Close

Nieuwsarchief Kairos Palestina Nederland

Hieronder vindt u nieuwsberichten van de website van Kairos Palestina Nederland. Ze bevatten voornamelijk verklaringen en standpunten van kerken bevatten inzake Israël, Palestina en de Palestijnse christenen en initiatieven van Kairos om de kerken tot standpunten te brengen.

19 augustus 2016

Scherpe resolutie Evangelisch-Lutherse Kerk in Amerika tegen bezetting

De Evangelisch-Lutherse Kerk in Amerika (ELCA) heeft op 13 augustus 2016 met een overweldigende meerderheid twee resoluties goed gekeurd die de Amerikaanse regering oproepen om alle financiële en militaire hulp aan Israël te beëindigen.

http://www.kairospalestina.nl/nl/nieuws/377/scherpe-resolutie-evangelisch-lutherse-kerk-in-amerika-tegen-bezetting.aspx

19 april 2016

Latijns Patriarchaat protesteert tegen hervatting bouw Scheidingsmuur/Apartheidsmuur bij Cremisan

De bouw van de scheidingsmuur in de vallei van Cremisan bij Bethlehem is begin april 2016 geïntensiveerd en is zijn operationele fase ingegaan. Na graafmachines en bulldozers, zijn het nu kranen die acht meter hoge betonnen delen plaatsen.

http://www.kairospalestina.nl/nl/nieuws/362/latijns-patriarchaat-protesteert-tegen-hervatting-bouw-scheidingsmuurapartheidsmuur-bij-cremisan.aspx

29 maart 2016

Bisschoppen: Israël verantwoordelijk voor het falende vredesproces

Israël moet zijn verantwoordelijkheid nemen om de impasse in het vredesproces te beëindigen, vindt de Commissie Mensenrechten van de rooms-katholieke bisschoppen van het Heilige Land. Lees meer

http://www.kairospalestina.nl/nl/nieuws/359/bisschoppen-isra%C3%ABl-verantwoordelijk-voor-het-falende-vredesproces.aspx

 1 maart 2016

Dialoog tussen joden en christenen gaat ook over mensenrechten

Historische, religieuze én actuele politieke kwesties werpen hun schaduw over katholiek-joodse relaties. Een recent Vaticaans document maakt de balans op. Een samenvatting met kanttekeningen. Lees meer

http://www.kairospalestina.nl/nl/nieuws/353/dialoog-tussen-joden-en-christenen-gaat-ook-over-mensenrechten.aspx

6 januari 2016

Verdrag Vaticaan en Palestina na 15 jaar getekend

De Heilige Stoel en de Staat Palestina ondertekenden op Nieuwjaarsdag in het Vaticaan een uitgebreide overeenkomst over hun onderlinge betrekkingen, die al zo’n 15 jaar in de maak was. Israël noemt het ‘overhaast’. Lees meer

http://www.kairospalestina.nl/nl/nieuws/342/verdrag-vaticaan-en-palestina-na-15-jaar-getekend.aspx

4 november 2015

Brief aan de lidkerken van de Wereldraad in Israël en Palestina

Ds. dr. Olav Pyke Tveit, Secretaris-Generaal van de Wereldraad van Kerken, schreef onlangs een brief waarin hij zijn steun uitspreekt voor Palestijnse Christenen. Lees meer

http://www.kairospalestina.nl/nl/nieuws/330/brief-aan-de-lidkerken-van-de-wereldraad-in-isra%C3%ABl-en-palestina.aspx

16 augustus 2015

De Uniting Church in Australië neemt resolutie aan voor steun aan Palestijnse christenen

De Uniting Church in Australië besloot in juli 2015, op haar nationale vergadering, om “een bewustzijn-verhogende campagne te starten in de hele kerk ten aanzien van de moeilijke situatie van Palestijnse christenen en het Palestijnse volk.” Lees meer

http://www.kairospalestina.nl/nl/nieuws/306/de-uniting-church-in-australi%C3%AB-neemt-resolutie-aan-voor-steun-aan-palestijnse-christenen.aspx

26 januari 2015

Bisschoppen bezoeken het Heilige Land en roepen om leiders met hoop

Een delegatie, bestaande uit bisschoppen uit Europa, Zuid-Afrika en Noord-Amerika, hebben het Heilige Land bezocht om samen met Palestijnse Christenen te bidden en hen en de zaak van de vrede te steunen.

