Onjuiste aantijgingen Nieuw Israëlitisch Weekblad

In een artikel in het Nieuw Israëlitisch Weekblad (NIW) van 17 februari 2017 over Kairos Sabeel Nederland en haar voorzitter Kees Blok staan onjuiste beweringen die niet onweersproken kunnen blijven. 

De beschuldiging van antisemitisme is ongegrond. Kairos Sabeel Nederland stelt inderdaad dat er volgens het internationaal recht sprake is van een Israëlische bezetting van Palestina en dat er sprake is van structureel racisme jegens Palestijnen in Israël. Wie dat beweert is geen antisemiet, ook niet volgens de door het NIW genoemde werkdefinitie van de Europese Unie. De bewering dat onze voorzitter een antisemiet is, is onjuist en kan slechts bedoeld zijn om hem en onze organisatie in een kwaad daglicht te stellen.

Kairos Sabeel Nederland geeft stem aan Palestijnse christenen, die zichzelf beschouwen als integraal onderdeel van het Palestijnse volk. Palestijnse christenen delen in het lijden wat dat volk door joodse Israëliërs wordt aangedaan. Kairos Sabeel Nederland stelt dat inderdaad aan de kaak en schaart zich daarmee aan de zijde van de Israëlische vredesbeweging en joodse organisaties in Nederland als Een Ander Joods Geluid.

Helemaal bont maakt het NIW als zij melden: ‘Zo organiseerde Sabeel vorig jaar op een geheimgehouden locatie een weekend met de salafistische (radicaal-islamitische) organisatie Dar al-Fahm.’ Een bronvermelding blijft achterwege. Er is ook geen contact met Kairos Sabeel gezocht om deze beschuldiging te verifiëren. Uiteraard is er nooit sprake geweest van een dergelijke ontmoeting of bijeenkomst of enige andere vorm van contact met deze organisatie of daarbij betrokken mensen. Dat zou ook op geen enkele manier te rijmen zijn met de uitgangspunten van Kairos Sabeel Nederland. Wie even googlet komt er snel genoeg achter dat het wat betreft de salafistische bijeenkomst gaat om een heel andere organisatie die ook Sabeel heet. Zelfs dat heeft NIW nagelaten.

Aan het NIW wordt gevraagd dit artikel op duidelijke wijze te rectificeren en zich in het vervolg te houden aan gebruikelijke journalistieke mores, inclusief hoor en wederhoor en bronvermelding.

Update: Lees ook het weerwoord van Kees Blok.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.