Nieuws

Zoeken in nieuwsberichten

ZOEK OP CATEGORIE

Laatste nieuws

Wave of Prayers

Gevangenen in administratieve detentie worden, net als veel andere Palestijnse gedetineerden, vaak slachtoffer van marteling of mishandeling tijdens ondervragingen. Ook worden ze regelmatig wreed behandeld of vernederd, bijvoorbeeld als wraak voor hongerstakingen.

Deze gevangenen en hun families leven in grote onzekerheid, omdat de autoriteiten niet bekendmaken hoe lang iemand vastzit of wat de officiële aanklacht is.

Net als andere Palestijnse gevangenen, mogen ze soms geen familiebezoek ontvangen of worden ze in eenzame opsluiting vastgehouden. Ook worden ze soms overgeplaatst naar andere gevangenissen die niet altijd bereikbaar zijn voor familieleden, of zelfs na vrijlating verbannen, waardoor ze niet kunnen terugkeren naar hun oude woonplaats. Bron: Amnesty International
Deze praktijken zijn in strijd met Israëls verplichtingen volgens internationale mensenrechtenverdragen. Gevangenen hebben recht op familiebezoek, moeten worden beschermd tegen marteling en mishandeling en mogen niet onder dwang overgeplaatst of verbannen worden. Gewetensgevangenen moeten onmiddellijk en onvoorwaardelijk worden vrijgelaten.

Lees verder »

Wave or Prayers

Weer werd een Palestijnse journaliste, Ghufran Warasneh, beschoten en gedood aan de ingang van het Arroub vluchtelingen kamp ten noorden van Hebron. Het was de derde dag van haar haar nieuwe baan bij de radio.

Lees verder »

Christenzionisme

Zolang aan degenen die in Oost-Jeruzalem, op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook wonen, een regime van militaire bezetting blijft worden opgelegd, en zolang binnen de staat Israel een regime van discriminatie blijft bestaan, zal er geen einde komen aan de cyclus van geweld……….Zolang de internationale gemeenschap zich onttrekt aan haar verantwoordelijkheid voor de situatie in Israël/Palestina, zullen de radertjes van dit schijnbaar eindeloze conflict blijven draaien.

Michel Sabbah

Lees verder »

Wave of Prayers

Iedere donderdag om 12.00 uur wordt er bij Sabeel Jeruzalem aan de Derech Shua’fat in Jerusalem een dienst van Schrift en Tafel gehouden. Daar wordt dit gebed uitgesproken. Iedereen (groep en enkeling) is welkom, ook bij de lunch. In dat geval graag van te voren contact opnemen via +972 2-532-7136

Lees verder »

Wave of Prayers

De Wave of Prayers is in de eerste plaats een gebed om mensen over de hele wereld aan te moedigen om elke dag thuis, in de kerk of elders deel te nemen aan de wereldwijde Wave. Voor velen is dit onderdeel van het werk van Sabeel ook een gedetailleerde informatiebron over de situatie in Palestina. Ook dat kan een reden zijn om de Wave of Prayers te volgen.

Lees verder »

Caging Childhood

Kinderen achter Tralies werd geproduceerd door Defence for Children International – Palestine en ging in première op 20 november 2021, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind.

Lees verder »

Wave or Payers 7 april

30 maart Dag van het Land: tussen eind 1947 en begin 1949 werden circa 750 duizend Palestijnen, zo’n 65 procent van de Palestijnse bevolking, in een spiraal van geweld, terreur en vlucht door joodse strijdgroepen van huis en haard verdreven. Die gebeurtenis betekende de volledige ontworteling van de Palestijnse samenleving en staat in het collectieve Palestijnse geheugen gegrift als de Nakba (Catastrofe). Ieder jaar wordt dit herdacht op 30 maart

Lees verder »

Gesprek met de PKN

De OPROEP van Kairos Sabeel Nederland aan de scriba van de synode van de Protestantse Kerk Nederland, dr. René de Reuver, ondertekend door 465 mensen, werd gevolgd door een briefwisseling en een eerste gesprek in november 2021 tussen de scriba en andere vertegenwoordigers van de landelijke kerk en de werkgroep theologie van Kairos -Sabeel-Nederland.

Lees verder »

Wave of Prayers

Selectieve solidariteit

Een Palestijn uit Silwan zei dat hij zich door de Russische invasie in Oekraïne meer vervolgd voelde dan ooit. ‘De hele wereld en de VN staan achter de inwoners van Oekraïne en dat moeten zij ook doen. Maar ik zie dat de wereld Israël de vrije hand geeft om te doen wat zij willen, om ons te vervolgen.

Lees verder »

Wave of Prayers

‘De mate van het geweld in het bezette West Bank-gebied heeft een zorgwekkend niveau bereikt. De Palestijnen leven in angst als zij onderweg zijn voor familiebezoek of voor alledaagse bezigheden’.

Muhammad (foto) toont de angst van alle Palestijnen die binnen- of buitenshuis elk moment geweld moeten vrezen.

Lees verder »

Wave or Prayers

Over het door Israël stelen van water van Palestijnen.
De ongelijke toegang tot water is groot: waar Palestijnen in de bezette gebieden dagelijks gemiddeld 70 liter tot hun beschikking hebben – de wereld gezondheidsorganisatie (WHO) heeft 100 liter per dag als minimum gesteld – is de Israelische toegang per capita rond de 300 liter, ruim vier keer meer (Amnesty International 2009).

Lees verder »

Wave or Prayers

Goed om te weten bij administratieve hechtenis: zonder familie bezoek en vaak zonder dat de familie weet waar hun geliefden zich bevinden, zonder proces, zonder advocaat en zonder een uitspraak van de rechter wachten allen, ook vrouwen en kinderen zonder te weten hoe lang op de dag waarop zij niet nog weten wat er zal gebeuren.

Lees verder »

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.