Nieuwe Cornerstone: ‘Balfour and Religious Extremism’

Het nieuwe nummer van Cornerstone – het Engelstalige magazine van Sabeel – is hier te lezen. Het grootste deel van dit nummer gaat over de Balfour Verklaring en de gevolgen daarvan. De meeste bijdragen zijn een bewerking van lezingen en workshops die werden gehouden tijdens de tiende internationale conferentie van Sabeel.

Donateurs krijgen een papieren Cornerstone toegestuurd. Donateur worden kan hier.

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.