Nieuwsbrief Vrienden van Sabeel Nederland en Kairos Palestina Nederland

Op de website van Kairos Palestina Nederland vindt u een nieuwe nieuwsbrief van zowel Kairos Palestina Nederland als van Vrienden van Sabeel Nederland.

Daarmee zijn we meteen bij het belangrijkste nieuws wat er in deze nieuwsbrief gemeld wordt: Kairos Palestina Nederland en Vrienden van Sabeel Nederland gaan samen! We werkten al veel samen, maar vanaf 1 januari 2016 werken we als één organisatie en treden we naar buiten als Kairos Sabeel Nederland. Lees meer…

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.