http://www.kairospalestina.nl/nl/nieuws/258/bisschoppen-bezoeken-het-heilige-land-en-roepen-om-leiders-met-hoop.aspx

20 november 2014

United Methodist Group lanceert boycot goederen uit nederzettingen

De United Methodist Kairos Response (UMKR) heeft op 13 november 2014 een wereldwijde boycot van zes productielijnen aangekondigd van goederen die geproduceerd worden in illegale Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.

http://www.kairospalestina.nl/nl/nieuws/233/united-methodist-group-lanceert-boycot-goederen-uit-nederzettingen.aspx

17 oktober 2014

Kerken uit Libanon en Syrië doen beroep op ons

Kortgeleden deden de Kerken uit Libanon en Syrië een dringend beroep op onze kerken en christelijke organisaties om snel te werken aan een strategie die de blijvende christelijke aanwezigheid in het Midden Oosten mogelijk maakt.

http://www.kairospalestina.nl/nl/nieuws/224/kerken-uit-libanon-en-syri%C3%AB-doen-beroep-op-ons.aspx

13 oktober 2014

Zweedse kerk: Erkenning van Palestina – een stap in de goede richting

Internationale erkenning van Palestina door Zweden kan een belangrijke stap zijn om het vredesproces weer op gang te brengen. Op langere termijn kan het leiden tot een blijvende oplossing met twee staten

http://www.kairospalestina.nl/nl/nieuws/221/zweedse-kerk-erkenning-van-palestina—een-stap-in-de-goede-richting.aspx

10 oktober 2014

United Church of Christ in de VS op weg naar desinvestering in Israël

De Stuurgroep van het Palestine Israel Network van de United Church of Christ deed eind september een beroep op de eigen kerk om haar belangen af te stoten in bedrijven die profiteren van de bezetting in de Palestijnse gebieden door de staat Israël.

http://www.kairospalestina.nl/nl/nieuws/220/united-church-of-christ-in-de-vs-op-weg-naar-desinvestering-in-isra%C3%ABl-.aspx

26 september 2014

Felle veroordeling door RK bisschoppen van nieuwe benaming door Israël voor christenen als Arameeërs

Een commissie van de RK Bisschoppenconferentie van het Heilige Land heeft het besluit van de Israëlische regering om het Palestijnse christenen ‘toe te staan’ zichzelf voortaan Arameeërs te noemen om in het leger te kunnen dienen, veroordeeld.

http://www.kairospalestina.nl/nl/nieuws/218/felle-veroordeling-door-rk-bisschoppen-van-nieuwe-benaming-door-isra%C3%ABl-voor-christenen-als-aramee%C3%ABrs-.aspx

1 september 2014

Latijnse Patriarch van Jeruzalem wil vredesmacht voor Gaza

Mgr. Fouad Twal, de Latijnse patriarch van Jeruzalem, dringt aan op een internationale vredesmacht om de rust te doen terugkeren in Gaza, waar het conflict tussen Israël en Hamas dood en vernieling blijft zaaien.

http://www.kairospalestina.nl/nl/nieuws/208/latijnse-patriarch-van-jeruzalem-wil-vredesmacht-voor-gaza.aspx

8 augustus 2014

De kerken vragen om een onmiddellijke stopzetting van de vijandelijkheden in Gaza

Secretaris van de Wereld Raad van Kerken Rev. Dr. Olav Fyske Tveit: “De vijandelijkheden moeten ophouden. Aan Israël, Palestina en de naburige regio moet hoop op vrede worden gegeven: een vrede die gebaseerd is op recht, een blijvende vrede.”

http://www.kairospalestina.nl/nl/nieuws/200/de-kerken-vragen-om-een-onmiddellijke-stopzetting-van-de-vijandelijkheden-in-gaza.aspx

12 juli 2014

Rooms-Katholieke Kerk roept op tot radicale veranderingen in het Heilige Land

De Commissie voor Recht en Vrede van de Assemblee van Katholieke Ordinarii in het Heilig land, heeft opgeroepen tot radicale veranderingen in het Heilige Land.

http://www.kairospalestina.nl/nl/nieuws/191/rooms-katholieke-kerk-roept-op-tot-radicale-veranderingen-in-het-heilige-land.aspx

12 juli 2014

Bisschoppen van het Heilige Land veroordelen collectieve bestraffing Palestijnse bevolking.

