-vuren en eerlijke onderhandelingen beginnen om een einde te maken aan bezetting en nederzettingen, door middel van een rechtvaardige vredesovereenkomst.”

4. Wij richten ons pleidooi tot alle mensen van goede wil in Israël: engageer je! De huidige politiek drijft Israëliërs en Palestijnen verder uit elkaar en dreigt te leiden tot een ramp die nog erger zal zijn dan wat we nu al meemaken. We moeten allemaal ophouden extremisme te voeden. Israëliërs en Palestijnen moeten samen leven in dit land. God heeft ons hier geplaatst, we moeten het land delen. Het alternatief is onhoudbaar.

5. Een stabiele vrede kan alleen gerealiseerd worden als rechtvaardigheid, in overeenstemming met international recht, zowel voor Israël als voor Palestina bereikt wordt.

Wie oren heeft om te horen, die hore!

ds. dr. Naim Ateek

Sabeel Oecumenisch Centrum voor Bevrijdingstheologie, Jeruzalem

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.