Nieuwsbrief mei 2017

De e-mailnieuwsbrief van mei is verzonden naar alle donateurs.

hier

In aanvulling wat op de nieuwsbrief staat over de Inspiratiedag: deze zal gehouden worden op 23 september. Noteer die datum!

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.