Volgens de kerkleiders worden de moord van drie Israëlische jongeren en de raketaanvallen door Hamas aangewend als voorwendsel om de Palestijnse bevolking als geheel te bestraffen en haar legitieme verlangen naar vrijheid in de kiem te smoren.

http://www.kairospalestina.nl/nl/nieuws/190/bisschoppen-van-het-heilige-land-veroordelen-collectieve-bestraffing-palestijnse-bevolking.aspx

3 juli 2014

Wereldraad van Kerken publiceert brief over dood Israëli teenagers

Pastorale brief naar aanleiding van de dood van drie Israëli teenagers, gepubliceerd door de Wereldraad van Kerken op 1 juli 2014.

http://www.kairospalestina.nl/nl/nieuws/185/wereldraad-van-kerken-publiceert-brief-over-dood-isra%C3%ABli-teenagers.aspx

24 juni 2014

Presbyterianen investeren niet meer in Israëlische bezetting

De Presbyterian Church (USA) stemde vrijdag 20 juni 2014 op haar Algemene Vergadering vóór het desinvesteren in drie bedrijven die aan Israël apparatuur verkopen die wordt gebruikt bij de bezetting van de Palestijnse gebieden.

http://www.kairospalestina.nl/nl/nieuws/183/presbyterianen-investeren-niet-meer-in-isra%C3%ABlische-bezetting.aspx

26 mei 2014

Politieke uitspraken Paus in Jordanië over vrede voor het Midden-Oosten

Paus Franciscus heeft vandaag opgeroepen tot een “rechtvaardige” oplossing voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen en om dringend een einde te maken aan de Syrische crisis.

http://www.kairospalestina.nl/nl/nieuws/172/politieke-uitspraken-paus-in-jordani%C3%AB-over-vrede-voor-het-midden-oosten.aspx

18 januari 2014

RK bisschoppen steunen de ‘moedeloze’ bevolking van Gaza tijdens een reis van een week naar het Midden-Oosten

Een delegatie van Rooms-Katholieke bisschoppen heeft afgelopen zondag de Mis gevierd met de katholieke gemeenschap in Gaza, uit solidariteit met de plaatselijke christenen en de bredere bevolking van de Palestijnse strook land beheerst door Hamas.

http://www.kairospalestina.nl/nl/nieuws/141/rk-bisschoppen-steunen-de-moedeloze-bevolking-van-gaza-tijdens-een-reis-van-een-week-naar-het-midden-oosten.aspx

25 oktober 2013

Church related measures for a just Peace in Israel/Palestine

Tijdens de WCC Assembly in Busan zal er een bijeenkomst zijn over dit onderwerp. Kairos Palestina Nederland geeft aan de Nederlandse delegatie voor de WCC bijeenkomst het volgende mee.

http://www.kairospalestina.nl/nl/nieuws/123/church-related-measures-for-a-just-peace-in-israelpalestine.aspx

30 oktober 2014

De Lutherse bisschop Younan uit Jeruzalem, voorzitter van de Lutherse Wereld Federatie, krijgt een Canadese prijs voor zijn vredeswerk

Bisschop Younan beschouwt de prijs die hij in Canada kreeg voor het helpen bouwen van vrede in de regio als erkenning en waardering voor de inspanningen van zijn Kerk en de Lutherse wereldgemeenschap bij het werken aan vrede gebaseerd op recht.

http://www.kairospalestina.nl/nl/nieuws/228/de-lutherse-bisschop-younan-uit-jeruzalem-voorzitter-van-de-lutherse-wereld-federatie–krijgt-een-canadese–prijs-voor-zijn-vredeswerk-.aspx

17 oktober 2014

Kerken uit Libanon en Syrië doen beroep op ons

Kortgeleden deden de Kerken uit Libanon en Syrië een dringend beroep op onze kerken en christelijke organisaties om snel te werken aan een strategie die de blijvende christelijke aanwezigheid in het Midden Oosten mogelijk maakt.

http://www.kairospalestina.nl/nl/nieuws/224/kerken-uit-libanon-en-syri%C3%AB-doen-beroep-op-ons.aspx

