Open brief aan het moderamen van de synode van de Protestantse Kerk

Kairos-Sabeel Nederland heeft vandaag onderstaande brief verzonden aan het moderamen van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland. In de brief vragen wij waarom het moderamen nog niet gereageerd heeft op de oproep van Palestijnse christenen hun situatie met gevoel voor urgentie en recht aan de orde te stellen.

Aan het Moderamen van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland,
Joseph Haydnlaan 2a,
3533 RM Utrecht

Utrecht, 1 november 2017

Betr.: dringend appèl van Palestijnse christenen van 12 juni 2017

Geachte leden van het Moderamen,

Op 12 juni 2017 ontving u een dringende en beargumenteerde oproep van een breed samengestelde groep Palestijnse christelijke organisaties om in woord en daad uw solidariteit te tonen met de Palestijnse bevolking die in een onhoudbare situatie verkeert. Het christelijke deel van de Palestijnse bevolking staat zelfs op punt van verdwijnen.

In hun brief refereren de schrijvers ook aan het Kairos document; de daarin verwoorde oproepen vonden bij veel Nederlandse kerken geen gehoor. Ook de Protestantse Kerk Nederland schonk minimale aandacht aan dit document. Een inhoudelijk antwoord werd niet gegeven.

Daarom roepen wij u op nu wel gehoor te geven aan deze oproep, omdat vrede niet kan zonder gerechtigheid, omdat zwijgen ook een antwoord is, omdat angst om wat reacties kunnen zijn een slechte raadgever is.

De Palestijnse briefschrijvers hebben ‘dappere vrouwen en mannen nodig die het voortouw willen nemen; dit is geen tijd voor oppervlakkige diplomatieke christenen’.
De brief van de Palestijnse organisaties geeft blijk van een hoge mate van urgentie. Daarom verzoeken wij u uw antwoord aan de Palestijnse organisaties schriftelijk te publiceren voor het feest van Christus’ geboorte dit jaar.

Namens het bestuur van de Stichting Kairos-Sabeel Nederland,

 

M. E. Gaastra, secretaris

Zie ook onderstaand bericht uit het Nederlands Dagblad van 8 november.

[pdf-embedder url=”https://kairos-sabeel.nl/wp-content/uploads/2017/11/Palestijnse-christenen-vragen-kerken-om-steun.pdf” title=”Palestijnse christenen vragen kerken om steun”]

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.