Nieuwsbrief Tent of Nations

Lees hieronder de nieuwsbrief van de Tent of Nations. Tent of Nations is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar in Bethlehem. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn”.


Goede vrienden,

In deze nieuwsbrief willen we jullie graag een update geven over de ontwikkelingen bij Tent of Nations Bethlehem. We kijken terug op de Celebrations 101, we laten een vrijwilliger aan het woord, we nodigen je uit om naar Tent of Nations af te reizen, en we nodigen je uit mee te doen in de beweging van vrede en recht.

Update Tent of Nations Bethlehem
De familie Nassar staat onder voortdurende druk vanwege de al jarenlang lopende rechtszaken om het behoud van hun land. Op dit moment is de grootste zorg voor de familie Nassar de bouw van een nieuwe yeshiva (joods religieuze school) pal naast Tent of Nations. De familie is bezorgd dat over niet al te lange tijd de toegangsweg tot Tent of Nations volledig afgesloten zal worden. De familie gebruikt nu zelf al een andere toegangsweg via de Palestijnse dorpjes in de omgeving. Hier bevinden zich echter steeds vaker millitaire ‘flying checkpoints’, wat betekent dat Palestijnen soms anderhalf uur moeten wachten, waarna ze of kunnen doorrijden, of zonder opgave van redenen worden teruggestuurd. Indien buitenlandse groepen en bezoekers deze route ook moeten gaan gebruiken betekent dit niet alleen veel meer reistijd, maar ook de onzekerheid of men wel bij Tent of Nations kan komen.
Ondanks de voortdurende druk blijft de familie Nassar zich vol overtuiging inzetten onder het motto ‘Wij weigeren vijanden te zijn’. Zo zijn er de afgelopen maanden twee nieuwe groentetuinen aangelegd, is er een eerste veld met nieuwe bomen geplant met behulp van ‘cocoons’ (een nieuwe irrigatietechniek vanuit Nederland), en is er een start gemaakt met het houden van bijen. Er wordt hard gewerkt in de nieuwe wijngaard die vorig jaar is geplant, en de voorbereiding van de Children Summer Camps zijn in volle gang. Vijftig kinderen uit Bethlehem zullen deze zomer twee weken lang bij Tent of Nations zijn voor een programma van sport en spel, workshops en creativiteit.

Vier mee: Celebrations 102
Nadat we vorig jaar met een grote groep vrienden uit acht verschillende landen het 100-jarig bestaan van Tent of Nations hebben gevierd, hebben we vorige maand met een kleinere groep mensen het 101-jarig bestaan gevierd. Een week lang werkten we iedere ochtend met elkaar op het land, deelden we iedere middag onze ervaringen en inzichten in een gespreksgroep, inspireerden we elkaar tijdens workshops, en genoten we vooral ook van ontmoetingen en vriendschap. Wil je volgend jaar ook mee? Noteer de data dan alvast: 7, 8, 9 en 10 mei 2018. Meer informatie volgt. Klik hier voor een foto-impressie.

Ga mee op reis en bezoek Tent of Nations!
Steeds meer Nederlandse reisgroepen weten de weg te vinden naar Tent of Nations voor een ontmoeting met de familie Nassar. Zo hebben we de afgelopen maanden een docentengroep van de Christelijke Hogeschool Ede verwelkomd, een groep jonge Remonstranten, een reisgroep van de Protestantse Gemeente Nieuwland, een groep van de Katholieke organisatie ‘Kerk in Nood’ en een groep studenten van de Universiteit van Amsterdam. Tent of Nations verwelkomt graag meer groepen voor een ontmoeting, een Palestijnse lunch en een rondwandeling op het land.
Wil je met een georganiseerde reis mee? Dan zijn er diverse opties die we graag aanbevelen:
1. Ga mee met de solidariteits- en ontmoetingsreis naar Israël en Palestina, van 13 – 23 oktober 2017. Deze reis biedt een breed scala aan ontmoetingen die inzicht geven in de invloed van de huidige politieke context op het dagelijks leven van mensen. Er staan veel ontmoetingen op het programma met vertegenwoordigers van Israëlische en Palestijnse organisaties die werken voor vrede en gerechtigheid: moslims, joden en christenen. De groep verblijft op drie plekken: in Nazareth (Galilea), Bethlehem (West Bank) en Oost-Jeruzalem. En natuurlijk gaat de groep een hele dag naar Tent of Nations!
2. “Ontmoet Palestina” brengt kleine groepen mensen uit Nederland in contact met mensen in Israël en Palestina. Ook dit jaar organiseren zij een aantal reizen naar Palestina, waarbij zij ook altijd enkele dagen bij Tent of Nations verblijft om mee te werken op het land. Ontmoet Palestina ziet dat haar reizen kritisch denken stimuleert, perspectieven verandert en mensen activeert om bij te dragen aan een betere wereld.
3. Wil je niet op reis, maar je wel verdiepen in het thema ‘Wij weigeren vijanden te zijn’? Weet je welkom bij de Themaretraite in Nederland, van 25 – 27 augustus in het Clarissenklooster in Megen. Aanmelden kan nog tot 1 juli 2017.

