Nieuw boek Harmen Jansen over Tora, Palestijnen en kerkvernieuwing

Bestuurslid ds. Harmen Jansen, vooral actief in onze werkgroep theologie en werkgroep Noord-Nederland, schreef een boek over de actuele betekenis van de Tora, de vijf boeken van Mozes: In het labyrint van Mozes, Nieuwe omgang met de Tora. De oude boeken blijken nog prima mee te kunnen. Als je hun literaire structuur maar serieus neemt. Ze wijzen een spirituele weg die voor ieder mens begaanbaar is. Jansen laat ook zien hoe vanuit deze lezing boeiende verbanden te leggen zijn met de nieuwtestamentische boodschap van Jezus en Paulus.

Voor ons is vooral ook interessant dat Jansen aan het einde van dit boek betoogt dat het luisteren naar de stem van Palestijnse christenen kan helpen de Tora beter te verstaan. Juist als ogenschijnlijke buitenstaanders maken zij ons gevoelig voor de betekenis en werking van de Tora.

Harmen Jansen (1957) is theoloog. Als predikant van de Protestantse Kerk in Nederland is hij werkzaam in Winsum (Gr). Zijn publicaties bewegen zich op het terrein van bijbelse en systematische theologie, spiritualiteit en kerkgeschiedenis. In 2002 is hij gepromoveerd aan de RU Utrecht.

Voor meer informatie en bestellen klik hier.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.