Nog tot 12 februari: Fototentoonstelling over aanval op Gaza

Tijdens de Israëlische aanval op de Gazastrook in 2014 verloren 142 Palestijnse families drie of meer familieleden. Sommige families werden volledig weggevaagd. De fototentoonstelling Obliterated Families vertelt het verhaal van enkele van deze families, van de geliefden die gedood werden en van hen die achterbleven. De tentoonstelling wordt georganiseerd door Kriterion samen met de Nederlandse coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap (Kindercoalitie).

Obliterated Families is een project/tentoonstelling van fotografe Anne Paq en journaliste Ala Qandil. Anne Paq is een bekroonde Franse fotografe die al gedurende meer dan een decennium verslag doet van verhalen uit Palestina. Zij is lid van het fotografencollectief Activestills. Ala Qandil is een Palestijns-Poolse journaliste, voormalig correspondent van het Pools Pers Agentschap, die de laatste twee Israëlische militaire offensieven in Gaza in 2012 en 2014 heeft meegemaakt en verslagen.

De afgelopen jaren is er een alarmerende stijging te signaleren van het aantal Palestijnse kinderen dat slachtoffer wordt van gerichte acties door het Israëlische leger. Tijdens de aanvallen op Gaza in 2014 vonden 526 Palestijnse kinderen de dood. Dat is een kwart van het totaal aantal slachtoffers dat viel tijdens de 50 dagen dat Israël Gaza aanviel. Sinds 2014 zijn er op de Westelijke Jordaanoever 61 kinderen gedood en zijn er minstens 2935 kinderen gewond geraakt als direct gevolg van dit geweld. Recente incidenten tonen aan dat kinderen in toenemende mate slachtoffer van geweld van de Israëlische troepen zijn geworden, onder andere doordat er steeds vaker met scherp wordt geschoten op Palestijnse kinderen.

De verontrustende trend in het aantal buitengerechtelijke executies is het resultaat van een gewijzigd schietbeleid van de Israëlische regering waardoor militairen, politieagenten en particuliere beveiligingsmedewerkers het recht in eigen hand nemen zonder hiervoor gestraft te worden. Het doden van kinderen is op geen enkele wijze goed te praten. Het fundamentele recht van kinderen op leven en bescherming moet gewaarborgd worden, conform internationaal recht en in het bijzonder met inachtneming van het VN-Kinderrechtenverdrag en de Vierde Geneefse Conventie. De internationale gemeenschap mag geen uitzondering maken voor Israël en er moet een einde komen aan het feit dat het schenden van de rechten van deze kinderen ongestraft blijft.

Meer informatie over het project: obliteratedfamilies.com/en

Meer informatie over de film: flyingpaper.org

Bezoek de nieuwe site van de Kindercoalitie: palestijnsekinderencoalitie.org

www.kriterion.nl

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.