Nog drie dagen…

 

 

 

om u aan te melden voor het symposium met Munther Isaac in de Pauluskerk in Rotterdam.

 

Opgave voor dit symposium (inclusief lunch) vóór 30 april aanstaande door het overmaken van € 15 (studenten € 10) op rekening NL33INGB0003276280 van Kairos -Sabeel Nederland onder vermelding van Munther Isaac en uw naam.

Meer informatie, ook over het programma,  is te vinden op de FLYER.

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.