Word vrijwilliger bij Tent of Nations!
Tent of Nations nodigt vrijwilligers uit om voor kortere of langere tijd mee te leven en mee te werken. Ten eerste is dit voor Tent of Nations van groot belang omdat er veel meer werk is op de boerderij dan dat er mensen beschikbaar zijn. Ten tweede is dit van groot belang omdat de aanwezigheid van buitenlanders bescherming biedt aan de familie Nassar. Sinds er in 2002 een voortdurende aanwezigheid is van buitenlanders, is er geen geweld meer geweest van Joodse kolonisten. Tot slot wordt door de internationale aanwezigheid vorm gegeven aan de droom van Bishara Nassar, die als toekomstvisioen had dat mensen met allerlei verschillende achtergronden zouden samenleven.

Op dit moment is Nikki uit Nederland voor twee maanden vrijwilliger. Zij is verantwoordelijk voor zowel de keuken als de groentetuin. Zij vertelt: “Het werken bij Tent of Nations is een groot avontuur. Het was even wennen voor me om in een andere cultuur met nieuwe mensen samen te leven. We delen tenslotte een ervaring met elkaar met mensen die elkaar van tevoren niet kenden. Maar we bouwen een diepe band op met elkaar. Ik merk dat een stevig dosis humor me helpt om verschillen te relativeren. Wat me inspireert, en wat me altijd bij zal blijven, is de grote glimlach die telkens weer verschijnt op de gezichten van de familie Nassar.”

Doe mee: draag financieel je steentje bij!
De familie Nassar werkt er aan dat Tent of Nations geheel zelfvoorzienend wordt. Op dit moment is het echter nog niet zover. Financiële ondersteuning is dan ook meer dan welkom.
Misschien kun je overwegen een deel van je vakantiegeld te bestemmen voor de zomerkampen bij Tent of Nations. Kinderen uit vluchtelingenkampen in Bethlehem doen hier mee aan activiteiten op het gebied van muziek, theater en vreedzame conflicthantering. Zij ervaren de band met het land door concreet de handen uit de mouwen te steken.
Mocht je lid zijn van een kerkelijke gemeente, zou je dan de mogelijkheden willen onderzoeken om komend seizoen aandacht te geven aan het werk van Tent of Nations en dit project op het collecterooster te plaatsen? Een steeds groter aan plaatselijke kerken doet hier aan mee, en deelt zo het verhaal van Tent of Nations met lokale geloofsgemeenschap. Een goed moment in het kerkelijk jaar is de Adventperiode of de Kerstnachtdienst. We ondersteunen je graag met folders, boekjes, een presentatie en ideeën! Wil je graag een themadienst over Tent of Nations organiseren? Neem dan contact met ons op om te overleggen.

Tot slot: namens de familie Nassar willen we jullie heel hartelijk danken voor jullie vriendschap, betrokkenheid en solidariteit. Daoud Nassar laat weten dat dit van fundamenteel belang is voor de familie om dóór te gaan, om de hoop niet op te geven, maar om iedere dag opnieuw zich weer in te zetten voor recht en vrede.

Een hartelijke groet, mede namens de familie Nassar in Bethlehem,
Benjamin Baars, Meta Floor, Bram Grandia

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.