Nieuwe uitWEG (september 2018)

uitWEG is de nieuwsbrief van Kairos-Sabeel Nederland. Donateurs ontvangen een papieren exemplaar thuis.

pag 4 en 1
pag 2 en 3

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.