Nieuwe bishop-elect van Evangelisch Lutherse Kerk in Jeruzalem

JERUZALEM – 14 januari 2017. Verzameld in Beit Jala, Palestina, heeft de synode van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Jordanië en het Heilige Land (ELCJHL), Rev. Ibrahim Azar, predikant van de Evangelische Lutherse Kerk van de Verlosser in Jeruzalem, tot bishop-elect van de kerk gekozen.In een democratische verkiezing, stemden 38 stemgerechtigde leden van de ELCJHL voor Rev. Azar, de enige kandidaat. De ELCJHL synode drong erop aan de stemming te volgen.

Rifat Kassis
Tijdens de synodale vergadering hebben de leden ook Toer Samer N. Azar, predikant van de Evangelisch-Lutherse Goede Herder Kerk in Jordanië, als voorzitter van de synode gekozen, de heer Anton Nassar tot vice-president, en mevrouw Muna Tannous tot secretaris. De synode koos ook een kerkenraad die is samengesteld uit The Right Rev. Dr. Bishop Munib Younan, synode voorzitter ds. Azar, Mr. Ghessan Kasabrah uit Jeruzalem, de heer Adel Khader juit Bethlehem, alsmede de de oud-Kairos voorman Rifat Kassis en Mr. Issa Muraibe. Alle kerkenraadsleden krijgen een termijn van 5 jaar.
“Ik ben erg blij dat de eenheid van de kerk is gehandhaafd. Ik zal in mijn hoedanigheid van de bisschop van de kerk ermee doorgaan de eenheid die is een levende getuige is voor onze kerk en voor anderen te bewaren’, aldus bisschop Younan.

Eigen kweek
Rev. Azar is voortgekomen uit de Evangelisch-Lutherse scholen in Palestina en haalde zijn diploma aan de Evangelisch-Lutherse School van Bethlehem in 1979. Rev. Azar verwierf zijn theologie diploma aan de Ludwig Maximillian Universiteit in München (Duitsland) in 1987. Hij werd in 1988 gewijd.
Rev. Azar is getrouwd met Nahla Elias Azar en heeft drie dochters, Sally, Sama en Jihan Azar.
De huidige bisschop Younan werd tot bisschop van de ELCJHL gewijd in 1998 en is de derde Palestijnse bisschop van de ELCJHL die werd opgericht door de Duitsers en eerder onder leiding stond van Duitse geestelijken.
Het behoort tot de taken van bisschop Younan om de zes Palestijnse Lutherse kerken en vier scholen te besturen die ontwikkeld zijn voor Palestijnse kinderen. Hij nam het initiatief tot de bouw van de kerk en het pelgrimscentrum bij de doopplaats aan de rivier de Jordaan en hij ziet toe op diverse andere gemeentelijke  en wereldwijde ontwikkelingsprogramma’s.
In 2010, werd bisschop Younan gekozen tot voorzitter van de Lutherse Wereldfederatie (LWF), een wereldwijde gemeenschap van 145 kerken in de lutherse traditie, die vertegenwoordigd is in 98 landen.

De ELCJHL is een van de LWF lidkerken, die ten dienste staat van ongeveer 3.000 plaatselijke leden.

  • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Adrainne Gray, agray@elcjhl.org

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.