Nieuws

Zoeken in nieuwsberichten

ZOEK OP CATEGORIE

Laatste nieuws

Wave of Prayers

Iedere donderdag om 12.00 uur wordt er bij Sabeel Jeruzalem aan de Derech Shua’fat in Jerusalem een dienst van Schrift en Tafel gehouden. Daar wordt dit gebed uitgesproken. Iedereen (groep en enkeling) is welkom, ook bij de lunch. In dat geval graag van te voren contact opnemen via +972 2-532-7136

Lees verder »

Wave of Prayers

De Wave of Prayers is in de eerste plaats een gebed om mensen over de hele wereld aan te moedigen om elke dag thuis, in de kerk of elders deel te nemen aan de wereldwijde Wave. Voor velen is dit onderdeel van het werk van Sabeel ook een gedetailleerde informatiebron over de situatie in Palestina. Ook dat kan een reden zijn om de Wave of Prayers te volgen.

Lees verder »

Caging Childhood

Kinderen achter Tralies werd geproduceerd door Defence for Children International – Palestine en ging in première op 20 november 2021, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind.

Lees verder »

Wave or Payers 7 april

30 maart Dag van het Land: tussen eind 1947 en begin 1949 werden circa 750 duizend Palestijnen, zo’n 65 procent van de Palestijnse bevolking, in een spiraal van geweld, terreur en vlucht door joodse strijdgroepen van huis en haard verdreven. Die gebeurtenis betekende de volledige ontworteling van de Palestijnse samenleving en staat in het collectieve Palestijnse geheugen gegrift als de Nakba (Catastrofe). Ieder jaar wordt dit herdacht op 30 maart

Lees verder »

Gesprek met de PKN

De OPROEP van Kairos Sabeel Nederland aan de scriba van de synode van de Protestantse Kerk Nederland, dr. René de Reuver, ondertekend door 465 mensen, werd gevolgd door een briefwisseling en een eerste gesprek in november 2021 tussen de scriba en andere vertegenwoordigers van de landelijke kerk en de werkgroep theologie van Kairos -Sabeel-Nederland.

Lees verder »

Wave of Prayers

Selectieve solidariteit

Een Palestijn uit Silwan zei dat hij zich door de Russische invasie in Oekraïne meer vervolgd voelde dan ooit. ‘De hele wereld en de VN staan achter de inwoners van Oekraïne en dat moeten zij ook doen. Maar ik zie dat de wereld Israël de vrije hand geeft om te doen wat zij willen, om ons te vervolgen.

Lees verder »

Wave of Prayers

‘De mate van het geweld in het bezette West Bank-gebied heeft een zorgwekkend niveau bereikt. De Palestijnen leven in angst als zij onderweg zijn voor familiebezoek of voor alledaagse bezigheden’.

Muhammad (foto) toont de angst van alle Palestijnen die binnen- of buitenshuis elk moment geweld moeten vrezen.

Lees verder »

Wave or Prayers

Over het door Israël stelen van water van Palestijnen.
De ongelijke toegang tot water is groot: waar Palestijnen in de bezette gebieden dagelijks gemiddeld 70 liter tot hun beschikking hebben – de wereld gezondheidsorganisatie (WHO) heeft 100 liter per dag als minimum gesteld – is de Israelische toegang per capita rond de 300 liter, ruim vier keer meer (Amnesty International 2009).

Lees verder »

Wave or Prayers

Goed om te weten bij administratieve hechtenis: zonder familie bezoek en vaak zonder dat de familie weet waar hun geliefden zich bevinden, zonder proces, zonder advocaat en zonder een uitspraak van de rechter wachten allen, ook vrouwen en kinderen zonder te weten hoe lang op de dag waarop zij niet nog weten wat er zal gebeuren.

Lees verder »

Give a voice to the voiceless

Een column van bestuurslid Chris Kors

Zelfs wie nooit z’n stoel draaide voor ‘The Voice’ deed dat de voorbije tijd wel. Dat had alles te maken met wat het online programma ‘Boos’ van Tim Hofman over dit kijkcijferkanon naar buiten bracht. Wat ongehoord is werd hoorbaar gemaakt. We reageerden geschokt, verbijsterd, boos. En terecht. We mogen niet wegkijken van grensoverschrijdend gedrag, ons niet doof houden voor mensen die slachtoffer zijn van machtsongelijkheid.

Lees verder »

Israël ontkent zorgen van kerkelijke leiders

Nederlands Dagblad, 6 januari 2022

Israël heeft de recente alarmklok van kerkleiders dat christenen in Israël dreigen te verdwijnen, resoluut van de hand gewezen (ND 24 december). In openbare verklaringen en artikelen hebben de kerkleiders in Jeruzalem gesproken over bedreigingen in de Oude Stad van Jeruzalem.

Lees verder »

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.