27 april 2014

PKN Synode Preses Ds. Karin van den Broeke deelde brood en wijn in Leidse Ecclesia

Zondag 27 april vierde de Leidse Ecclesia in de Hooglandse Kerk op bijzondere wijze Avondmaal. De oecumenische dienst werd geleid door ds. Karin van den Broeke, preses van de Synode van de Protestantse Kerk in Nederland.

http://www.kairospalestina.nl/nl/nieuws/164/-pkn-synode-preses-ds-karin-van-den-broeke-deelde-brood-en-wijn-in-leidse-ecclesia.aspx

15 april 2014

Petitie bedreigde Cremisan-vallei aangeboden aan Raad van Kerken

Maandag 14 april 2014 hebben Kairos Palestina NL en Vrienden van Sabeel een petitie aangeboden aan de Nederlandse Raad van Kerken in Amersfoort ter bescherming van de door Israël bedreigde Cremisan vallei.

http://www.kairospalestina.nl/nl/nieuws/155/petitie-bedreigde-cremisan-vallei-aangeboden-aan-raad-van-kerken.aspx

 17 september 2013

Palestijnse president ontmoet de Aartsbisschop van Westminster

De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft in een ontmoeting met Aartsbisschop Vincent Nichols op 10 september jl. in Londen gewezen op de dringende noodzaak voortgang te boeken in het vredesproces.

http://www.kairospalestina.nl/nl/nieuws/112/palestijnse-president-ontmoet-de-aartsbisschop-van-westminster.aspx

12 juli 2013

Het Westen is doof voor christenen in het Midden Oosten

Metropoliet Hilarion, een leidende persoonlijkheid in de Russisch-Orthodoxe Kerk, heeft ‘onbegrip’ geuit over het ontbreken van bezorgdheid in het Westen over de benarde positie van christenen in het Midden-Oosten.

http://www.kairospalestina.nl/nl/nieuws/95/het-westen–is-doof-voor-christenen-in-het-midden-oosten.aspx

29 juni 2013

Palestijnse christenen misten aartsbisschop

Palestijnse christenen hebben hun teleurstelling geuit dat de aartsbisschop van Canterbury tijdens zijn eerste reis naar het Heilige Land sinds zijn aantreden, niet hun belegerde gemeenschappen heeft bezocht, om solidariteit te tonen.

http://www.kairospalestina.nl/nl/nieuws-overzicht.aspx

24 juni 2013

Arabische christelijke rol belangrijker dan ooit

De Lutherse Bisschop Munib A. Younan vindt de rol van Arabische Christenen in het Midden-Oosten vandaag “belangrijker dan ooit tevoren”.

http://www.kairospalestina.nl/nl/nieuws/90/arabische-christelijke-rol-belangrijker-dan-ooit.aspx

2 september 2011

Kairos ontmoet Raad van Kerken

Een delegatie van Kairos Palestina Nederland had op 22 augustus 2011 een gesprek met het Moderamen van de Raad van Kerken. Kairos NL wilde graag met het Moderamen van gedachten wisselen; er was al weer geruime tijd verstreken sinds de Raad in februar

http://www.kairospalestina.nl/nl/nieuws/13/kairos-ontmoet-raad-van-kerken.aspx

12 juli 2011

Religieuze leiders roepen op tot vrede in het Midden-Oosten

Een groep van 44 Amerikaanse christelijke leiders heeft in een brief aan president Obama steun uitgesproken voor zijn parameters voor vrede in het Midden-Oosten.

http://www.kairospalestina.nl/nl/nieuws/5/religieuze-leiders-roepen-op-tot-vrede-in-het-midden-oosten.aspx

26 juni 2011

Kairos Palestina zeer verontrust na uitspraken aartsbisschop van Canterbury

Naar aanleiding van een interview met de BBC, waarin de aartsbisschop van Canterbury uitspraken doet over christenen in het Midden-Oosten, waaronder Palestijnse christenen, reageert Kairos Palestina met een brief aan de aartsbisschop

http://www.kairospalestina.nl/nl/nieuws/2/kairos-palestina-zeer-verontrust-na-uitspraken-aartsbisschop-van-canterbury.aspx

 

— Hieronder volgt een testbericht —

22 januari 2017 – Nieuwe bishop-elect van Evangelisch Lutherse Kerk in Jeruzalem