Toestand Rafah catastrofaal (Ma’an)

 

 

De Verenigde Staten, Italië, Australië, Canada, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Roemenië en Japan hebben louter op grond van Israëlische beschuldigingen van de betrokkenheid van 12 (van de ca. 30.000) UNRWA-medewerkers aan de overval van Hamas op 7 oktober, zonder nader onderzoek hun bijdragen aan de Palestijnse vluchtelingenhulp volledig gestaakt. (VK/Trouw)

Juist in déze tijd, waarin meer dan 2 miljoen Palestijnse burgers in de Gazastrook dagelijks lijden onder bombardementen, aan honger, dorst, ontheemding en ziekten door ontoelaatbaar slechte leefomstandigheden, is deze on(?)doordachte daad een bewijs van rücksichtslose  vereenzelviging met het extreemrechtse gedachtegoed van de Israëlische kolonistenregering. Het bewijst een totaal gebrek aan empathie met het Palestijnse volk, een dolkstoot in de rug van onschuldige burgers, een daad van onverholen racisme en medeplichtigheid aan genocide.

 

Voor Nederland is de nieuwe demissionaire minister van Buitenlandse Handel en ontwikkelingssamenwerking, Geoffrey van Leeuwen, verantwoordelijk voor dit besluit. Deze voormalig topambtenaar is een pro-Israëlische havik met een lange staat van dienst op Buitenlandse Zaken en latere topadviseur van Mark Rutte. 

 

Deze maatregel druist lijnrecht in tegen de uitspraak van het Internationale Hof van Justitie, dat niet alleen Israël heeft opgedragen de burgerbevolking te sparen, maar daarmee ook impliciet Israëls bondgenoten mede verantwoordelijk maakt voor het welzijn van de bevolking van Gaza.

De tien landen, die samen verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de financiële steun aan UNRWA, geven hiermee niet zozeer een signaal af, zij veroorzaken niet meer of minder dan een nieuwe humanitaire ramp.

 

Premier Netanyahu geeft blijk zich geen zier aan te trekken van het tussenvonnis en de aansporingen van het ICJ (VK): 


‘Onze verpletterende overwinning is belangrijker dan wat dan ook. […] We zullen een totale overwinning behalen’, sprak hij. ‘We hebben geen andere keuze dan de totale overwinning.’

Dit delen: