Ook de Nederlandse Raad van Kerken veroordeelt annexaties door Israël

In navolging van de Wereldraad van Kerken en de MECC, en ook trouwens van het Vaticaan, heeft nu ook de Nederlandse Raad van Kerken scherp afstand genomen van de voorgenomen annexaties van de Westbank door Israël.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.